bezárás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói 1871-től a mai napig

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hallgatósorrend változtatás Képzés kezdete Képzés vége
Füzessy Katalin 1918 1919
Füzessy Árpád 1918 1920
Füzesséry Magdolna 1913 1918
Füzeskuti Ferenc 1967 1968
Füzes Gergely 1988 1995
Füzér Erzsébet 1939 1944
Füzér Annamária 1993 1998
Futaki Szabolcs Dávid 1997 2002
Fuszgänger Teréz 1917 1922
Füstös Zoltán 1926 1930
Füstös Ida 1912 1916
Füsti Molnár Katalin 1913 1914
Füspök Zoltán 1991 1996
Füspök Maja 2017
Furulyás Krisztina Barbara 2009
Fürtös Béla 1910 1911
Furlán Ferenc 1958 1963
Furka Zsuzsanna 1982 1986
Füredy Elza 1923 1924
Für Johanna 2015
Für Evelin 2008
Für Balázs 2013
Funtek Nikolett 2014
Funták Gyula 1991 1996
Funk Gusztáv 1896 1900
Fülöpp Réka Mária 2017
Fülöp László 1912 1914
Fülöp Jenő 1918 1919
Fülöp Gézáné 1904 1905
Fülöp Gergő 2012
Fülöp Gábor 2001
Fülöp Ferenc 1874 1876
Fülöp Erzsébet 1957 1962
Fülöp Edina 2007
Fülöp Beatrice 1992 1994
Fuller László 1950 1951
Füller Irén 1913 1914
Fülep Sándor 1908 1916
Füleky Margit 1912 1917
Füleki Zsuzsanna 1981 1986
Füleki Irena 1911 1915
Füleki Adrienne 1980 1981
Fukui Yusuke 1996
Fukui Ryu Szilveszter 2015
Fukui Akira Barna 2014
Fukász Jenő 1974 1980
Fuhrmann Mátyás 1924 1930
Fuhrman Mária 1920 1923
Führer Richárd 1892 1896
Führer Ilona 1918 1924
Fudella Annabella 2018
Fuchs Tamás 1987 1995
Fuchs Tamás 1987 1991
Fuchs Pál 1924 1930
Fuchs Ottó 1901 1904
Fuchs Margit 1899 1908
Fuchs Hajnalka 1924 1929
Frőchlichné Kovács Magda 1922 1923
Fritz Mihály Ödön 1965 1969
Fritz János 1967 1972
Frischauf Ferenc 1897 1898
Frin Jenő 1905 1906
Frimmel Gyula 1913 1919
Frimmel Gyula 1978 1982
Frimm Jakab 1874 1875
Friml Géza 1917 1926
Friesz Erzsébet 1923 1929
Friedrich Mária 1904 1909
Friedrich Klára 1932 1933
Friedrich Barnabás 2017
Friedmann Mihály 1927 1931
Friedmann Margit 1908 1910
Friedmann Lajos 1926 1927
Friedmann József 1905 1907
Friedmann Jenő 1926 1929
Friedmann István 1925 1926
Friedmann Éva 1951 1956
Friedmann Bella 1892 1893
Friedmann Ármin 1873 1876
Friedlienger Jenő 1907 1912
Friedlieber Ella 1905 1909
Friedländer Mária 1951 1956
Friedländer György 1944 1946
Frieder Ilona 1913 1917
Fried Tivadar 1922 1923
Friecke Hilda 1904 1906
Frey Gabriella 1925 1931
Freundné Vajda René 1906 1914
Freund Veronika 1944 1947
Freund Jenő 1896 1898
Frenyó Sarolta 1929 1930
Frenyó Júlia 2012
Freier Faragó Mór 1907 1908
Fray János 1929 1933
Franyó István László 1970 1971
Franta Dezső 1982 1986
Frankovszky Gizella 1897 1900
Fränkel Ilka 1908 1909
Frank Lászlóné 1945 1947
Frank Józsa Anna 2008
Frank György 1911 1920
Frank Frigyes 1908 1911
Frank Balázs Ferenc 2008
Francsics József 1949 1953
Francsics József 1980 1983
Franaszek Tibor József 1965 1966
Fraenkel Ferencné özv. 1896 1899
Fóti Lázár 1994 2000
Fóth Gábor 1988 1994
Förstner Tivadar 1897 1901
Förstner Dénes 1921 1925
Forró Melinda Renáta 2013
Forró Dezső 1948 1950
Forrai Kornélia 1976 1981
Fornet Johanna Borbála 1998
Fornet Johanna 1992 1998
