bezárás

EFOP-3.6.1 - A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat


Projekt ismertető

A projekt kódja: EFOP-3.6.1-16-2016-00021
A projekt címe: Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
Megvalósítás időszaka: 2017. március 16 – 2020. március 15.
Megvalósítás helyszíne: MKE – Tihanyi Somogyi József Művésztelep
Elnyert támogatás: 387.792.307 Ft

Projektmenedzser:  Bodolai – Marcsek Marianna
Szakmai vezető:  Albert Ádám
Pénzügyi vezető:  Szinyei Dalma

A projekt célja, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a kutatói utánpótlás feltételrendszere javuljon, az egyetem kutatói potenciálja megerősödjön. A projekt keretében négy kutatás-fejlesztési program indul.

Kutatás I. Aktuális restaurátori problémák kutatása a műemlékvédelem és műtárgyvédelem területén
Kutatásvezető: Szemerey-Kiss Balázs

A kutatás a különféle habarcsok restaurátor szempontból legfontosobbnak számító tulajdonságait vizsgálja (összetétel, szerkezetet, szövet, időállóság, stb.), melyek elsődlegesen meghatározzák egy-egy restaurátori folyamat megtervezését, kivitelezését, ezzel együtt az élettartamát. A habarcsok részletes elemzése kétféleképpen történik a projekt alatt. Az egyik esetében meglévő anyagok alapvető tulajdonságait vizsgáljuk – begyűjtött történeti minták segítségével. A másik során a próbatesteket a kutatók állítják össze, készítik el és vizsgálják.

Kutatás II. Együttműködés és kompromisszumok az alkotómunka gyakorlatában
Kutatásvezető: É. Kiss Piroska

A sok alkotó együttműködésével zajló, komoly technikát igénylő és sajátos helyzeteket produkáló folyamat során számtalan kompromisszumot kell kötni, amelyek előmozdítják a mű megvalósulását.
A program kimozdítja a hallgatókat a saját szakmai szempontrendszerük  komfortzónájából.
Képessé kell válni a felmerülő kompromisszumok természetének, következményeinek felismerésére, hogy jó döntéseket hozzunk. Ezt a – közös munkán és technikai háttéren alapuló művészeti ágak hallgatói számára rendkívül fontos - szerteágazó témát kutatja a program.

Kutatás III. Robotkaros prototyping rendszer alkalmazása a képző- és alkalmazott művészetekben – új eljárások kidolgozása
Kutatásvezető: Előd Ágnes

A kutatás célja, hogy szisztematikusan feltérképezzük, melyek azok a robotkaros eljárások, amelyek művészeti illetve művészeti indukcióra létrejövő interdiszciplináris projektek megvalósítási szakaszához leginkább megfelelőek. Alkalmasak például hagyományos, drágább eljárások kiváltásra vagy egyszerűen más eljárással nem megvalósíthatóak. Az így összegyűlt know-how-t felhasználva új robotkaros eljárások kifejlesztését is megkezdjük, az ehhez szükséges hardver és szoftvereszközök fejlesztésével.

Kutatás IV. Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban
Kutatásvezető: Albert Ádám

A kutatás célja elsősorban elméleti kérdések tisztázása azzal kapcsolatban hogyan és mennyiben játszik szerepet a verbalitás a vizuális alkotófolyamat során. A kérdést elsősorban kvalitatív módszerek segítségével vizsgáljuk, az adatgyűjtés során többféle verbális protokollt, szóbeli beszámolót alkalmazunk, mely adatokat szövegelemző szoftver segítségével elemzünk és összevetünk a létrehozott rajzi produktumokkal. Kutatásainkkal a verbális modalitás hatékonyabb használatához kívánunk hozzájárulni a vizuális művészeti képzés terültén.

Efop 3.6.1 - MKE - Projekt Ismertető (.doc)
Rendezvény meghívó (.doc)


I. DISSZEMINÁCIÓ

2018. 04. 20.
Tihany, Somogyi József Művésztelep

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a felsőoktatási intézményeink önerőből képtelenek az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges feltételeket az elvárható színvonalon biztosítani. Nem kivétel ez alól a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem. Jelenleg az egyetlen járható út, ha az intézmény pályázatokon keresztül próbál fejlesztési forrásokhoz jutni. Az elmúlt évek eredményét látva, ebben az irányban bíztató tendencia figyelhető meg.

