bezárás

Felvételi információk - 2019

Vizsgamentességek

A képzőművészet-elmélet alapképzési és a mesterképzési szakok kivételével a 2019. évben meghírdetett Országos Középiskolai Rajzversenyen 1-3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján továbbjutnak. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napján kell benyújtani.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga három részből áll:
első szakasz: alkalmassági vizsga időpontja:
Festőművész: 2019. április 23, 24.
Szobrászművész: 2019. április 23.
Grafikusművész: 2019. április 23, 24.
Intermédia-művész: 2019. április 25.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2019. április 26.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2019. április 25.
Látványtervezés alapképzés: 2019. április 26.
Látványtervező művész mesterképzés: 2019. április 25.

második szakasz: alkalmassági vizsga: (folyamatos jelenlétet kíván)
Grafikusművész: 2019. június 24 - 28.
Intermédia-művész: 2019. június 24 - 27.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2019. június 24 - 27.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2019. június 24-25.
Látványtervezés alapképzés: 2019. június 24 - 27.
Látványtervező művész mesterképzés: 2019. június 24.

harmadik szakasz: gyakorlati:
Festőművész: 2019. június 24 - 28. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Szobrászművész: 2019. június 24 - július 3. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Grafikusművész: 2019. július 1 - 3.
Intermédia-művész: 2019. július 1 - 4.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2019. július 1 - 4.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2019. június 26.
Látványtervezés alapképzés: 2019. július 1 - 3.
Látványtervező művész mesterképzés: 2019. június 26.

Belső alkalmassági vizsga
Képzőművész-tanár nappali munkarendű képzés: 2019. április 24.

A felvételi vizsga tárgyai szakonként

A felvételi vizsgán készített munkák az Egyetemen maradnak.

Festőművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: minimum 10, maximum 20 db eredeti munka (kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is).
Második-harmadik szakasz folyamatos: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz, aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, kizárólag fehér papírlapon, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta).
A felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa a leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, melyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stíluskorszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. A felvételiző a nyomtatványon előzetesen jelezi, hogy a szak melyik mesterosztályába jelentkezne szívesen.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom (Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára; Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002), valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Grafikusművész (képgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (egyedi rajz, egyedi grafika, sokszorosított grafikai lapok). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani! Csak eredeti grafikákat fogadunk el, de kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is.
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafika részből;
Krejca, Ales: A művészi grafika technikái;
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás – Műhelytitkok sorozat;
Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc – Műhelytitkok sorozat;
Szabó Attila: Művészettörténet képekben;
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban;
Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

Grafikusművész (tervezőgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (tervezőgrafikai érdeklődést tükröző szakmai alkotások). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani!
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Otthoni munkák bemutatása. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Arnheim, Rudolf:  A látás nyelve;
Bergström, Bo: Bevezetés a vizuális kommunikációba;
West, Suzanne: Stílusgyakorlatok;
Bann, David: Nyomdai megrendelők kézikönyve;
Web: Országos Tervezőgrafikai Biennále honlapja: www.tervezografika.hu
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok honlapja: www.matt.org.hu
Nancy Stock-Allen: A Short Introduction to Graphic Design History;
http://www.designhistory.org

Intermédia-művész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Beadandó: a szakválasztás rövid írásos indoklása, önéletrajz, valamint az eddigi munkásságot reprezentáló válogatás bármilyen technikával készült munkákból: rajz, fotó, mozgókép (min 720p, mp4 vagy qt - online vagy pendrive, feltüntetve mellékletben a tartalom és a formátum), weboldal, illetve tervek, dokumentáció. Összesen maximum 20 munka, legfeljebb A1-es méretben.
Második szakasz: Rajzi és kompozíciós feladatok szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Komplex, szakirányú felvételi többféle művészeti technika alkalmazásával (rajz, plasztika, fotó, kollázs, stb.) tematikus feladatok formájában.
Tájékozódó beszélgetés, melyre két saját készítésű munkát hozzon magával a felvételiző. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz: A jelentkező művészettörténeti ismereteit és művészeti tájékozottságát felmérő beszélgetés, melynek során a felvételiző bemutathat egy válogatást saját, bármilyen technikával készített önálló műveiből. Lényeges, hogy ez a válogatás átfogó képet nyújtson a jelentkező érdeklődési köréről, terveiről is. A Felvételi Bizottság által adott feladatok (beleértve kreatív, kompozíciós feladatokat is) megoldása meghatározott technikával. Az első és második hét feladataira készült megoldások bemutatása a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében.

Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (több kiadás)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Maurer Dóra: Fényelvtan. MFM – Balassi, Budapest, 2001.
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Intermédia – Műcsarnok, Budapest, 1997.
Vilém Flusser írásai http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Rainer Maria Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (1903, több kiadás)
http://levelekegyfiatalkoltohoz.blogspot.hu/
Kurt Schwitters: Ursonate
http://www.artpool.hu/dada/mozgalomH/Schwitters_osszonata.html

Restaurátorművész (festő) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: élő modell után készített tanulmányrajz, színes munkák (csendélet, tájkép enteriőr stb. bármilyen technikával), másolat (elsősorban akvarellel). Bemutatható: fénykép (nem beszállítható, terjedelmes munkákról), restaurálási dokumentáció is. A bemutatott anyag ne tartalmazzon videokazettát, CD/DVD lemezt, egyéb digitális hordozót.
Második szakasz: Fejrajz; aktrajz élő modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, önéletrajz és motivációs levél beadása.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: Színes másolat készítése megadott képről léptékváltoztatással, akvarellel. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget és azt, hogy képes legyen önálló véleményalkotásra, valamint felmérik a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét,  a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994. A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.).

Restaurátorművész (kőszobrász és faszobrász) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, kisplasztikák, portrék, érmek, faragás, illetve nagyobb méretű szobrokról készített fotódokumentáció. Csupán fotódokumentáció bemutatása nem fogadható el!
Második szakasz: Fej mintázása agyagból, élő modell után. Akt rajzolása drapériával, élő modell után (félíves rajzlapon, szabadon választott technikával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése, önéletrajz és motivációs levél beadása.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: Figurális dombormű másolása agyagból, léptékváltoztatással. A bemutatott otthoni munkák közt legyen a tervezett specializációnak (kőszobrász vagy faszobrász) megfelelő anyagú tárgy: agyag, kő- vagy fa, portré, plasztika stb. Csupán fotódokumentáció nem fogadható el!  A beszélgetés a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismeretének felmérésére irányul. A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét, és felmérik a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77, A művészet története Magyarországon, Aradi-Feuerné-Galavics-Marosi, Gondolat Kiadó 1983.).

Szobrászművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: rajzok (minimum 5, maximum 10 db); plasztikák (bármilyen anyagban, minimum 5, maximum 10 db). A hozott anyag kiegészíthető még fotódokumentációval.
Második-harmadik szakasz folyamatos: Aktrajz élő modell után félíves méretben. Fej mintázása agyagban, élő modell után. A szak által megadott, naponta változó feladat és beszélgetés. A feladatok a jelentkezők formai kreativitását komponáló-, alakító-, rögtönzőképességét teszik próbára. Kérjük, hogy papírt, rajz-, mintázóeszközt és könnyű anyagokat (pl. drót, hurkapálca, stb.) hozzon magával. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése. A Felvételi Bizottság nagy hangsúlyt fektet az általános művészettörténeti tájékozottságra, különösen a XX. század szobrászatának ismeretére. A felmérő tesztre és a felvételi beszélgetésre való sikeres felkészüléshez a Szobrász Tanszék elengedhetetlenül fontosnak tartja a következő könyvek ismeretét:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (Tankönyvkiadó Budapest, 1986.)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.,
Ruhrberg-Schneckenburge-Fricke-Honeff: Művészet a 20. században (Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2004.);
Herbert Read: Modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.
A beszélgetésre rajzokat, fotót és néhány munkát hozzon magával. Az utolsó felvételi vizsganapon a jelentkezők bemutatják a felvételin készített munkákat a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében 13.30 órától 15.30 óráig!!!

