bezárás

Festőművész mesterképzési szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Festészet műtermi munka FEFEMŰM 20 GY 8 20 GY 8 20 GY 8 20 GY 8 20 GY 8 20 GY 8 20 Gy 8 20 Gy 8 20 Gy 10 20 Gy 10
Festészet művésztelepi gyakorlat FEMÜV 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2
Bevezetés a művészettörténetbe MTBEMŰ 2 K 3 2 K 3
Esztétika - művészetelmélet propedeutika ELEMEP 2 K 2 2 K 2
Esztétika - Művészetelmélet ELEME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 ZV
Esztétika záróvizsga szakszeminárium ELEZVC 2 Gy 3
Festészet ikonográfia FEIKO 2 K 3
Festészet, műelemzés szeminárium FEFEMŰ 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Festészeti ismeretek FEISM 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3
Idegen nyelv ILANG, ILNÉM, IL 4 Gy 1 4 Gy 1 4 Gy 1 4 K 1
Idegennyelvű szakszövegolvasás ELIDSZOL 2 Gy 3
Jelenkori művészet MTJKM 2 K 3 2 K 3
Középkori magyar művészet MTKKM 2 K 3
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Művészettörténet MTMÜT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 2
Színtan FESZIN 2 Gy 2 2 Gy 2
Testnevelés ELTES 2 Ai 2 Ai 2 Ai 2 Ai
Újkori művészet: Illúzió a térben MTUJM 2 K 3
19. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3
20. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3 2 K 3
Kötelezően választható
A művészet intézményei KEMINT 2 K 2 2 K 2
Digitális gyakorlatok a festészetben I. FEMDIGI 2 GY 3 2 GY 3
Elméleti kutatás a szakdolgozathoz FEKUSZ 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Képantropológia – Képelmélet KEKÉPAN 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Kortárs műalkotások értelmezése KEÉRT 2 K 2 2 K 2
Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek III. KEMŰKUA 2 K 2 2 K 2
Művészetpszichológia TKMUPTS 2 Ai+Mf 2 2 K 2 2 Ai+Mf 2 2 Ai+Mf 2 2 Sz 2
Művészetszociológia KEMUVSZ 2 K 2 2 K 2
Tárlatlátogató szeminárium MTTÁLC 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Társadalom tudományi alapismeretek: Művészetpszichológia KETTALMP 2 K 2 2 K 2
Társadalom tudományi alapismeretek II: Művészetszociológia KEMSZOC 2 K 2 2 K 2
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2 2 K 2
Művészeti anatómia és térábrázolás ARANA 4 K 3 4 Gy 3 4 K 3 4 Gy+Sz 3
Szabadon választható
Bevezetés a három dimenziós animációba I.-II. IMB3D 4 Gy 4 4 Gy 4
Digitális gyakorlatok a festészetben II. FEMDIGI 2 Gy 3 2 Gy 3
Filmelemzés IMAMT 2 K 2 2 K 2
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Médiatörténet IMMET 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Modell utáni rajz AGRMR 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4
Modern magyar szobrászat története SZMMT 2 K 2 2 K 2
Zenetörténet és zenedramaturgia ALÁTZTD 2 K 2 2 K 2