bezárás

Restaurátor művész levelező képzés

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Alkalmazott biológia TRABI 8 K 2 8 K 2 12 K 2 4 Ai
Alkalmazott fizika TRAFI 24 Ai 16 K 3
Alkalmazott kémia elm. TRAKE 20 K 3 17 K 3 20 K 2 18 K 2 Sz
Alkalmazott műanyag-technológia TRSZM 40 Gy 4
Anyagtan/anyagvizsgálat TRANY 16 Ai 12 Ai 4 K 1 32 K 4 28 K 5
Diplomamunka konzultáció TRDIP 32 Ai 32
Dokumentálás TRDOK 8 Ai
Festészeti technikák TRFET 40 K 6
Ikonográfia TRIKO 16 K 3
Készítéstechnika TRKTE 40 Gy 7 64 Gy 8 48 Gy 8 64 Gy 5 40 Gy 5 60 Gy 5 40 Gy 5
Műemlékvédelem TRMÜE 8 K 2
Műtárgykörnyezet TRMÜK 16 K 3
Műterem (rajz, mintázás) TRSZM 40 Gy 10 40 Gy 5 40 Gy 7 40 Gy 5 40 Gy 4
Művelődéstörténet TRMÜV 12 K 3 12 K 2 12 K 2 12 Sz
Művészettörténet TRMÜV 24 Ai 16 K 3 24 Ai 12 K 3 12 Ai 12 K 2 16 K 3 22 K 4 20 K 20 Zv
Munka tűzés P.véd TRMTP 16 K 1
Muzeológia TRMUZ 8 Ai 8 K 2
Néprajz TRNEP 16 K 3
Régészet TRREG 12 K 3
Régészeti terepmunka TRRTM 40 Gy 4
Restaurálás elmélet TRREE 6 K 2 8 K 2 26 K 5 24 K 4 16 K 3 24 K 20 Zv
Restaurálás gyakorlat TREGY 86 Gy 5 62 Gy 5 108 Gy 10 112 Gy 9 96 Gy 10 80 Gy 9 120 Gy 15
Restaurálás történet és etika TRRTE 8 Ai
Szellemi alkotások joga TRJOG 8 K 2
Talajtan TRTAL 8 K 2 K
Technikatörténet/tárgyismeret TRTEC 8 K 2 8 K 2 16 K 3 16 K 3 8 K 2