Látványtervezés alapképzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 3 db alakrajz (2 grafika és 1 színes), 3 db térábrázolás (2 fekete-fehér, 1 színes) és maximum 4 szabadon választott munka, amelyek között színházi jellegű is szerepelhet (pl.: festmény, grafika, kollázs, makett). Összesen 10 db munka mutatható be.
Második szakasz: Kreatív térkompozíciós feladat, beállított térformák alapján. Szabad kompozíció, megadott témára szabadon választott technikával. Szabadkézi alakrajz szabadon választott technikával; alakrajz öltözetben színes technikával (gyorsan száradó anyaggal).
Harmadik szakasz: Tervezési feladat: ábrázolja egy megadott színdarab/novella világát és főbb szereplőit, tetszőleges színes, gyorsan száradó technikával, A/2-es méretben, minimum 1-1 lapon. Tájékozottság felmérése a kortárs magyar színház- és filmművészetben, valamint képzőművészetben - kreatív feladatok, valamint 2 esszé - a megadott irodalomjegyzék, és az alábbi műalkotások alapján. A tervezési feladathoz kapcsolódó elemző beszélgetés.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára.; Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Bp., 2002., Enciklopédia.; Brook, Peter: Az üres tér. Bp.,1973., Európa.; Hartai László - Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tankönyv. Bp., 2008., Korona.
Színművek: Moliere: Don Juan; Shakespeare: Macbeth; Spiró György: Az imposztor; Csehov: Három nővér
Filmek: Fellini: Róma; Bódi Gábor: Nárcisz és Psyché; Quentin Tarantino: Ponyvaregény; Kuroszava: A vihar kapujában; Tarkovszkij: Stalker; Enyedi Ildikó: Testről és lélekről; valamint az utóbbi években bemutatott bármely négy magyar film
Képzőművészeti alkotások: Giotto: Mária születése, falkép, Padova, Scrovegni-kápolna; Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, olaj, fa, London, National Gallery; Sassetta: Szt. Tamás imája, tempera, fa, Budapest, Szépművészeti Múzeum; Vermeer: A festészet, olaj, vászon, Bécs, Kunsthistorisches Museum; valamint áttekinteni Jackson Pollock és Andy Warhol munkásságát.

Képzőművészet-elmélet alapképzés (Nappali)

Első szakasz: Portfólió beadása (kizárólag személyesen), amelynek elemei:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz
- a jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést, publikációt, stb.,
- a jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció (max. 4000 leütés / 2 db A/4-es oldal).
A felvételi I. szakaszában beadandó motivációs levélnek és a szakmai önéletrajznak a következőket kell tartalmaznia:
A motivációs levél terjedelme: max. 2000 leütés (1 A/4-es oldal).
A levél tartalmi egységei:
1.         név és elérhetőség
2.         bemutatkozás
            a, a pályázó iskolai végzettsége
            b, szakmai tapasztalatai, amennyiben releváns
            c, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik?
            d, mi a célja ezzel a végzettséggel?
            e, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább?
            f, egyéb: bármilyen adat, információ, amit a pályázó relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából
A szakmai önéletrajz tartalmi egységei:
1.         személyes adatok
2.         tanulmányok
3.         végzettség
4.         munkahely
5.         kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység
6.         publikációk
7.         művészeti szervezetekben való tagság
8.         nyelvtudás
9.         érdeklődési kör

Második szakasz: (személyes megjelenéssel):
Az első szakaszban bemutatott portfóliót szíveskedjenek magukkal hozni!
- műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat,
- kiállítás-rendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok – írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási terv, makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja).
A felvételi bizottsággal folytatott interjú-szerű szakmai beszélgetések.

A felkészüléshez szükséges kötelező irodalom:
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002., (2004-)
Beke László: Műalkotások elemzése A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., (2007).

A hazai és nemzetközi kortárs művészeti kiállításokkal, intézményekkel kapcsolatban az artportal.hu, artmagazin.hu, balkon.hu cikkeit ajánljuk.

Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel).
- szakmai beszélgetés.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.

Restaurátorművész osztatlan (Levelező)
Fa-bútor, textil-bőr, szilikát specializáció


Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Kötelezően bemutatandó: tanulmányrajzok, színes tanulmányok (bármilyen technikával) és a választott specializációnak megfelelő egyéb munkák (pl. intarzia, kerámia munka, díszítmény-másolat festéssel, könyvkötés, bőr munkák, papír tárgyak stb.), vagy másolatok (lehetőleg akvarellel, illetve a választott specializációnak megfelelő technikákkal). Bemutatható: fényképek nem beszállítható munkákról, valamint restaurálási dokumentációk. Az anyag ne tartalmazzon videokazettát, diapozitívokat, CD/DVD-t, bármilyen elektronikus adathordozót, eredeti műtárgyat. Beadandó továbbá önéletrajz és motivációs levél.
Ajánlott irodalom:
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994;
A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.
Lukovszky Ilona: Bőrmívesség, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988.
A kémiára való felkészüléshez: Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 7. - kémiai alapismeretek
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 8. - szervetlen kémia,
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 9. - általános kémia kiegészítésként (szervetlen kémiához),
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 10. - szerves kémia tankönyv,

