bezárás

Festőművész mesterképzési szak - 2017-től

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Festészet műtermi munka FEM-FEMŰ01-07 8+12 GY 9 8+12 GY 9 8+12 GY 9 8+12 GY 9 8+12 GY 9 8+12 GY 9 8+12 Gy 9
Festészet műtermi munka, diplomamunka FEM-FEMD01-03 8+12 Gy 10 8+12 Gy 10 8+12 Gy 10
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Diplomaterv készítés FEM-DIPK01 2 Gy 6
Szakdolgozat írás gyakorlat és diplomamunka FEM-SZDM01 2 Gy 6
Színtan FEM-SZIN01-02 2 Gy 5 2 Gy 5
Digitális gyakorlatok a festészetben FEM-DIFE01-02 2 Gy 4 2 Gy 4
Murális technikák FEM-MURT01-02 4 Gy 5 4 Gy 5
Szakmai munka prezentációja idegen nyelven DLA-PREI01-08 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3
Esztétika - Művészetelmélet ELEME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 ZV
Esztétika záróvizsga szakszeminárium ELEZVC 2 Gy 3
Festészet ikonográfia FEIKO 2 K 3
Festészet, műelemzés szeminárium FEFEMŰ 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Festészeti ismeretek FEISM 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3 2 K 3
Festészet művésztelepi gyakorlat FEMÜV 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2
Idegennyelvű szakszövegolvasás ELIDSZOL 2 Gy 3
Jelenkori művészet MTJKM 2 K 3 2 K 3
Középkori magyar művészet MTKKM 2 K 3
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Újkori művészet: Illúzió a térben MTUJM 2 K 3
19. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3
20. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3 2 K 3
Kötelezően választható
A művészet intézményei KEMINT 2 K 2 2 K 2
Elméleti kutatás a szakdolgozathoz FEKUSZ 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Képantropológia – Képelmélet KEKÉPAN 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Kortárs műalkotások értelmezése KEÉRT 2 K 2 2 K 2
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek III. KEMŰKUA 2 K 2 2 K 2
Művészetpszichológia TKMUPTS 2 Ai+Mf 2 2 K 2 2 Ai+Mf 2 2 Ai+Mf 2 2 Sz 2
Művészetszociológia KEMUVSZ 2 K 2 2 K 2
Tárlatlátogató szeminárium MTTÁLC 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3 2 GY 3
Társadalom tudományi alapismeretek: Művészetpszichológia KETTALMP 2 K 2 2 K 2
Társadalom tudományi alapismeretek II: Művészetszociológia KEMSZOC 2 K 2 2 K 2
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2 2 K 2
Szabadon választható
Bevezetés a három dimenziós animációba I.-II. IMB3D 4 Gy 4 4 Gy 4
Digitális gyakorlatok a festészetben II. FEMDIGI 2 Gy 3 2 Gy 3
Filmelemzés IMAMT 2 K 2 2 K 2
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Médiatörténet IMMET 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Modell utáni rajz AGRMR 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4
Modern magyar szobrászat története SZMMT 2 K 2 2 K 2
Zenetörténet és zenedramaturgia ALÁTZTD 2 K 2 2 K 2