bezárás

EFOP-3.6.1 - A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat


Projekt ismertető

A projekt kódja: EFOP-3.6.1-16-2016-00021
A projekt címe: Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
Megvalósítás időszaka: 2017. március 16 – 2020. március 15.
Megvalósítás helyszíne: MKE – Tihanyi Somogyi József Művésztelep
Elnyert támogatás: 387.792.307 Ft

Projektmenedzser:  Bodolai – Marcsek Marianna
Szakmai vezető:  Albert Ádám
Pénzügyi vezető:  Szinyei Dalma

A projekt célja, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a kutatói utánpótlás feltételrendszere javuljon, az egyetem kutatói potenciálja megerősödjön. A projekt keretében négy kutatás-fejlesztési program indul.

Kutatás I. Aktuális restaurátori problémák kutatása a műemlékvédelem és műtárgyvédelem területén
Kutatásvezető: Szemerey-Kiss Balázs

A kutatás a különféle habarcsok restaurátor szempontból legfontosobbnak számító tulajdonságait vizsgálja (összetétel, szerkezetet, szövet, időállóság, stb.), melyek elsődlegesen meghatározzák egy-egy restaurátori folyamat megtervezését, kivitelezését, ezzel együtt az élettartamát. A habarcsok részletes elemzése kétféleképpen történik a projekt alatt. Az egyik esetében meglévő anyagok alapvető tulajdonságait vizsgáljuk – begyűjtött történeti minták segítségével. A másik során a próbatesteket a kutatók állítják össze, készítik el és vizsgálják.

Kutatás II. Együttműködés és kompromisszumok az alkotómunka gyakorlatában
Kutatásvezető: É. Kiss Piroska

A sok alkotó együttműködésével zajló, komoly technikát igénylő és sajátos helyzeteket produkáló folyamat során számtalan kompromisszumot kell kötni, amelyek előmozdítják a mű megvalósulását.
A program kimozdítja a hallgatókat a saját szakmai szempontrendszerük  komfortzónájából.
Képessé kell válni a felmerülő kompromisszumok természetének, következményeinek felismerésére, hogy jó döntéseket hozzunk. Ezt a – közös munkán és technikai háttéren alapuló művészeti ágak hallgatói számára rendkívül fontos - szerteágazó témát kutatja a program.

Kutatás III. Robotkaros prototyping rendszer alkalmazása a képző- és alkalmazott művészetekben – új eljárások kidolgozása
Kutatásvezető: Előd Ágnes

A kutatás célja, hogy szisztematikusan feltérképezzük, melyek azok a robotkaros eljárások, amelyek művészeti illetve művészeti indukcióra létrejövő interdiszciplináris projektek megvalósítási szakaszához leginkább megfelelőek. Alkalmasak például hagyományos, drágább eljárások kiváltásra vagy egyszerűen más eljárással nem megvalósíthatóak. Az így összegyűlt know-how-t felhasználva új robotkaros eljárások kifejlesztését is megkezdjük, az ehhez szükséges hardver és szoftvereszközök fejlesztésével.

Kutatás IV. Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban
Kutatásvezető: Albert Ádám

A kutatás célja elsősorban elméleti kérdések tisztázása azzal kapcsolatban hogyan és mennyiben játszik szerepet a verbalitás a vizuális alkotófolyamat során. A kérdést elsősorban kvalitatív módszerek segítségével vizsgáljuk, az adatgyűjtés során többféle verbális protokollt, szóbeli beszámolót alkalmazunk, mely adatokat szövegelemző szoftver segítségével elemzünk és összevetünk a létrehozott rajzi produktumokkal. Kutatásainkkal a verbális modalitás hatékonyabb használatához kívánunk hozzájárulni a vizuális művészeti képzés terültén.

Efop 3.6.1 - MKE - Projekt Ismertető (.doc)
Rendezvény meghívó (.doc)


I. DISSZEMINÁCIÓ

2018. 04. 20.
Tihany, Somogyi József Művésztelep

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a felsőoktatási intézményeink önerőből képtelenek az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges feltételeket az elvárható színvonalon biztosítani. Nem kivétel ez alól a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem. Jelenleg az egyetlen járható út, ha az intézmény pályázatokon keresztül próbál fejlesztési forrásokhoz jutni. Az elmúlt évek eredményét látva, ebben az irányban bíztató tendencia figyelhető meg.

A Restaurátor Tanszék 2011-2013 közötti időszaka különösen jól alakult, köszönhetően “A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések” támogatásának, melynek keretében a KMOP-2010-4.2.1/B pályázaton keresztül korszerű eszközökkel (mikroszkópok, fényképezőgépek, precíziós műszerek, stb.) bővült a Tanszék eszközparkja. A sikeres pályázat és lebonyolítás elsősorban Dr. Galambos Éva kollégánk, mint szakmai vezető áldozatos munkáját dicséri.

