bezárás

Roman Dziadkiewicz

pozitivizmus (hősök fejei)
modernkor (háborúk/transzgresszió)
jelenkor (viperafészek)

Ellentétben szinte az összes többi megszállt nemzettel, a lengyelek felé Berlin sohasem tett kollaborációs javaslatot.

Adolf Hitler, miután észleli a Ceske Velenice, a németeknek Münchenben oly bőkezűen odaítélt kisváros közelében zajló óriási erőösszevonásokat 1938. október 10-én, beszédet mond.
Támadja az angolokat ("Gyengék, dekadensek, a degenerált arisztokrácia irányítja őket") és a franciákat ("Latin korcsok és talpnyalók"). Majd a lengyeleket hozza szóba: - Csodálom a lengyeleket. Nem hagyják magukat megfélemlíteni. Tudnék a lengyelek barátja lenni, tudatom is Lipski barátommal (a lengyel nagykövetre gondol Berlinben), hogy rám mindig számíthat!

Katonáink remek munkát végeznek, és számtalan tapasztalatra tesznek szert. Hadseregünk értéke nő. Politikai értelemben is egyre nagyobb a jelentősége. Az iraki háborúban való részvételünk hosszú távú befektetés a jövőre nézve. [Aleksander Kwaśniewski]

Jelent-e valamilyen különbséget a meggyilkoltak, az árvák, az otthonukat-vesztettek számára, hogy az őrült pusztítás a totalitarizmus, vagy a szabadság és demokrácia szent neve mögé van-e rejtve?

A titkos tanítás, amely az oktatás egyetemes formáját követi, a földalatti oktatásban működők magasztos és hazafias kötelessége Lengyelország szerte. A titkos tanítás a lengyel ellenállási mozgalom történetének egyik legszebb építőköve. A tanuló diákok hazafias lelkesedéssel átitatott kitűnő arcvonalat alkotnak.

Egy átlagos szülő naponta 7 percet szentel a gyermekeivel való beszélgetésre.

A szülők gyakran azért kérik a gyermekeikkel való foglakozást, hogy ne demoralizálja őket a elfoglaltság hiánya, ezért lehetőségeikhez mérten fizetnek is a tanárnak. A megtelt csoportok száma folyamatosan nő, ezért a tanároknak órarendet kell készíteniük, hogy különböző helyszíneken több csoporttal is tudjanak foglalkozni. Ezt a szülőkkel való szoros együttműködés teszi lehetővé, akik saját, igen kicsi, és rosszul fűtött (többnyire rekvirált) lakásaikat ajánlják fel e célra.

Szükség van a teljes társadalomra kiterjedő konspirációs oktatási rendszer megteremtésére. Ez a megszállóval folytatott harc egyik formája.

Meghatározunk bizonyos alapelveket: az egy csoportban lévő tanulók száma 5-6 fő, a tanórák száma minden tantárgyra vonatkozóan a háború előtti kötelező óraszám felére csökken, a tanórák időtartama két óra. Egy lakásban hetente kétszer lehet oktatás. Mindegyik csoport maradjon egy lakásban egy napon, a tanárok viszont egyik tanóráról a másikra fognak járni.

A hazafias kötelességüket teljesítő lengyel tanárok a Hazaszeretet eszméit táplálják a fiatalságba, hangsúlyozván, hogy megszállás idején a lengyel állampolgár helyes viselkedése az intenzív fegyveres harc. A titkos tanítás e csoportjai aktív tényezőivé válnak a német megszállókkal szembeni ellenálló mozgalomnak. A tanárok és diákok többsége az ellenálló mozgalom különböző szervezeteiben is tevékenykedik.

A tanórák magánlakásokban zajlanak. A szülők éberen figyelnek, és figyelmeztetést adnak le a nemkívánatos vendégekről. Váratlan (az ellenség részéről érkező) látogatás esetén, az általános magyarázat, hogy számtanórát tartanak - hiszen szükségük lesz rá a gyerekeknek, ha képzetlen munkaerőként már 12-14 éves koruktól dolgozniuk kell majd.

A titkos oktatás tovább létezik a tanárok és fiatalok letartóztatása, elhurcolása, kivégzése ellenére is. Elsősorban az elevenen megnyilvánuló hazafias kötelesség hatására szerveződik, annak érdekében, hogy a fiatalok lengyel szellemben és Hazaszeretetben nevelkedjenek.

