bezárás

Látványtervező-művész mesterképzési szak - 2017-től

Tantárgy Kód 1. félév óraszám/ kredit 2. félév óraszám / kredit 3. félév óraszám / kredit 4. félév óraszám/ kredit 5. félév óraszám/ kredit 6. félév óraszám/ kredit 7. félév óraszám/ kredit 8. félév óraszám/ kredit 9. félév óraszám/ kredit 10. félév óraszám/ kredit
látványtervezés (történeti, elméleti, kritikai és technikai területek, színházi gyakorlat)
Látványtervezési gyakorlat, díszlettervezés kivitelezés LÁM-DITK01-03 5 Gy 6 5 Gy 6 5 Gy 6                            
Látványtervezési gyakorlat, jelmeztervezés, kivitelezés LÁM-JETK01-03 5 Gy 6 5 Gy 6 5 Gy 6                            
Látványtervezési gyakorlat bábtervezés kivitelezés LÁM-BÁBK01-02 5 Gy 6 5 Gy 6                                
Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet DM LÁM-KASZ01             4 Gy 5                        
Tér és dráma: a dráma formái korokban és terekben LÁM-TRDR01-02     2 K 2     2 K 2                        
Külső szakmai gyakorlat LÁM-KÜSG01-02     30 Gy 2 120 Gy 6                            
Szakmai angol LÁM-SZMA01-02         2 K 2 2 K 2                        
Színházi látványtervezési zárógyakorlat, diplomaterv LÁM-SZLD01             6 Gy 10                        
Diplomamunka, kreatív írás, szakdolgozat szeminárium LÁM-DKIS01             2 Gy 3                        
Munka-, tűz- és polgárvédelem MŰT-MUTV01 2 ai                                      
művészettörténet
Jelenkori művészettörténet MŰT-JEMŰ02-01 2 K 3 2 K 3                                
kultúra- és civilizációtörténet 
A szcenikai aspektus a modern és a kortárs művészetben LÁM-SZAM01-02 2 K 3 2 K                                  
Öltözködés kutúrantropológiai vonatkozásai LÁM-ÖLTK01-02 2 K 2 2K 2                                
építészettörténet
Térnyelvi tanulmányok LÁM-TÉTA01 40+
40 Gy
2                                    
Építészettörténet MŰT-ÉPIT01     2 K 3                                
tárgy- és térábrázolás hagyományos és digitális módszerei
Számítógépes tervezés, tárgy és térábrázolás LÁM-SZTÁ01-03 2 K 2     2 Gy 2 2 Gy 2                        
Színpadi világítás és mediális tervezés LÁM-SZVI01-02     2 ai   2 Gy 2                            
Szabadkézi rajz, festés MAT-MSZR01 2+
2 Gy
3                                    
  Összesen 391 33 435 33 302 22 300 26                        
szabadon választható tantárgyak
              3   3