bezárás

Hallgatói Önkormányzat

Kihez fordulhatok?

HÖK iroda: +361/666-2598
központi e-mailcím:

OPERATÍV TESTÜLET

A HÖK napi működését irányító, és végrehajtó feladatokat ellátó szervezeti egysége.
Működését a HÖK alapszabály 8.§-a részletezi.

Ügyvezető: Süle Tamás

Gazdasági vezető: Balázs Barnabás

Tanulmányi vezető: Sipos Lilla Judit

Diákjóléti vezető: Rácz Rebeka Magdolna

Kollégiumi vezető: Zuberecz Boglárka

HALLGATÓI BIZOTTSÁGOK

A Hallgatói Bizottságok joga, hogy véleményt nyilvánítsanak, és előterjesztést készítsenek a Küldöttgyűlés vagy az Operatív Testületi tagok és a HÖK titkár részére a Küldöttgyűlés által rájuk bízott feladatkörökben. Működését a HÖK alapszabály 14.§-a részletezi.

DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG

Elnök: Rácz Rebeka Magdolna

Bizottsági tagok
megválasztás alatt

KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG

Elnök: Zuberecz Boglárka

Bizottsági tagok
Göcsei Eszter Sára
Takács Anett

GAZDASÁGI TANÁCS EGY TAGJA

A HÖK mindekori Gazdasági elnöke

A Hallgatói Önkormányzat a további bizottságokban képviselteti magát:
Tanulmányi és Szociális Bizottság (SZMR 31.§)
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (SZMR 31./A §)
Esélyegyenlőségi Bizottság (SZMR 32.§)
Etikai Bizottság (SZMR 33.§)
Tudományos és Művészeti Tanács (SZMR 35.§)
Kredit és Kredit-átviteli Tanács (SZMR 36.§)
Minőségbiztosítási Tanács (SZMR 37.§)

TANSZÉKI KÉPVISELŐK

A tanszéki képviselők segítenek gördülékenyebbé tenni a kommunikációt az egyes tanszékek és a HÖK között. Tanszéki képviselő kizárólag a HÖK Küldöttgyűlése által delegált hallgató lehet. A delegált tanszéki képviselők az általuk képviselt tanszékek (tanszékvezetői által, szemeszterenként legalább két alkalommal összehívott) tanszéki értekezletének állandó meghívottjai, ahol tanácskozási jogkörrel rendelkeznek.

Festő Tanszék
Zuberecz Boglárka Judit

Grafika Tanszék / Képgrafika Szakirány
Fazekas Dániel

Grafika Tanszék / Tervezőgrafika Szakirány
Göcsei Sára Eszter

Intermédia Tanszék
Jeneses Ádám

Képzőművészet-elmélet Tanszék
Balázs Barnabás

Látványtervező Tanszék
Lestál Fanni Ráchel

Restaurátor Tanszék
Rácz Rebeka Magdolna

Szobrász Tanszék
Körei Sándor

Pedagógia Tanszék
Lestál Fanni Ráchel

Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
Sipos Lilla Judit

Művészetelméleti Tanszék
Csengeri Viktorina

Művészettörténeti Tanszék
Körei Sándor

Doktori iskola (DLA)
Pálinkás Bence György

SZENÁTUSI KÉPVISELŐK

A Szenátus az egyetem legfőbb döntéshozó szerve. Összlétszáma 35fő, melyből 8 főt a HÖK delegál. További egy főt a Doktorandusz Önkormányzat jogosult delegálni. A szenátus részletes szabályzata az egyetem SZMSZ I. 30.§ -ban található

Balázs Barnabás
Fazekas Dániel
Jeneses Ádám
Rácz Rebeka Magdolna
Sipos Judit Lilla
Süle Tamás
Zuberecz Boglárka
(+1DLA tag)

póttag:Göcsei Eszter Sára

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK

A Felügyelőbizottság a HÖK ellenőrző szerve amely feladata ellenőrizni a HÖK szabályos működését a hatályos jogszabályok, a Szabályzatok, és a Küldöttgyűlés határozatai alapján.

Elnők: Kazsik Marcell

Bizottsági tagok
Kovács Máté Bence
Monory Ráhel

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szerkesztett weboldal: www.kepzo.hu