The Partitions of Poland take place in the 18th century and end the existence of the sovereign Polish-Lithuanian Commonwealth. They involve Prussia, Russia and Habsburg Austria dividing up the Commonwealth lands among themselves. Three following partitions take place: in August 5, 1772; January 23, 1793; October 24, 1795.

A megszálló szervek számos iskolát likvidálnak, a fennmaradtakban pedig teljes mértékben eltörlik a lengyel nyelvet. Ellenállásukat az intelligencia hazafias körei a minden szintre kiterjedő titkos tanítással fejezik ki.

Kezdetben, már 1882 óta szerveződnek varsói magánlakásokban önképző konspirációs kurzusok nők számára, akik előtt az egyetemi oktatás zárva van, 1885-ben ezekből alakul meg a nem hivatalos, titkos főiskola, az ún. Repülő Egyetem.

Munkások és kisiparosok titkos csoportjainak vezetőjeként az oroszok által megszállt területen oktat (mint állatorvos hallgató) Stefan Żeromski író.

A wrześniai tanulók 1901-1902-es sztrájkja az iskolák elnémetesítése ellen irányul, leginkább a német nyelvű ima és hittan ellen. Magában foglalja egyúttal a szülők tiltakozását is a porosz iskolavezetés által alkalmazott testi fenyítés ellen. A sztrájk 1901. május 20-án veszi kezdetét, 118 tanulóval. A wrześniai tanulók példáját a porosz megszállás alatt lévő további iskolák tanulói követik. 1906-ban a tanulók szülők által is támogatott ellenállása általános sztrájkká alakul. Tetőzésekor kb. 75 ezer tanuló sztrájkol kb. 800 iskolában.

A 36,6 akadémia keretében idáig a következő kurzusokat indítottuk útjára: Távol-közel-még közelebb (kulturális antropológiai és kultúrakritikai kurzusok), Gender and queer perspectives, Mi az irodalomelmélet? tematikájú összejövetelek, valamint Az alkotói folyamatok technológiái (a kortárs kultúrában működő alkotói folyamtok tudatosságát, a hatalom által alkalmazott alkotói gyakorlatok konstruálását és dekonstruálását, az egyén és a piac mint az elnyomás és/vagy a nyomás alóli felszabadulás formáit tárgyaló elméleti és gyakorlati foglalkozások). Jelenleg Az iszlám - a nyugati kultúra, a lélek útkeresései kurzus elindításán dolgozunk. A kurzusok résztvevői maguk is számos javaslattal élnek egyszeri filmprezentációkra, összejövetelekre, beszélgetésekre, workshopokra vonatkozóan.

Az alkotói folyamatok technológiái / Drzymała szekere
Michał Drzymała és a porosz hatóságok között hosszú évek óta folyik a vita. Drzymała házat akar építeni a német kereskedőtől Podgradowice községben (mai Drzymałowo) vásárolt telken. A porosz törvény megtiltja az építkezést, amennyiben az nem előnyös a megszálló számára, ezért nem kap rá engedélyt. Ebben a helyzetben, könyöradományokból cirkuszi szekeret vásárol, és abba költözik be. A porosz hatóságok szeretnék eltávolítani a szekeret, ám arra mint közlekedési eszközre nem vonatkozik az építési törvény.

1940 szeptemberében a táborba transzport érkezik Varsóból, benne rabként Witold Pilecki főhadnagy, a Titkos Lengyel Hadsereg (ami később a Honi Hadsereghez kapcsolódik) földalatti szervezetének tagja. Szándékosan hagyja magát elfogni egy utcai begyűjtő akció során, hogy Auschwitzba kerülve földalatti szervezetet hozzon létre. Hamis papírokat használ, a táborban Tomasz Serafiński néven ismerik.

A medálon a "Warschau 1944" felirat fénylik, valamint a karmai közt összetekeredett kígyót szorongató német sas, horogkereszttel a mellén. A Varsói Felkelés során a lengyelek kivívták az idegenek elismerését, hivatalosan azonban továbbra is úgy tekintettek rájuk, mint a viperák nemzetére.

A keresztes vipera az egyetlen Lengyelországban élő mérges kígyó. Az általános vélekedés ellenére rendkívül érzékeny állat, különösen gyenge az ellenállása a testén ejtett akár legapróbb sérülésekkel szemben is. Tenyésztése is igen nehéz, mivel az esetek nagy részében visszautasítja a táplálékot.

A viperát a titkos tanítás és a 36,6 akadémia szimbólumává választjuk.

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz

Roman Dziadkiewicz