bezárás

Szabályzatok és dokumentumok

Szabályzatok

Közzéteendő adatok

Cím Letölthető Hatályos
Alapító Okirat PDF 2016.08.09-től

Szervezeti és Működési Szabályzat

Cím Letölthető Hatályos
1. Szervezeti és Működési Rend PDF 2017.03.31-től
  1/a. A Szenátus ügyrendje PDF 2016.11.17-től
2. Hallgatói követelményrendszer    
  2/a. Felvételi szabályzat PDF 2015.06.01-től
  2/b. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje PDF 2015.10.01-től
  2/c. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési szabályzat PDF 2015.09.30-tól
  2/d. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PDF 2017.01.19-től
  2/e. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat PDF 2016.09.29-től
  2/f. Doktori Szabályzat PDF 2016.10.13-tól
  2/g. Hallgatói/tanulói balesetvédelmi szabályzat PDF 2016.12.15-től
3. Foglalkoztatási követelményrendszer PDF 2016.05.11-től

Gazdálkodási, pénzügyi vonatkozású szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Selejtezési, leltározási és leltárkészítési szabályzat PDF 2016.12.15-től
Közbeszerzési szabályzat PDF 2016.03.31-től
Vagyongazdálkodási szabályzat PDF 2017.03.31-től
Szellemi alkotások jogvédelmérõl és szellemi tulajdon-kezelésrõl szóló szabályzata RTF  
Gazdálkodási Szabályzat DOC  
Közbeszerzési Szabályzat DOC  
Számviteli Politika Szabályzat DOC  
Önköltségszámítási Szabályzat DOC  
Személyi Juttatások Rendjének Szabályzata DOC  
Cafeteria Szabályzat ZIP  

Doktori és habilitációs szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Habilitációs Szabályzat PDF 2017.05.04-től
A Doktori Iskola Működési Szabályzata PDF 2016.10.13-tól

Ügyrendek

Cím Letölthető Hatályos
Képzőművészet-elmélet Tanszék ügyrendje PDF 2015.03.25-től
A Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata PDF 2016.03.31-től
Látványtervező Tanszék ügyrendje PDF 2015.03.25-től
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék ügyrendje PDF 2015.10.01-től
Festő Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.25-től
Intermédia Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.25-től
Művészetelméleti Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Művészettörténeti Tanszék ügyrendje PDF 2014.01.08-tól
Restaurátor Tanszék Tanszéki ügyrend PDF 2015.10.01-től
Szobrász Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Tanárképző Tanszék ügyrendje PDF 2014.01.08-től
Grafika Tanszék ügyrendje PDF 2015.10.01-től
Kancellári Hivatal ügyrendje PDF 2015.03.26-tól
Gazdasági Osztály ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Tanulmányi Osztály ügyrendje PDF 2016.02.10-től
Üzemeltetési Osztály ügyrendje PDF 2015.09.30-tól
Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Tanszékvezetők Tanácsának ügyrendje PDF 2015.03.25-től
Kiállítási Bizottság ügyrendje PDF 2016.02.10-től
Közalkalmazotti Szabályzat PDF 2008.10.29-től

Egyéb szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Munkavédelmi Szabályzat PDF 2015.12.15-től
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje PDF 2015.12.15-től
Integrált kockázatkezelés szabályzat PDF 2015.12.15-től
Demonstrátori szabályzat PDF 2015.12.03-tól
Esélyegyenlőségi terv PDF 2017.05.04-től
Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló szabályzat PDF 2016.11.17-től
Fenntartható fejlődési stratégia RTF  
Küldetés Nyilatkozat DOC  
Iratkezelési Szabályzat PDF 2017.03.01-től
Kollégiumi Szabályzat PDF 2016.06.13-tól
Fenntartói Szabályzat DOC  
Etikai Kódex DOC  
Informatikai Szabályzat DOC 2017.03.31-től
Minőségbiztosítási Szabályzat RTF  
HÖK Alapszabály PDF 2016.10.12-től
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabályzata PDF 2016.05.31-től
Belső kontroll rendszerek szabályzata DOC  

Fejlesztés és innováció

Cím Letölthető Hatályos
Fejlesztés és innováció PDF 2012.07.01-től
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2017. évi közbeszerzési terve PDF 2017.03.28-tól
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2016. évi közbeszerzési terve PDF 2016.03.31-től
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2015. évi közbeszerzési terve PDF 2015.03.30-tól

Korábbi (hatályon kívüli) szabályzatok

Archívum