Formanek Barbara Franciska 1998
Foris József 1917 1921
Forintos Anna 1961 1966
Fórián Szabó Vince 2004
Forián Szabó Ferenc 2007
Forián Gergely 1879 1882
Forgó Margit 1961 1967
Forgács Péter 1971 1972
Forgács Gábor László 1981 1988
Forberger Magdolna 1899 1900
Forberger Andor 1896 1903
Fonódi Luca 2005
Fonféder Éva 1941 1946
Folyovics Tibor 1908 1909
Foltin Fruzsina 2013
Follárd Barbara 1995 2000
Fölföldy Mihály 1925 1931
Fölföldi Fruzsina Réka 2009
Földvári Eszter 2017
Földi István 1921 1925
Földházi Krisztina 2009
Földessy Péter 1981 1985
Földes Péter 1942 1947
Földes György 1945 1948
Foki Éva 1990 1996
Foitl Rebeka 2012
Főglein István 1924 1929
Fogassy János 1918 1924
Fogassi Ödön 1911 1917
Fodor Viola 2000
Fodor Sándor 1975 1980
Fodor Róza 1912 1914
Fodor Piroska 1993 1998
Fodor Piroska 1988 1991
Fodor Mónika 1991 1991
Fodor Mária 1926 1933
Fodor János 1998
Fodor Isván 1973 1977
Fodor István Attila 1993 1998
Fodor István 1940 1946
Fodor Irén 1918 1919
Fodor Ilona 1 Litsek Jenőné
Fodor Géza 1911 1914
Fodor Gábor 1990 1995
Fodor Éva 1942 1948
Fodor Emese 2006
Fodor Edina 1990 1995
Fodor Dániel János 2011
Fodor Attila Ákos 1976 1980
Fodor Árminné 1895 1897
Födő Gábor 2000
Fódi Sándor 1931 1933
Fockter Hajnalka Noémi 2017
Fock Jenő Mátyás 1969 1973
Fluck Béla 1918 1919
Flott Gabriella 1905 1905
Flössel Margit 1908 1913
Flóris Gyula 1880 1881
Flóris Áron 1879 1886
Flóra Virág 1991 1998
Fliesz Rezső 1873 1878
Fliegl Kálmán 1898 1902
Flesch Miksa 1885 1886
Flesch József 1872 1873
Fleischmann Irma 1931 1933
Fleischmann Ella 1 Gottlieb Leóné özv. alatt.
Fleischl Karola 1918 1919
Fleischer Vilma 1911 1913
Fleischer Rezső 1883 1884
Fleischer Mihály 1892 1896
Fleischer Lajos 1923 1924
Flasch Dezső 1943 1947
Fischlovits Edit, 1950 1956
Fischerné Schwartz Lilly 1926 1930
Fischer Ron 2011
Fischer Ödön Edvin 1905 1909
Fischer Margit 1907 1908
Fischer Margit 1938 1944
Fischer Judit 2001
Fischer József 1881 1886
Fischer Jenő 1932 1933
Fischer György 1978 1981
Fischer Ferenc 1904 1908
Fischer Ernő 1946 1949
Fischer Edit 1927 1933
Fischer Bódog 1884 1886
Fischer Anna 1916 1921
Fischer Albert 1904 1906
Fisch István 1944 1946
Firtos Jolán 1914 1917
Firbás Margit 1914 1919
Finta Dorottya 2008
Finta Anna Míra 2018
Finger Róza 1892 1893
Filus Mihály 1924 1927
Filp Csaba Zoltán 1995 2000
Fillér Máté 2007
Fillér Mariann 2011
Fillenz István József 1973 1978
Filla Árpád 1928 1931
Filkovich Katalin 1942 1944
Filkor Gábor 2006
Filipkiewitz Halina 1940 1944
Filipiny Samu 1901 1902
Filep Sándor 1976 1983
Filep Jenő 1928 1930
File Orsolya 1999
Filakovácz Vladimir 1911 1916
Fikár Oszkár 1938 1944
Fidler Ferenc 1941 1947
Ficher Erika 1921 1922
Fiáth András 1995 2000
Fiam Judit 2012
Feyt Vilmos 1925 1927
Feyer Janka 1914 1915
Feuttmann Vilmos 1900 1902
Feuerbach János 1947 1948
Fettik Izabella 1928 1933
Fetter Teréz 1913 1915
Fetter Maitd 1939 1949
Festetics Adelgunda 1930 1933
Fertõi Miklós 1981 1985
Ferkai Lóránd 1932 1933
Ferk Ilona Margit 1965 1969
Ferentzy Márta 1902 1905
Ferentzi Magda 1904 1910
Ferenczy Zsolt 1994 2000
