bezárás

Restaurátor mesterképzési szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Műtermi gyakorlat -restaurátor REMGY 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 12 20 Gy 20 20 Gy+DM 22
Művésztelep - restaurátor REMÜV 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2
Alkalmazott általános és szervetlen kémia RMÁKÉM 4 Mf 2 4 K 3
Analitika REANL 2 Mf 2 2 K 3
Anyagtan I. (pigment vizsgálatok restaurátoroknak) REANYI 2 Mf 1 2 K 2
Fizika REFIZ 2 Mf 2 2 K 3 2 Mf 2 2 K 3
Idegen nyelv ILANG, ILNÉM, IL 4 Gy 1 4 Gy 1 4 Gy 1 4 K 1
Ikonográfia REIKO 2 Ai 0 2 K 4
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Művészettörténet MTMÜT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 2
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Szerves kémia - szerves anyagok a műtárgyrestaurálásban RMSZKÉM 2 Mf 2 2 K 3
Testnevelés ELTES 2 Ai 2 Ai 2 Ai 2 Ai
Kötelezően választható
A festészet technikái és technika-története restaurátoroknak RMFETTE 2 K 3 2 K 3
A murális művészet alkotásainak restaurálása REMURE 2 K 3 2 K 3
Anyagtan II. (Faanyagismeret restaurátoroknak) REANYII 2 Mf 1 2 K 2
Betűismeret I. TGBETI 2 Gy 2 2 Gy 2
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Építészet-műelemzés ELÉPI 2 Gy 2 2 Gy 2
Faszobrász-restaurátor szakmai elméleti ismeretek REFAREL 2 K 3 2 K 3
Fatáblakép restaurálás szakmai ismeretek REFAFET 2 K 3 2 K 3
Festészeti technikák REFET 2 Mf 1 2 Gy 2
Festmény restaurátor szakmai elméleti ismeretek REFEREIS 2 K 3 2 K 3
Kő- és fafaragási ismeretek SZMKŐFA 2 K 2 2 Gy 3
Kőszobrász-restaurátor szakmai, gyakorlati ismeretek REKŐREL 2 K 3 2 K 3
Magyarországi művészet: reneszánsz és barokk MTMR 2 K 3 2 K 3
Múzeológia REMUZ 2 K 2 2 Mf 2
Műemlékvédelem REMÜE 2 Mf 2 2 K 2
Műtárgyvédelem REMTV 1 Gy 1 1 Gy 1
Művészeti geometria ARMŰG 2 K 3 2 K 3
Művészettörténet szeminárium – Ókor MTOMS 2 Gy 3 2 Gy 3
Viselet- és kortörténet REVIS 2 Mf 2 2 K 2
19. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3
20. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3 2 K 3
Szabadon választható
Beszéd- és íráskészség művelés KMTBIM 2 Gy 3 2 GY 3
Bevezetés a 3D animációba (szobrász) SZMB3D 4 GY 3 4 GY 3
Falképfestészeti szeminárium Giottótól Michelangelóig MTFRES02C 2 Gy 3
Filozófiai alaphelyzetek művészetpedagógiai elemzése KMTFAM 2 Gy 3 2 Gy 3
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Művészeti geometria ARÁBR 2 K 3 2 K 3 2 K 3
Műelemzés szeminárium: a reneszánsz és barokk kor művészete MTMES 2 Gy 3 2 Gy 3
Pedagógiai antropológia KMTPA 2 Gy 4 2 Gy 4
Újkori művészet: Illúzió a térben MTUJM 2 K 3