bezárás

Felvételi információk - 2017

Vizsgamentességek

A képzőművészet-elmélet alapképzési és a mesterképzési szakok kivételével a 2017. évben meghírdetett Országos Középiskolai Rajzversenyen 1-3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján nem esnek ki. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napján kell benyújtani.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga három részből áll:
első szakasz: alkalmassági vizsga időpontja:
Festőművész: 2017. április 25, 26.
Szobrászművész: 2017. április 25.
Grafikusművész: 2017. április 25, 26.
Intermédia-művész: 2017. április 27.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2017. április 28.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2017. április 28.
Látványtervezés alapképzés: 2017. április 27.
Látványtervező művész mesterképzés: 2017. április 28.

második szakasz: alkalmassági vizsga: (folyamatos jelenlétet kíván)
Festőművész: 2017. június 26 - 30.
Grafikusművész: 2017. június 26 - 30.
Intermédia-művész: 2017. június 26 - 29.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2017. június 26 - 29.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2017. június 26-27.
Látványtervezés alapképzés: 2017. június 26 - 29.
Látványtervező művész mesterképzés: 2017. június 26.

harmadik szakasz: gyakorlati:
Festőművész: 2017. július 3 - 5.
Szobrászművész: 2017. június 26 - július 5. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Grafikusművész: 2017. július 3 - 5.
Intermédia-művész: 2017. július 3 - 6.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2017. július 3 - 6.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2017. június 28.
Látványtervezés alapképzés: 2017. július 3 - 5.
Látványtervező művész mesterképzés: 2017. június 28.

Belső alkalmassági vizsga
Képzőművész-tanár nappali munkarendű képzés: 2017. április 25.

A felvételi vizsga tárgyai szakonként

A felvételi vizsgán készített munkák az Egyetemen maradnak.

Festőművész osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: minimum 10, maximum 20 db eredeti munka (kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is).
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz, aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, kizárólag fehér papírlapon, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta); a szak által megadott feladat szabadon választott gyorsan száradó festészeti technikával (akvarell, tempera, pasztell).
A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa a leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, melyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stíluskorszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. A felvételiző a nyomtatványon előzetesen jelezi, hogy a szak melyik mesterosztályába jelentkezne szívesen.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom (Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára; Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002), valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Grafikusművész (képgrafika specializáció) osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (egyedi rajz, egyedi grafika, sokszorosított grafikai lapok). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani! Csak eredeti grafikákat fogadunk el, de kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is.
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafika részből;
Krejca, Ales: A művészi grafika technikái;
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás – Műhelytitkok sorozat;
Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc – Műhelytitkok sorozat;
Szabó Attila: Művészettörténet képekben;
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban;
Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

Grafikusművész (tervezőgrafika specializáció) osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (tervezőgrafikai érdeklődést tükröző szakmai alkotások). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani!
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Otthoni munkák bemutatása. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Arnheim, Rudolf:  A látás nyelve;
Bergström, Bo: Bevezetés a vizuális kommunikációba;
West, Suzanne: Stílusgyakorlatok;
Bann, David: Nyomdai megrendelők kézikönyve;
Web: Országos Tervezőgrafikai Biennále honlapja: www.tervezografika.hu
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok honlapja: www.matt.org.hu
Nancy Stock-Allen: A Short Introduction to Graphic Design History;
http://www.designhistory.org

Intermédia-művész osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Beadandó: Az eddigi munkásságot reprezentáló válogatás bármilyen technikával készült munkákból: rajz, fotó, mozgókép (DVD-videó PAL), multimédia CD/DVD (feltüntetve rajta a tartalom, formátum), weboldal, illetve tervek, dokumentáció. Összesen maximum 20 munka, legfeljebb A1-es méretben. Beadandó még a szakválasztás rövid írásos indoklása, és egy önéletrajz.
Második szakasz: Rajzi és kompozíciós feladatok szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Komplex, szakirányú felvételi többféle művészeti technika alkalmazásával (rajz, plasztika, fotó, kollázs, stb.) tematikus feladatok formájában.
Tájékozódó beszélgetés, melyre két saját készítésű munkát hozzon magával a felvételiző. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz: A jelentkező művészettörténeti ismereteit és művészeti tájékozottságát felmérő beszélgetés, melynek során a felvételiző bemutathat egy válogatást saját, bármilyen technikával készített önálló műveiből. Lényeges, hogy ez a válogatás átfogó képet nyújtson a jelentkező érdeklődési köréről, terveiről is. A Felvételi Bizottság által adott feladatok (beleértve kreatív, kompozíciós feladatokat is) megoldása meghatározott technikával. Az első és második hét feladataira készült megoldások bemutatása a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében.
Kötelező irodalom:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (több kiadás)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom:
Maurer Dóra: Fényelvtan. MFM – Balassi, Budapest, 2001.
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Intermédia – Műcsarnok, Budapest, 1997.
Vilém Flusser írásai http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Rainer Maria Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (1903, több kiadás)
http://levelekegyfiatalkoltohoz.blogspot.hu/
Kurt Schwitters: Ursonate
http://www.artpool.hu/dada/mozgalomH/Schwitters_osszonata.html