Ferenczy Valérné 1929 1931
Ferenczy Valér 1911 1912
Ferenczy László 1923 1928
Ferenczy Klára 1937 1943
Ferenczy Imre 1921 1925
Ferenczy Dorottya Klára 2015
Ferenczy Borbála 2014
Ferenczy Attila 1990 1995
Ferenczi Zsuzsanna 2015
Ferenczi Vilmos József 1999
Ferenczi Róbert 1991 1999
Ferenczi Réka 2008
Ferenczi József 1897 1898
Ferenczi Barna 2012
Ferencz Lajos 1920 1925
Ferencz Kornélia 1909 1915
Ferenc Tamás Lóránd 1990 1993
Ferenc Réka Boglárka 2010
Ferdinánd Judit 1963 1967
Ferdel Lajos 1918 1920
Fenyvesi Márta 1980 1983
Fenyvesi Gábor 1993 1999
Fenyves Sándor 1926 1930
Fenyves Fischmann Adolf 1900 1904
Fenyves Edith 1931 1933
Fenyősy Zita 2011
Fenyõ Ármin 1923 1929
Fenyõ Ágnes 1945 1946
Fényes Adolf 1884 1898
Fendt Ottilia 1914 1919
Felsmann Tamás 1938 1946
Felsmann Tamás 1978 1985
Felsmann Mariska 1893 1894
Felsmann István Krisztián 2006
Felsmann Alfréd 1890 1891
Fellegi Lajos 1885 1889
Felhõsi István László 1972 1977
Feleky György 1912 1914
Félegyházy László 1924 1930
Félegyházy Gyula 1900 1904
Feledi Zsuzsanna 1980 1985
Feledi Gyula 1948 1950
Feld Lajos 1925 1931
Feketics Erika Tímea 2002
Fekete Zsuzsanna 2011
Fekete Zoltán 1909 1914
Fekete Szilvia 2008
Fekete Márton 1946 1948
Fekete Mária 1974 1978
Fekete Marcell Attila 1999
Fekete Levente 2014
Fekete Lajos 1909 1910
Fekete Károly 1924 1930
Fekete Júlianna Jolán 1970 1971
Fekete Júlia 1981 1984
Fekete Judit 1975 1980
Fekete József Imre 1970 1974
Fekete József 1923 1927
Fekete Ildikó 1986 1992
Fekete Ildikó 1986 1991
Fekete György 1968 1972
Fekete Géza Péter 1996
Fekete Géza 1960 1965
Fekete Géza 1926 1932
Fekete Géza 1939 1944
Fekete Éva 1928 1933
Fekete Erzsébet 1953 1954
Fekete Edit 1939 1948
Fekete Dóra 2012
Fekete Borbála 1979 1982
Fekete Béla 1910 1914
Fekete Béla 1910 1914
Fekete Attila 1995 2000
Fekete Árpád 1942 1946
Fekete Anna Klaudia 2009
Fekete Anna 2009
Fekete Andor 1922 1923
Fejõs László 1991 1991
Fejes Tivadar 1903 1909
Fejes Julianna 1942 1948
Fejes István 1958 1965
Fejérváry Géza 1914 1915
Fejérvári Zsolt 1991 1997
Fejérvári Erzsébet 1903 1906
Fejér Sándor 1903 1909
Fejér Máté 2005
Fejér Mária 1929 1933
Fejér Lajos 1910 1919
Fejér Kázmér 1940 1942
Fejér Kálmán 1909 1910
Fejér Anna 2011
Feiner Janka 2014
Feigl Nóra Zsuzsanna 2010
Feigl Fruzsina 2016
Feigl Amália 1914 1918
Feigenbaum Ignác 1872 1873
Fehérváry Tamás 2007
Fehérváry Lajos 1921 1922
Fehérváry Etel 1893 1897
Fehérvári Mária 1925 1931
Fehérvári József 1949 1956
Fehérvári Ágnes 1998
Fehéregyházy László 1924 1925
Fehér Zoltán 1993 1996
Fehér Miklós 1949 1954
Fehér László József 1971 1976
Fehér Katalin 1916 1920
Fehér József 1925 1928
Fehér István 1983 1988
Fehér Imre 1919 1920
Fehér György 1947 1949
Fegyveres Géza 1873 1874
Fegyó Béla 1971 1973
Federits Zsófia 1991 1996
Federics Irma 1956 1962
Feczkó Zsuzsa 2011
Fecske Ilona 1931 1932
Fazzi Hugó
Fazekas Veronika 2012
Fazekas Sándor 1958 1963
Fazekas Réka 2016
Fazekas Mariska 1873 1875
Fazekas Mária 1932 1933
Fazekas Magdolna 1952 1958
Fazekas Lajos 1925 1932
Fazekas Kitti Nóra 2017
