bezárás

Látványtervező szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Művészeti geometria ARMŰG 2 K 3 2 K 3
Esztétika - művészetelmélet propedeutika ELEMEP 2 K 2 2 K 2
Film-TV díszlet, zenés darab LTFTV 2 K 2 2 K 2
Idegen nyelv ILANG, ILNÉM, IL 4 Gy 1 4 Gy 1 4 Gy 1 4 K 1
Környezetkultúra LTKÖK 2 K 2 2 Gy 2 2 K 2 2 K 2
Korszellem és építészet LTKÉP 4 K 3
Műteremi gyakorlat (alakrajz, festés, mintázás) LTSZL 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2
Művészettörténet MTMÜT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 2
Művésztelepi, szakmai, szcenikai gyakorlat LTMÜV 60 Gy 2 30 Gy 1 30 Gy 1 30 Gy 1 30 Gy 1 30 Gy 1 30 Gy 1 60 Gy 2
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Rendezés és vizualitás LTREV 2 Ai 2 K 2 2 Gy 2 2 K 2 2 K 2 2 Sz 3 2 Ai
Szinház menedzseri ismeretek LTSZM 2 Gy 1
Színháztörténet, dramaturgia LTDRA 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 3
Szinpadvilágítás, -technika, színházépítészet LTVTÉ 2 Gy 2 2 Gy 2 2 K 2 1 Ai 1 Ai 1 Ai
Tervező művészet LTTMÜ 16 Gy+K 8 16 Gy+K 8 20 Gy 22 20 Zv+Dm 22
Tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb) LTTMS 16 Gy+K 10 16 Gy+K 10 16 Gy+K 10 16 Gy+K 10 16 Gy+K 8 16 Gy+K 8
Testnevelés ELTES 2 Ai 2 Ai 2 Ai 2 Ai
Vizuális dramaturgia LTVDR 2 K 2 2 K 2
Kötelezően választható
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Irodalom TKIRO 2 K 2 2 K 2 2 Gy 2 2 Gy 2
Kultúraszemlélet ELKSZ 2 Gy 3 2 Gy 3
Mai magyar képzőművészet ELKMK 2 Gy 4 2 Gy 4
Mediális technikák LTMED 2 Gy 2 2 Gy 2 2 Gy 2 2 Gy 2
Modell utáni rajz AGRMR 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4
Modern művészetfilozófia ELMMF 2 Gy 3 2 Gy 3
Viselettörténet LTVIS 2 Gy 2 2 K 2 2 Ai 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai
Szabadon választható
Avantgarde és az ikon szeminárium MTAV02C 2 Gy 3
Barokk művészet Magyarországon szeminárium MTBAS02C 2 Gy 3
Betűismeret I. TGBETI 2 Gy 2 2 Gy 2
Betűismeret II TGBETII 2 Gy 2 2 Gy 2
Bevezetés a kortárs művészetbe ELBKM 2 K 3 2 K 3
Falképfestészeti szeminárium Giottótól Michelangelóig MTFRES02C 2 Gy 3
Festészeti technikák REFET 2 Mf 1 2 Gy 2
Filmelemzés IMAMT 2 K 2 2 K 2
Filozófiai alaphelyzetek a művészetben ELFAM 2 Gy 3 2 Gy 3
Filozófiatörténet ELFIT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Hagyományos filmkészítés IMHFI 4 Gy 4 4 Gy 4
Ikonfestészet története szeminárium MTIFS 2 Gy 3
Ikonográfia REIKO 2 Ai 0 2 K 4
Íráskészség művelés TKIRM 2 Gy 3 2 Gy 3
Kínai filozófia ELKIF 2 K 2 2 K 2
Kortárs magyar irodalom TKKMI 2 Gy 2 2 Gy 2
Kortárs szobrászati tendenciák SZKST 2 K 2
Kulturális változások az ezredfordulón ELKEZ 2 K 2
Kultúrtörténet I. ELKUL 2 K 4 2 K 4
Kultúrtörténet II TKKUL 2 Gy 4 2 Gy 4
Műelemzés szeminárium: a reneszánsz és barokk kor művészete MTMES 2 Gy 3 2 Gy 3
Műemlékvédelem REMÜE 2 Mf 2 2 K 2
Művészet és autonómia IMMA 2 Gy 2 2 Gy 2
Média és környezet ELMK 2 K 2
Médiatörténet IMMET 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Modern magyar szobrászat története SZMMT 2 K 2 2 K 2
Murális technikák FEMUR 4 Gy 4 4 Gy 4 4 Gy 4 4 Gy 4
Múzeológia REMUZ 2 K 2 2 Mf 2
Néprajz - Folklór ELFOL
Néprajz - Népművészet ELNEM 2 K 2 2 K 2
Néprajz- antropológia ELANT 2 K 2 2 K 2
Ókori Egyiptom művészete szeminárium MTEMS02C 2 Gy 3
Művészettörténet szeminárium – Ókor MTOMS 2 Gy 3 2 Gy 3
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2
Technikai médiumok elmélete IMTME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Sz 2
Tér és forma KETFO 4 Gy 3 4 Gy 3
XX. sz. Magyar művészet FEMT 2 K 2 2 K 2
XX.századi művészet története és elmélete IMXMÜ 2 Ai 2 K 2 2 Ai 2 K 2 2 Ai 2 K 2