Restaurátorművész (festő) osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: élő modell után készített tanulmányrajz, színes munkák (csendélet, tájkép enteriőr stb. bármilyen technikával), másolat (elsősorban akvarellel). Bemutatható: fénykép (nem beszállítható, terjedelmes munkákról), restaurálási dokumentáció is. A bemutatott anyag ne tartalmazzon videokazettát, CD/DVD lemezt, egyéb digitális hordozót.
Második szakasz: Fejrajz; aktrajz élő modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Harmadik szakasz: Színes másolat készítése megadott képről léptékváltoztatással, akvarellel. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget és azt, hogy képes legyen önálló véleményalkotásra, valamint felmérik a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét,  a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994. A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.).

Restaurátorművész (szobrász) osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, kisplasztikák, portrék, érmek, faragás, illetve nagyobb méretű szobrokról készített fotódokumentáció. Csupán fotódokumentáció bemutatása nem fogadható el!
Második szakasz: Fej mintázása agyagból, élő modell után. Akt rajzolása drapériával, élő modell után (félíves rajzlapon, szabadon választott technikával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Harmadik szakasz: Figurális dombormű másolása agyagból, léptékváltoztatással. A bemutatott otthoni munkák közt legyen a tervezett szakiránynak megfelelő anyagú tárgy: agyag, kő- vagy fa, portré, plasztika stb. Csupán fotódokumentáció nem fogadható el!  A beszélgetés a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismeretének felmérésére irányul. A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét, és felmérik a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77, A művészet története Magyarországon, Aradi-Feuerné-Galavics-Marosi, Gondolat Kiadó 1983.).

Szobrászművész osztatlan képzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: rajzok (minimum 5, maximum 10 db); plasztikák (bármilyen anyagban, minimum 5, maximum 10 db). A hozott anyag kiegészíthető még fotódokumentációval.
Második-harmadik szakasz folyamatos: Aktrajz élő modell után (minimum félíves, maximum egész íves méretben). Fej mintázása agyagban, élő modell után. A szak által megadott, naponta változó feladat és beszélgetés. A feladatok a jelentkezők formai kreativitását komponáló-, alakító-, rögtönzőképességét teszik próbára. Kérjük, hogy papírt, rajz-, mintázóeszközt és könnyű anyagokat (pl. drót, hurkapálca, stb.) hozzon magával. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése. A Felvételi Bizottság nagy hangsúlyt fektet az általános művészettörténeti tájékozottságra, különösen a XX. század szobrászatának ismeretére. A felmérő tesztre és a felvételi beszélgetésre való sikeres felkészüléshez a Szobrász Tanszék elengedhetetlenül fontosnak tartja a következő könyvek ismeretét:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (Tankönyvkiadó Budapest, 1986.)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.,
Ruhrberg-Schneckenburge-Fricke-Honeff: Művészet a 20. században (Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2004.;
Herbert Read: Modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.
A beszélgetésre rajzokat, fotót és néhány munkát hozzon magával. Az utolsó felvételi vizsganapon a jelentkezők bemutatják a felvételin készített munkákat a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében 13.30 órától 15.30 óráig!!!

