bezárás

Szabályzatok és dokumentumok

Szabályzatok

Közzéteendő adatok

Cím Letölthető Hatályos
Alapító Okirat PDF 2020.01.31-től

Szervezeti és Működési Szabályzat

Cím Letölthető Hatályos
1. Szervezeti és Működési Rend PDF 2020.09.11-től
    1/a. A Szenátus ügyrendje PDF 2020.09.11-től
2. Hallgatói Követelményrendszer    
    2/a. Felvételi Szabályzat PDF 2020.04.14-től
    2/b. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje PDF 2015.10.01-től
    2/c. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat PDF 2015.09.30-tól
    2/d. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat PDF 2018.10.26-tól
    2/e. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat PDF 2020.07.03-tól
    2/f. Hallgatói/tanulói Balesetvédelmi Szabályzat PDF 2016.12.15-től
    2/g. Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat PDF 2016.06.21-től
3. Foglalkoztatási Követelményrendszer PDF 2020.09.11-től

Gazdálkodási, pénzügyi vonatkozású szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Kötelezettségvállalási Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Selejtezési, Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat PDF 2016.12.15-től
Közbeszerzési Szabályzat PDF 2018.07.02-től
Vagyongazdálkodási Szabályzat PDF 2017.03.31-től
Vagyongazdálkodási Terv PDF 2018.07.02-től
Szellemi Alkotások Jogvédelmérõl és Szellemi Tulajdon-kezelésrõl Szóló Szabályzata PDF 2012.05.31-től
Gazdálkodási Szabályzat PDF 2017.06.21-től
Számviteli Politika Szabályzat PDF 2020.07.03-től
Önköltségszámítási Szabályzat DOC  
Eszközök és források értékelési szabályzata PDF 2020.07.03-tól
Pénzkezelési Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Számlarend PDF 2020.07.03-tól

Doktori és habilitációs szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Doktori Szabályzat PDF 2020.09.11-től
A Doktori Iskola Szabályzata PDF 2020.09.11-től
Habilitációs Szabályzat PDF 2020.09.11-től
   - Habliticásiós Bizottsági tagok PDF 2018.07.02-től
   - Tájékoztató a Habilitációs Eljárásáról PDF  
   - Jelentkezési lap a Habilitációs eljárásra DOC  

Ügyrendek

Cím Letölthető Hatályos
Minőségbiztosítási Tanács Ügyrendje PDF 2020.-tól
A Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata PDF 2016.03.31-től
Látványtervező Tanszék ügyrendje PDF 2015.03.25-től
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék ügyrendje PDF 2015.10.01-től
Festő Tanszék ügyrendje PDF 2020.09.11-től
Intermédia Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.25-től
Művészettörténeti Tanszék ügyrendje PDF 2014.01.08-tól
Restaurátor Tanszék Tanszéki ügyrendje PDF 2015.10.01-től
Szobrász Tanszék ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Képzőművészet-elmélet Tanszék ügyrendje PDF 2015.03.09-től
Tanárképző Intézet ügyrendje PDF 2020.09.11-től
Grafika Tanszék ügyrendje PDF 2015.10.01-től
Jogi és Humánpolitikai Osztály ügyrendje PDF 2020.05.06-tól
Gazdasági Osztály ügyrendje PDF 2018.10.26.-tól
Tanulmányi Osztály ügyrendje PDF 2016.02.10-től
Üzemeltetési Osztály ügyrendje PDF 2015.09.30-tól
Projekt Iroda Ügyrendje PDF 2017.05.30-től
Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény ügyrendje PDF 2015.06.01-től
Tanszékvezetők Tanácsának ügyrendje PDF 2020.09.11-től
Kiállítási Bizottság ügyrendje PDF 2018.10.16-tól

Egyéb szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Belső Ellenőrzési Kézikönyv PDF 2020.05.20-tól
Közalkalmazotti Szabályzat PDF 2008.10.29-től
Tűzvédelmi Szabályzat PDF 2020.04.01-től
Munkavédelmi Szabályzat PDF 2020.04.01-től
Vagyonnyilatkozat DOCX  
   -Vagyonnyilatkozat kitöltési útmutató DOC
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje PDF 2015.12.15-től
Integrált kockázatkezelés szabályzat PDF 2015.12.15-től
Demonstrátori szabályzat PDF 2015.12.03-tól
Erasmus+ Mobilitási szabályzat PDF 2019.01.25-től
Esélyegyenlőségi terv PDF 2018.12.20-tól
Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló szabályzat PDF 2018.07.02-tól
Fenntartható fejlődési stratégia RTF  
Küldetés Nyilatkozat PDF 2020.03.31-től
Iratkezelési Szabályzat PDF 2018.04.25-től
Kollégiumi Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Fenntartói Szabályzat DOC  
Etikai Kódex PDF 2017.05.30-tól
Informatikai Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Minőségbiztosítási Szabályzat PDF 2020.09.11-től
HÖK Alapszabály PDF 2016.10.12-től
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabályzata PDF 2016.05.31-től
Belső Kontroll rendszer szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Belső kontrollrendszer működésének ellenőrzési nyomvonalai kockázatkezelése, szabálytalanságok kezelése PDF 2018.10.26-tól
   - Ellenőrzési nyomvonalak PDF 2019.09.20-tól
   - Kockázat nyilvántartó lap DOC 2018.10.26-tól
   - Főbb kockázati csoportok PDF 2018.10.26-tól
Az Új Nemzeti Kiválósági Program intézményi, szakmai és operatív lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos szabályai (ÚNKP Szabályzat) PDF 2017.06.21-től

Fejlesztés és innováció

Cím Letölthető Hatályos
Intézményfejlesztési Terv PDF 2016.01.26-tól
Stratégiai célok IFT, MKE 2016-2020 PDF 2020.03.31-től
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2018. évi közbeszerzési terve PDF 2018.03.20-tól
Közalkalmazott oktatók esetében a humánpolitikai stratégia kialakítása PDF 2020.09.11-től
Helyzetfelmérés az MKE, közalkalmazott oktatói humánpolitikai stratégiájának PDF 2020.09.11-től

Korábbi (hatályon kívüli) szabályzatok

Archívum