bezárás

Felvételi információk - 2020

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmassági vizsga különeljárási díját (4.000,- Ft) a felvételi behívó levéllel együtt postázott csekken kell befizetni.

A képzőművész-tanár mesterképzési szak nappali munkarendű meghirdetésére csak az MKE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Látványtervező művész mesterképzési szak

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az alkalmazott látványtervezés, az animáció alapképzési szakok, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi CXXX. törvény szerinti főiskolai szintű látványtervező szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a mozgókép és az építőművészet alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Mesterképzésre előzetes kreditátvitel kérése

Kreditelismerési kérvények beküldési határideje: 2020. május 15. Tanulmányi Osztály

A mesterképzési szakra jelentkezőnek – amennyiben nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe végzettsége - előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

Előzetes kreditelismerési kérelem: Letölthető űrlap (docx)

A kreditelismerési eljárás díja 2.000,- Ft.