bezárás

Lendvai Ádám

POLIHISZTOR AKADÉMIA

A emberiség tudásmennyiségének megnövekedése és a polihisztorok eltűnése
A polihisztorok fénykora óta az emberiség tudásmennyisége oly mértékben megnövekedett, hogy azt egy ember már képtelen befogadni. Az eredeti értelemben vett polihisztorok - akik mindennel kiemelkedő szinten foglalkoztak - ezzel végleg eltűntek. Egyesek szerint azonban jelenleg is létezhetnek újfajta polihisztorok, akik a nem túl távoli jövőben minden bizonnyal a felszínre bukkannak majd. Érdemes tehát elgondolkodni a kiállított tárgyon, amelyet az új-polihisztorok akadémiájáról szóló információtöredékek alapján értelmezhetünk.

A vertikális tudás igénye és napjaink szakemberei
Napjaink embere gyermekkorától kezdve szakosodik egy területre, melyben minél jobban sikerül elmélyülnie, annál sikeresebbé válik életében. Specializálódva egy szakterületre, végletesen kifinomult fogaskerékként működik, maximális hatásfokkal végezve valamely "termék" (tárgy, tudás, információ, stb.) gyártásának egy fázisát. Ezek a tökéletes fogaskerekek alkotják hatékony társadalmunk gépezetét. Az, hogy specializálódjunk, és hatékony termelőeszközökké váljunk, nem emberi, hanem társadalmi érdek. Ennek elérésére többszintű manipuláció formálja az embert öntudatlan fogyasztóvá, hogy programozott vágyai kielégítéséért, fizetése és a hitelei áttételén keresztül "önként" kényszerítse magát a jól fizetett célszerszám szerepébe. A specializálódás bármely szűk területen, bármely szakmában az ember értékét az határozza meg, milyen mértékben hatolt vertikálisan az adott terület mélyére, mennyire vált profivá, valamiben. Az ember így a világ egy kiválasztott szűk szeletét a fogaskerék perspektívájából figyelve rendkívül közelről és rendkívül élesen "szakértő szemmel" látja, ám nem rendelkezik az egész átlátásának távolságával.

A maximális vertikális tudás helyett maximális horizontális tudás
A társadalmi és gazdasági elvárással szemben a polihisztorok másképp viselkednek. A tudás egyes szűk szeleteiben történő vertikális elmélyedés helyett a mindenre kiterjedő átfogó tudás ismeretére törekszenek, feladva a "mélyre hatoló" elmélyedést az egyes részletekben. Céljuk a horizontális teljesség átlátása akár távoli területek közötti átjárással, míg a szakemberek és tudósok a maximális vertikális mélységre koncentrálnak. Az új-polihisztor tehát lemond a részletek éleslátásáról, hogy az egészet szemlélhesse - még ha homályosan is.

Az új-polihisztorok és földalatti akadémiájuk
Az emberiség tudásmennyiségének egyes területein az új-polihisztorok vertikálisan nem mélyednek el, ezért a társadalom gépezetében - mint hatékony termelők - nem hasznosíthatók*. A "végtelenül kiterjedt felületes tudás" a társadalom és a gazdaság számára értéktelen, így a polihisztork léte nem szükségszerűen kívánatos, pontosabban: szükségszerűen nem kívánatos. Azt, amit a társadalom és a gazdaság nem finanszíroz, nem fogad el, azt nem is ismerheti. Mivel a Polihisztor Akadémia nem lehet ellenőrizhető és kontrolálható, így nem is lehet nyilvános. A polihisztorok akadémiája tehát csak földalatti mozgalomként jöhet létre, s egyértelmű létezésére nem derülhet fény.

A szabad mozgás képességének elsajátítása
A Polihisztor Akadémiának sok egyéb mellett olyan ellenálló és kívülálló viselkedésmintával kell felvérteznie tagjait, mely segít a szabad mozgásban, az általános társadalmi érdekekkel szemben. Az új-polihisztor nem akar vásárolni, és nem akar keresni sem. Ezen kívül alapvető a új-polihisztor számára az olyan mindenre kiterjedő tudás és kíváncsiság mely segít a szabad mozgásban a megismert és az ismeretlen területén. A kíváncsiságot és érdeklődést azonban az új-polihisztornak mindenki másnál tudatosabban kell kezelnie, hogy ne húzza le őt valamely szakterület mélyére.

Egyensúlyban a horizonton és az érdeklődés kordában tartása
Az egészet figyelni csak úgy lehet, ha figyelmünket egyensúlyban tudjuk tartani, és nem engedünk a részletek csábításának. Ennek tudatos megvalósításához szigorú önkontrolra van szükség. Az újpolihisztor korlátozza önmagát, nem engedve, hogy belesüllyedjen a világ részleteibe. Ahogyan a papok cölibátusa korlátozza a nemi vágy kielégülésének vágyát, úgy korlátozza az új-polihisztor is az egyes területek iránti érdeklődés kielégülésének vágyát.

A szellem és test holisztikus egysége által kirajzolódó tudástérkép az emberi testen
A polihisztor ismeri a szellem és a test holisztikus egységét. Az akupunktúra és számos egyéb keleti- és természetgyógymód megmutatta, hogy létezik a szellem és a test szoros egysége, melynek köszönhetően a polihisztor képes az emberi tudás különböző területeit az emberi testen leképezni.

A kiállított műtárgy: a polihisztor holisztikus gyakorlópadja
A polihisztorok az emberiség teljes tudását az emberi testre vetítik. A pad segítségével gyakorolhatják és fejleszthetik ellenálló képességüket, az egyes szakterületeket megtestesítő szögekkel szemben. A gyakorlópadon a polihisztor úgy tartja egyensúlyban önmagát, hogy nem enged egy-egy szakterületet a többinél közelebb magához. Mivel nem törekszik egyenlőtlen vertikális elmélyülésre semmilyen területen, így a teljes elérhető tudást mint összefüggő, homogén és horizontális felületet érzékeli.

"Nem tudok semmit,
de mindenről tudok" / egy polihisztor

Mindez a polihisztorok holisztikus gyakorlópadja esetében így hangzana: "nem sért semmi, de az egészet érzem".

Lendvai Ádám

Lendvai Ádám

*

* -->Furcsa mód jelenleg épp a kortárs képzőművészeké az a különleges "professzió", mely szintén nem szükségszerűen mélyed el vertikálisan világunk valamely szeletének részletében (így nem is hasznos, a szó szigorú értelmében), hanem a széttagolt tudás horizontális keresztreferenciáin keresztül szabadon kapcsol össze távoli területeket. Ez az interdiszciplináris szemlélet az - amely végletes mértékben ugyan - de az új-polihisztorokat is jellemzi.