2017 márciusában az intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések, EFOP-3.6.1-16-2016-00021 azonosítószámon nyilvántartott pályázatán keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP és RSZTOP Irányító Hatósága 387.792.307 Ft támogatással indította útnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutatási programját. A pályázati határidőig négy tanszék (anatómia, díszlettervező, restaurátor, szobrász) állított össze 3 évre szóló kutatási tervet. A nyertes pályázat értelmében az előzetes tervek szerint párhuzamosan indultak el az alprojektek, melyek fedezetét meghatározott ütemben az elnyert összeg biztosítja.

A 2020-ig tartó pályázat keretében a Restaurátor Tanszék jelentős infrastrukturális fejlesztésekbe is belevághatott. Ezzel párhuzamosan a programban résztvevő kutatóknak és diákoknak teremt lehetőséget munkájuk kiterjesztésére. Nem titkolt célja a pályázatnak, hogy az alprojekten keresztül az Egyetem és a műemékek védelmével foglalkozó piaci  szereplők közeledjenek egymáshoz, s lehetőség szerint összefogva oldják meg az aktuális restaurátori kihívásokat.

Az előttünk álló I. Disszemináció alkalmat teremt a restaurátor alprojekt kutatási célkitűzéseinek bemutatására, valamint az eddigi eredmények összefoglalásával az elmúlt évben elvégzett kutatómunkáról is képet kaphat az érdeklődő közönség.          

PROGRAM:

10:30-10:40 MEGNYITÓ BESZÉD – Heitler András
10:40-10:50 TÁJÉKOZTATÓ – Szemerey-Kiss Balázs
10:50-11:10 RÖNTGENFLUORESZCENS SPEKTROSZKÓPIA (XRF) A MŰTÁRGYAK SZOLGÁLATÁBAN – Gheorghita Borbála
11:10-11:30 19. SZÁZADI HOMLOKZATI GIPSZEK VIZSGÁLATA: AVAGY A NAGY „CASUBI” REJTÉLY – Zomborácz Tamás
11:30-11:50 MÁRVÁNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLHATÓ HABARCSOK VIZSGÁLATA – Agárdi Fanni
11:50-12:10 VULKÁNI TUFÁK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSOK – Hering Zoltán
12:10-13:00 EBÉDSZÜNET
13:00-13:20 RESTORATION OF THA PLASTER SCULPTURE FROM THE PROJECT OF THE SEPULHRAL MONUMENT OF THE PROMINENT POLISH POET – ZYGMUNT KRASINSKI – Katarzyna Korczak
13:20-13:40 FESTETT FELÜETEK VIZSGÁLATA ÉS TISZTÍTÁSÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI – Bakonyi Tímea
13:40-14:00 MAKRO RÖNTGEN-FLUORESZCENS SZKENNER ALKALMAZÁSA A MŰTÁRGYVIZSGÁLATBAN – Kuna Ágnes
14:00-14:20 ALTERNATÍV TISZTÍTÁSI LEHETŐSÉG GIPSZ ALAPÚ MŰTÁRGYAK KAPCSÁN – Kisapáti Ivett
14:20–15:00 KÁVÉSZÜNET
15:00–16:00 HELYSZÍNI LABOR- ÉS ESZKÖZ BEMUTATÓ

A meghívó letölthető (.docx)

Pályázat

Call For Application, 2020

The 6th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, 2020
March 20, 2020

2020. február 18.

Art residency in New York open for applications

apply by March 1, 2020

2020. február 18.

Crescendo plakátpályázat 2021

Beküldési határidő: 2020. február 28.

2020. február 17.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 2.

2020. február 16.

MMSZK FELVÉTELI 2020

Írásbeli jelentkezés: 2020. február 17. éjfélig

2020. február 15.

Ari Kupsus Gallery pályázati felhívása az MKE 4. éves festőhallgatóinak

beérkezési határideje: 2020. április 17. 18 óra

2020. február 13.

Francia Kormány Ösztöndíj a 2020-2021 tanévre

leadási határidő:  2018. február 28.

2020. február 12.

A Vesc-Art ismét pályázatot hirdet pályakezdő fotográfusok számára!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.04.10. éjfél

2020. február 08.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

PÁLYÁZAT – Festő Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2020. pályázati kiírása

A pályázat beadási határideje: 2020. március 2.

2020. február 06.

Trash Art Magyarország 2020

Nevezési időszak: 2019. november 15. – 2020. február 28.

2020. február 04.