bezárás

Intermédia-művész mesterképzési szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Műteremi gyakorlat IMMGY 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 14 Gy 8 14 Gy 8 14 Gy 8 14 Gy 8 20 Gy 10 20 Gy+Dm 10
Alkotó elemzés IMALE 4 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K 3
Elméleti kutatás a szakdolgozathoz IMELMK 5 Gy 5 6 Gy 6
Fotó alapismeretek IMFOT 3 K 2 3 K 2
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Műtárgykészítés IMMÜK 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3 4 Gy 3
Rajz IMRAJ 2 Gy 2 2 Gy 2
Számítógéptörténet IMSZT 2 K 2
Video 1-2 IMVID 2 K 2 2 K 2
Video 3-4 IMVIDS 2 K 2 2 K 2
Webtervezési alapismeretek IMWEB 2 K 2
Művésztelepi gyakorlat IMMÜV 60 Ai+Mf 2 60 Ai+Mf 2 60 Ai+Mf 2 60 Ai+Mf 2
Esztétika - művészetelmélet propedeutika ELEMEP 2 K 2 2 K 2
Esztétika - művészetelmélet I-VI. ELEME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 3
Filmelemzés IMAMT 2 K 2 2 K 2
Médiatörténet IMMET 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Művészettörténet MTMÜT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 2
Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek I. KEMŰKUAI 2 K 2 2 K 2
Társadalom tudományi alapismeretek II: Művészetszociológia KEMSZOC 2 K 2 2 K 2
Technikai médiumok elmélete IMTME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Sz 2
Idegen nyelv ILANG, ILNÉM, IL 4 Gy 1 4 Gy 1 4 Gy 1 4 K 1
Testnevelés ELTES 2 Ai 2 Ai 2 Ai 2 Ai
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Pedagógiai antropológia KMTPA 2 Gy 4 2 Gy 4
Prezentáció .
Site Specific Art IMSSAW
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2
Kötelezően választható
A művészet intézményei KEMINT 2 K 2 2 K 2
Kritikai gyakorlatok IMKGY 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Vizuális improvizáció IMMAT 4 Gy 2
Bevezetés a három dimenziós animációba I.-II. IMB3D 4 Gy 4 4 Gy 4
Bevezetés a kortárs művészetbe ELBKM 2 K 3 2 K 3
Hangkísérletek IMMEH 4 Gy 2 4 Gy 2
Fotótechnikai gyakorlat II. IMFGYII 2 GY 2 2 GY 2
Hagyományos filmkészítés IMHFI 4 Gy 4 4 Gy 4
Interfész és interaktivitás I.-II. IMIFIA 4 GY 4 4 GY 4
Képantropológia – Képelmélet KEKÉPAN 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Mapping IMMTL 2 K 2 2 K 2
MiniDV IMDV 2 Gy 4 2 Gy 4
Multimédia IMMME 4 K 4 4 K 4
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Művészeti geometria ARMŰG 2 K 3 2 K 3
Programozástechnika IMPRO 4 K 4 4 K 4
Startup kurzus IMSAS 2 Gy 2 2 Gy 2
Tudományos írásgyakorlat / szakszövegolvasás KETUDIR 2 Gy 2 2 Gy 2 4 Gy 2 2 Gy 2 4 Gy 2 2 Gy 2
Társadalom tudományi alapismeretek: Művészetpszichológia KETTALMP 2 K 2 2 K 2
Szabadon választható
Betűismeret I. TGBETI 2 Gy 2 2 Gy 2
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Beszéd- és íráskészség művelés KMTBIM 2 Gy 3 2 GY 3
Festészeti technikák REFET 2 Mf 1 2 Gy 2
Filmelemzés IMAMT 2 K 2 2 K 2
Filozófiai alaphelyzetek művészetpedagógiai elemzése KMTFAM 2 Gy 3 2 Gy 3
Idegennyelvű szakszövegolvasás ELIDSZOL 2 Gy 3
Modell utáni rajz AGRMR 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4
Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek II. KEMŰKUAII 2 Gy 2 2 Gy 2
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2
Társadalom tudományi alapismeretek: Művészetpszichológia KETTALMP 2 K 2 2 K 2
Művészetpszichológia, általános TKMŰP 2 Mf 2 2 K 2
Ingyenes programok használata .