A Restaurátor Tanszék 2011-2013 közötti időszaka különösen jól alakult, köszönhetően “A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések” támogatásának, melynek keretében a KMOP-2010-4.2.1/B pályázaton keresztül korszerű eszközökkel (mikroszkópok, fényképezőgépek, precíziós műszerek, stb.) bővült a Tanszék eszközparkja. A sikeres pályázat és lebonyolítás elsősorban Dr. Galambos Éva kollégánk, mint szakmai vezető áldozatos munkáját dicséri.

2017 márciusában az intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések, EFOP-3.6.1-16-2016-00021 azonosítószámon nyilvántartott pályázatán keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatósága 387.792.307 Ft támogatással indította útnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutatási programját. A pályázati határidőig négy tanszék (anatómia, díszlettervező, restaurátor, szobrász) állított össze 3 évre szóló kutatási tervet. A nyertes pályázat értelmében az előzetes tervek szerint párhuzamosan indultak el az alprojektek, melyek fedezetét meghatározott ütemben az elnyert összeg biztosítja.

A 2020-ig tartó pályázat keretében a Restaurátor Tanszék jelentős infrastrukturális fejlesztésekbe is belevághatott. Ezzel párhuzamosan a programban résztvevő kutatóknak és diákoknak teremt lehetőséget munkájuk kiterjesztésére. Nem titkolt célja a pályázatnak, hogy az alprojekten keresztül az Egyetem és a műemékek védelmével foglalkozó piaci  szereplők közeledjenek egymáshoz, s lehetőség szerint összefogva oldják meg az aktuális restaurátori kihívásokat.

Az előttünk álló I. Disszemináció alkalmat teremt a restaurátor alprojekt kutatási célkitűzéseinek bemutatására, valamint az eddigi eredmények összefoglalásával az elmúlt évben elvégzett kutatómunkáról is képet kaphat az érdeklődő közönség.          

PROGRAM:

10:30-10:40 MEGNYITÓ BESZÉD – Heitler András
10:40-10:50 TÁJÉKOZTATÓ – Szemerey-Kiss Balázs
10:50-11:10 RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROSZKÓPIA (XRF) A MŰTÁRGYAK SZOLGÁLATÁBAN – Gheorghita Borbála
11:10-11:30 19. SZÁZADI HOMLOKZATI GIPSZEK VIZSGÁLATA: AVAGY A NAGY „CASUBI” REJTÉLY – Zomborácz Tamás
11:30-11:50 MÁRVÁNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLHATÓ HABARCSOK VIZSGÁLATA – Agárdi Fanni
11:50-12:10 VULKÁNI TUFÁK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK – Hering Zoltán
12:10-13:00 EBÉDSZÜNET
13:00-13:20 RESTORATION OF THA PLASTER SCULPTURE FROM THE PROJECT OF THE SEPULHRAL MONUMENT OF THE PROMINENT POLISH POET – ZYGMUNT KRASINSKI – Katarzyna Korczak
13:20-13:40 FESTETT FELÜETEK VIZSGÁLATA ÉS TISZTÍTÁSÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI – Bakonyi Tímea
13:40-14:00 MAKRO RÖNTGEN-FLUORESZCENS SZKENNER ALKALMAZÁSA A MŰTÁRGYVIZSGÁLATBAN – Kuna Ágnes
14:00-14:20 ALTERNATÍV TISZTÍTÁSI LEHETŐSÉG GIPSZ ALAPÚ MŰTÁRGYAK KAPCSÁN – Kisapáti Ivett
14:20–15:00 KÁVÉSZÜNET
15:00–16:00 HELYSZÍNI LABOR- ÉS ESZKÖZ BEMUTATÓ

A meghívó letölthető (.docx)

Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. május 01.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.