bezárás

Szobrászművész mesterképzési szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
Szobrászat SZMSZOB 16 Gy 8 16 Gy 8 16 Gy 8 16 Gy 8 20 Gy 10 20 Gy 10 20 Gy 10 20 Gy 10 20 Gy 20 20 Gy+DM 22
Alakrajz ASZAL 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2 4 Gy 2
Szobrász művésztelepi gyakorlat SZMÜV 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2 60 óra Mf 2
Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz SZMEKSZD 2 GY 3 2 GY 3
Esztétika - művészetelmélet propedeutika ELEMEP 2 K 2 2 K 2
Esztétika - Művészetelmélet ELEME 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 ZV
Esztétika záróvizsga szakszeminárium ELEZVC 2 Gy 3
Idegen nyelv ILANG, ILNÉM, IL 4 Gy 1 4 Gy 1 4 Gy 1 4 K 1
Idegennyelvű szakszövegolvasás ELIDSZOL 2 Gy 3
Jelenkori művészet MTJKM 2 K 3 2 K 3
Középkori magyar szobrászat szeminárium MTKMSZC 2 K 3 2 K 3
Munka-, tűz- és polgári védelem ELMTP 2 Ai
Művészeti anatómia és térábrázolás MAT-ANAT01-04+sz 4 K 5 4 Gy 5 4 K 5 4 Gy+Sz 5
Művészettörténet MTMÜT 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 Ai+Zv 2
Testnevelés ELTES 2 Ai 2 Ai 2 Ai 2 Ai
Szobrászat épített térben SZOÉPT 2 GY 3 2 GY 3
20. századi egyetemes szobrászat MŰTESZ 2 K 3 2 K 3
20. századi magyar művészet MŰTMAMŰ 2 K 3 2 K 3
Kötelezően választható
A művészet intézményei KEMINT 2 K 2 2 K 2
Bevezetés a 3D animációba (szobrász) SZMB3D 4 GY 3 4 GY 3
Bronzöntési ismeretek SZMBÖIS 2 K 2 2 Gy 3
Építészettörténet ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Építészet-műelemzés ELÉPI 2 Gy 2 2 Gy 2
Filozófiai alaphelyzetek művészetpedagógiai elemzése KMTFAM 2 Gy 3 2 Gy 3
Gipszöntési ismeretek SZMGÖIS 2 K 2 2 Gy 3
Hegesztési ismeretek SZMHEGI 2 K 2 2 Gy 3
Kő- és fafaragási ismeretek SZMKŐFA 2 K 2 2 Gy 3
Modell utáni rajz AGRMR 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4 6 Gy 4
Modern magyar szobrászat története SZMMT 2 K 2 2 K 2
Művészeti geometria ARMŰG 2 K 3 2 K 3
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2 2 K 2
Szobrászat szabad szellemisége SZOSZA 2 GY 2 2 GY 2
Tájépítészet SZMTÁJÉ 2 K 2 2 K 2
Szabadon választható
Betűismeret I. TGBETI 2 Gy 2 2 Gy 2
Beszéd- és íráskészség művelés KMTBIM 2 Gy 3 2 GY 3
Bevezetés a kortárs művészetbe ELBKM 2 K 3 2 K 3
Digitális gyakorlatok szobrászoknak SZMDIGI 4 Gy 3 4 Gy 3
Építészet – szakmai és téri környezet ELÉSZTK 2 K 2
Festészeti technikák REFET 2 Mf 1 2 Gy 2
Fotótechnikai gyakorlat I. IMFGYI 2 K 2 2 K 2
Ikonográfia REIKO 2 Ai 0 2 K 4
Kortársépítészet – expresszív hagyományok ELKORÉP 2 K 2
Magyarországi művészet: reneszánsz és barokk MTMR 2 K 3 2 K 3
Viselet- és kortörténet REVIS 2 Mf 2 2 K 2