Fazekas József 1931 1933
Fazekas György 1973 1978
Fazekas Gyöngyi 1986 1991
Fazekas Eszter 2013
Fazekas Dániel Demeter 2015
Fazekas Berta 1920 1921
Fazakas Pálma 2015
Fazakas Csilla 1993 2000
Fayl Irén 1902 1904
Fayl Frigyes 1907 1914
Fáy Zoltán 1872 1873
Fáy Sándor 1896 1897
Fáy Lóránd 1926 1933
Fáy Győző 1943 1949
Fáy András 1982 1986
Fáy Aladár 1945 1949
Fáy Aladár 1916 1921
Fatér Barna 1989 1995
Fata Ferenc 1909 1913
Fáskerti Zsófia 2000
Farsang Sándor György 1966 1971
Farkasfalvi (Findnya) Imre 1896 1907
Farkasdy Zoltán 1911 1929
Farkas Zsuzsanna Viktória 2000
Farkas Zsuzsanna 2008
Farkas Zsófia 1995 2000
Farkas Zoltán 1920 1928
Farkas Zefin 1891 1894
Farkas Tifani 2017
Farkas Tibor 1947 1949
Farkas Szilárd Csaba 1991 1998
Farkas Sándor 1927 1933
Farkas Rózsi 1910 1912
Farkas Rita 1999
Farkas Rita 2005
Farkas Réka 2007
Farkas Pál Páter 1974 1976
Farkas Pál 1946 1947
Farkas Nathália 1932 1933
Farkas Miklós 1896 1903
Farkas Mihály 1978 1982
Farkas Márta 1945 1949
Farkas Lucián 2014
Farkas Lőrinc 1923 1925
Farkas Lóránd 1925 1926
Farkas Lidia 1929 1933
Farkas László 1984 1991
Farkas László 1968 1972
Farkas Lajos 1984 1989
Farkas Lajos 1938 1944
Farkas Klára 1927 1930
Farkas Károly 1945 1948
Farkas Károly 1979 1982
Farkas Judit 1983 1987
Farkas János 1937 1946
Farkas János 1892 1893
Farkas István 1930 1931
Farkas Imre 1885 1888
Farkas Imre 1885 1888
Farkas Ilona 1939 1945
Farkas György 1929 1933
Farkas Gergő 2010
Farkas Gábor Attila 1996 2000
Farkas Flóra 2013
Farkas Ferenc 1982 1987
Farkas Ferenc 2008
Farkas Fanni 2013
Farkas Endre 1932 1933
Farkas Emese 2003
Farkas Dániel 1995 2000
Farkas Dániel 2003
Farkas Csilla 1991 1998
Farkas Bianka 2013
Farkas Beatrix 1979 1980
Farkas Balázs 1984 1989
Farkas Balázs 2001
Farkas Anna 2009
Farkas Anna 1991 1998
Farkas András 1923 1933
Farkas András 1939 1944
Farkas Aliz 2016
Farkas Ádám 1964 1968
Fark László 1992 1997
Färber Adolf 1881 1883
Faragó Ödön 1897 1898
Faragó Margit 1980 1983
Faragó Lajos 1878 1881
Faragó József 1924 1925
Faragó Ferenc Kornél 1970 1976
Faragó Árpád 1905 1908
Fára Janka 1945 1949
Fanta István 1904 1907
Fändrich Mária 1899 1904
Fancsali Lajos 1949 1949
Famkovics Tibor 1907 1912
Falus Elek 1903 1904
Faludi Róbert 2001
Faludi Gáborné Klossy Irén Margit 1974 1976
Faludi Blanka 1914 1918
Faltis Alexandra 1982 1987
Fakits Ernő 1902 1912
Fajth István 1879 1884
Fajka Veronika 1937 1941
Fajcsák Attiláné Balogh Erzsébet 1986 1989
Fadgyas Margit 1927 1931
Fábry Vilma 1906 1910
Fábry Péter István 1967 1971
Fábry Olívia 2000
Fábry Mihály 1884 1886
Fábry Kornél 1888 1889
Fábry Csaba 1977 1980
Fabró József 1917 1926
Fábri Rezső 1914 1918
Fabók Gyula 1960 1965
Fabó Éva Ilona 1977 1983
Fabinyi Emma 1912 1914
Fábián Rózsa 1948 1952
Fábián Réka Margit 2001
Fábián Pál József 1968 1975
Fábián Mária 1930 1933
Fábián Katalin 1981 1984
Fábián István 1922 1923
Fábian Gyula 1905 1908
Fábián Gyöngyvér 1963 1970
Fábián Erika 2009
Fábián Dénes Zoltán 1970 1976
Fáber József 1911 1921
Faa Balázs 1986 1991
Fa Marianna 2003
F. Kiss Péter 1983 1990