Alkalmazott látványtervezés alapképzés

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 3 db alakrajz (2 grafika és 1 színes), 3 db térábrázolás (2 fekete-fehér, 1 színes) és maximum 4 szabadon választott munka, amelyek között színházi jellegű is szerepelhet (pl.: festmény, grafika, kollázs, makett). Összesen 10 db munka mutatható be.
Második szakasz: Kreatív térkompozíciós feladat, beállított térformák alapján. Szabad kompozíció, megadott témára szabadon választott technikával. Szabadkézi alakrajz szabadon választott technikával; alakrajz öltözetben színes technikával (gyorsan száradó anyaggal).
Harmadik szakasz: Tervezési feladat: ábrázolja egy megadott színdarab/novella világát és főbb szereplőit, tetszőleges színes, gyorsan száradó technikával, A/2-es méretben, minimum 1-1 lapon. Tájékozottság felmérése a kortárs magyar színház- és filmművészetben, valamint képzőművészetben - kreatív feladatok, valamint 2 esszé - a megadott irodalomjegyzék, és az alábbi műalkotások alapján. A tervezési feladathoz kapcsolódó elemző beszélgetés.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára.; Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Bp., 2002., Enciklopédia.; Brook, Peter: Az üres tér. Bp.,1973., Európa.; Hartai László - Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tankönyv. Bp., 2008., Korona.
Színművek: Euripidész: Bakkhánsnők; Shakespeare: Szentivánéji álom; Moliere: Úrhatnám polgár; Csehov: Sirály; Spiró György: Az imposztor.
Filmek: Fellini: Róma, Bódi Gábor: Psyché, Cassavetes: Férjek; Kuroszava: A vihar kapujában; Tarkovszkij: Stalker; Jancsó Miklós: Szegénylegények, valamint az utóbbi években bemutatott bármely négy magyar film vagy tévéfilm.
Képzőművészeti alkotások: Giotto: Mária születése, falkép, Padova, Scrovegni-kápolna; Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, olaj, fa, London, National Gallery; Sassetta: Szt. Tamás imája, tempera, fa, Budapest, Szépművészeti Múzeum; Vermeer: A festészet, olaj, vászon, Bécs, Kunsthistorisches Museum; valamint áttekinteni Jackson Pollock és Andy Warhol munkásságát.

Képzőművészet-elmélet alapképzés

Első szakasz: Portfólió beadása (kizárólag személyesen), amelynek elemei:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz
- a jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést, publikációt, stb.,
- a jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció.
A felvételi I. szakaszában beadandó motivációs levélnek és a szakmai önéletrajznak a következőket kell tartalmaznia:
A motivációs levél terjedelme: max. 2000 leütés (1 A/ 4-es oldal).
A levél tartalmi egységei:
1.         név és elérhetőség
2.         bemutatkozás
            a, a pályázó iskolai végzettsége
            b, szakmai tapasztalatai
            c, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik?
            d, mi a célja ezzel a végzettséggel?
            e, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább?
            f, egyéb: bármilyen adat, információ, amit a pályázó relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából
A szakmai önéletrajz tartalmi egységei:
1.         személyes adatok
2.         tanulmányok
3.         végzettség
4.         munkahely
5.         kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység
6.         publikációk
7.         művészeti szervezetekben való tagság
8.         nyelvtudás
9.         érdeklődési kör

Második szakasz: (személyes megjelenéssel):
A tavasszal bemutatott porfoliót szíveskedjenek megukkal hozni!
- műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat,
- kiállítás-rendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok – írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási tervek makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja).
A felvételi bizottsággal folytatott interjú-szerű szakmai beszélgetések.
Kötelező irodalom:
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002.
Beke László: Műalkotások elemzése A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., (2007).
Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel).
- szakmai beszélgetés.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.

Restaurátorművész osztatlan, levelező munkarendű képzés
Fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr specializáció, levelező munkarendű képzés


Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Kötelezően bemutatandó: tanulmányrajzok, színes tanulmányok (bármilyen technikával) és a választott specializációnak megfelelő, saját készítésű tárgyak, tervek (ötvös, papír, textil, bőr tárgyak, egyéb szakmai munkák), vagy másolatok (lehetőleg akvarellel, illetve a választott specializációnak megfelelő technikákkal). Bemutatható: fényképek nem beszállítható munkákról, valamint dokumentációk. A bemutatott anyag ne tartalmazzon, CD/DVD-t, bármilyen elektronikus adathordozót, eredeti műtárgyat.
Második szakasz: Csendélet rajzolása (forgástest, szabadforma, drapéria, perspektíva) modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Mintázás: növényi motívum másolása agyagból. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, valamint kémia teszt: szervetlen és szerves kémiából.
Ajánlott irodalom:
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban – a kezdetektől napjainkig, 2005; Szabó Attila: Művészettörténet képekben – a kezdetektől napjainkig, 2004;
A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.
Lukovszky Ilona: Bőrmívesség, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988.
A kémiára való felkészüléshez: Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 10. - szerves kémia tankönyv, Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 9. - általános kémia kiegészítésként (szervetlen kémiához),
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 8. - szervetlen kémia,
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 7. - kémiai alapismeretek

Harmadik szakasz a szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlati feladatok:

Fém-ötvös: Fémek alakítása, kötése, fémfelület megmunkálása, alakí­tása, díszítése (pl.: kalapálás, hajlítás, forrasztás, reszelés, fűrészelés). Adott minta mérethelyes cizellálása. Fémtárgy műszaki szakrajzának elkészítése. Rajzolt és festett minta méret- és színhelyes kiegészítése. Fém műtárgy állapot- és készítéstechnikai leírása (anyaga, készítés­technikája, szemmel becsült állapota). Fém tárgyismereti felmérő teszt.
Szükséges eszközök: munkaköpeny, a műszaki rajzhoz és festéshez szük­séges saját eszközök: papír, tempera vagy akvarell festék, ill. ecsetek. A fémmegmunkáló eszközöket biztosítjuk, de lehetőség van saját szer­számok használatára is.

Papír-bőr: Papírlemez borítása megadott arányban vászonnal és papírral, papírkasírozás, ragasztás, kiegészítés. Színretusálás papíron. Egyszerű min­ták rajzának arányos kicsinyítése, illetve nagyítása, térforma hajto­gatása. Bőranyagok összeépítése két-tűs varrással, rátétek kiszabása és felvarrása szűcstűvel. Gömbölyű fonás 4 szíjból. Bőrvékonyítás megadott vastagságra, az elvékonyított bőrszélek összeragasztása. Egy papír- és egy bőrtárgy készítés­tech­nikai leírása és állapotjellemzése (anyaga, készítéstechnikája, szemmel be­csült állapota).
Szükséges eszközök: festőecset, akvarellfesték, munkaköpeny. A műhely­­ben rendelkezésre áll: ceruza, olló, vonalzó, körző, snitzer, simí­tó­­csont, karctű vagy bonctű, ragasztós ecset, serfelőkés, varrótű, varróár, szike, de saját szerszám használata megengedett.

Textil-bőr: Textilmotívum másolása akvarellel. Szövés szalagszövő eszközön. Zsinóros széleldolgozás és gomblyuk készítése különböző öltéstípusokkal. A három alapkötés típusának (vászon, sávoly, atlasz) felismerése. Bőranyagok összeépítése két-tűs varrással, rátétek kiszabása és felvarrása szűcstűvel. Gömbölyű fonás 4 szíjból. Bőrvékonyítás megadott vastagságra, az elvéko­nyított bőrszélek összeragasztása. Egy textil- és egy bőrtárgy készítéstechnikai leírása és állapotjellemzése (anyaga, készítéstechnikája, szemmel becsült álla­pota).
Szükséges eszközök: kisolló, gyűszű, akvarellfesték, ecset és munka­köpeny. A műhelyben rendelkezésre áll serfelőkés, snitzer, vonalzók, varrótű, varróár, simító csont, szike, de saját szerszám használata megen­ge­dett.

Mindhárom specializáción: otthoni munkák ismételt bemutatása, be­szél­­getés (a resta­urá­lásra vonatkozó általános tájékozottság, múzeum­is­me­ret, művészet­történeti és művelődés­történeti isme­retek). A jelentkezőtől elvár­ják a logikus gondolkodási készséget.

Látványtervező művész mesterképzés

Első szakasz: 10-15 db saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keret nincs meghatározva;  szabadkézi rajz - legalább 5 db -; előadó-művészeti  témájú önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett stb.) papíralapú vagy digitális portfólió elkészítése (.jpg , .pdf vagy .ppt formátumban).
Második szakasz: alkotó képességet, műveltséget és tájékozottságot bemutató – kreatív feladatokból álló – 4 óra időtartamú vizsga, amellyel a vizuális és az előadó-művészeti műfajokban való készségről és kreativitásáról kell számot adni, kiemelten a díszlet-, jelmez-, és bábtervezés aspektusából. Széleskörű művészettörténeti, történelmi, illetve színházi tájékozottságot várunk el a jelentkezőtől. Színes rajzeszközt hozzanak magukkal. Minimum 2 db  A/2-es gyorsan száradó, színes technikával készült művet kell létre hozni.
Harmadik szakasz: Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottság előtt.  A beszélgetés keretében a jelentkezőnek választ kell adnia a portfóliójával és a műveltséget mérő tesztjével kapcsolatban felmerült kérdésekre, valamint elbírálási szempont a felvételiző prezentációs készsége. A portfóliójukat szíveskedjenek magukkal hozni.


Képzőművész-tanár mesterképzés nappali munkarendű
Csak az MKE-vel hallgatói jogviszonyban állók részére

Belső alkalmassági vizsga: felmérő beszélgetés a Tanárképző Tanszék által bekért dokumentáció alapján.