Második szakasz. Csendélet rajzolása (forgástest, szabadforma, drapéria, perspektíva) modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Mintázás: növényi motívum másolása agyagból. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, valamint kémia teszt: szervetlen és szerveskémiából

Harmadik szakasz a szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlati feladatok:

Fa-bútor:  Díszítő motívum másolása festéssel (papírra akvarellfestékkel). Alap fakötések készítése, intarzia összevágása és összeállítása megadott rajz alapján, különféle furnérok faanyagának makroszkópos felismerése, hagyományos asztalos szerszámok felismerése, egy adott bútor műszaki rajzának elkészítése. Egy adott műtárgy állapot- és készítéstechnikai leírása (anyaga, készítéstechnikája, szemmel becsült állapota).
Szükséges eszközök: munkaköpeny, félíves papír, rajzeszköz, akvarellfesték, a műhelyben rendelkezésre áll: vonalzó, intarziavágó kés, fűrész, de saját szerszám használata ajánlott

Textil-bőr: Textilmotívum másolása akvarellel. Szövés szalagszövő eszközön. Zsinóros széleldolgozás és gomblyuk készítése különböző öltéstípusokkal. A három alapkötés típusának (vászon, sávoly, atlasz) felismerése. Bőranyagok összeépítése két-tűs varrással, rátétek kiszabása és felvarrása szűcstűvel. Gömbölyű fonás 4 szíjból. Bőrvékonyítás megadott vastagságra, az elvékonyított bőrszélek összeragasztása. Egy textil- és egy bőrtárgy készítéstechnikai leírása és állapotjellemzése (anyaga, készítéstechnikája, szemmel becsült állapota).
Szükséges eszközök: kisolló, gyűszű, akvarellfesték, ecset és munkaköpeny. A műhelyben rendelkezésre áll serfelőkés, snitzer, vonalzók, varrótű, varróár, simító csont, szike, de saját szerszám használata megengedett.

Szilikát: Edény szabadkézi felrakása hurkatechnikával megadott formai minta alapján. Megfelelő agyag biztosított hozzá, hozott agyagból a munka elkészítése nem engedélyezett. Csempe és orientális festett motívumok másolása és festése papírra akvarellel. Geometrikus mintaelemek kiegészítése szabadkézi rajzzal (palmetta, meanderminta stb.). Kerámia és üveg tárgyismereti felmérő teszt (régészeti, néprajzi, iparművészeti). Egy régészeti kerámiatárgy készítéstechnikai leírása és állapotjellemzése.
Szükséges eszközök: munkaköpeny, a festéshez szükséges saját eszközök: papír színpróbákhoz, tempera vagy akvarell festék, ill. ecsetek. A kerámia készítéstechnikai eszközöket biztosítjuk, de saját szerszámok használata is megengedett.

Mindhárom specializáción: otthoni munkák újbóli bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, művészettörténeti és művelődéstörténeti ismeretek). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget.

Látványtervező művész mesterképzés (Nappali)

Első szakasz: 10-15 db saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keret nincs meghatározva;  szabadkézi rajz - legalább 5 db -; előadó-művészeti  témájú önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett stb.) papíralapú vagy digitális portfólió elkészítése (.jpg , .pdf vagy .ppt formátumban).
Második szakasz: alkotó képességet, műveltséget és tájékozottságot bemutató – kreatív feladatokból álló – 8 óra időtartamú vizsga, amellyel a vizuális és az előadó-művészeti műfajokban való készségről és kreativitásáról kell számot adni, kiemelten a díszlet-, jelmez-, és bábtervezés aspektusából. Széleskörű művészettörténeti, történelmi, illetve színházi tájékozottságot várunk el a jelentkezőtől. Színes rajzeszközt hozzanak magukkal. Minimum 2 db  A/2-es gyorsan száradó, színes technikával készült művet kell létre hozni.
Harmadik szakasz: Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt.  A beszélgetés keretében a jelentkezőnek választ kell adnia a portfóliójával és a műveltséget mérő tesztjével kapcsolatban felmerült kérdésekre, valamint elbírálási szempont a felvételiző prezentációs készsége. A portfóliójukat szíveskedjenek magukkal hozni.


Képzőművész-tanár mesterképzés (Nappali)
Csak az MKE-vel hallgatói jogviszonyban állók részére

Belső alkalmassági vizsga: felmérő beszélgetés a Tanárképző Tanszék által bekért dokumentáció alapján.