bezárás

Az egyetem vezetése, és oktatói

Vezetőség

Rektor: Dr. habil. Csanádi Judit DLA, egyetemi tanár
Kutatási ésnemzetközi rektorhelyettes: Dr. habil. Peternák Miklós CSc., egyetemi tanár
Rektori kabinetvezető: Losonczi Júlia
Kancellár: Rakonczai Éva
Kancellári hivatalvezető: Füzesi Gábor
Gazdaság Osztály osztályvezető: Sulán Péter
Üzemeltetési Osztály osztályvezető: Ködmön Zsolt
Könyvtár, Levéltár, Képzőművészeti Gyűjtemény főigazgató: Antal Istvánné
Tanulmányi Osztály osztályvezető: Pongó Istvánné

Tanszékvezetők

Festő Tanszék: Filp Csaba DLA, egyetemi docens
Grafika Tanszék: Szurcsik József, egyetemi docens
Intermédia Tanszék: Dr. habil. Peternák Miklós CSc., egyetemi tanár
Képzőművészet-elmélet Tanszék: Dr. Szoboszlai János PhD, egyetemi docens
mb. Látványtervező Tanszék: Dr. habil. Zeke Edit DLA, egyetemi docens
Restaurátor Tanszék: Heitler András DLA, egyetemi adjunktus
Szobrász Tanszék: Karmó Zoltán, egyetemi docens
Tanárképző Tanszék: Dr. habil. Hantos Károly DLA, egyetemi docens
Művészetelméleti Tanszék: Dr. habil. Sólymos Sándor, egyetemi docens
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék: Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA, egyetemi tanár
Művészettörténet Tanszék: Dr. habil. Sturcz János PhD, egyetemi tanár
Doktori Iskola: Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán DLA, egyetemi tanár
Nyelvi lektorátus: Janotka Mónika, nyelvtanár

 

egyetemi docens, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
óraadó tanár
művésztanár
egyetemi tanársegéd
tanszéki asszisztens, preparátor
művésztanár, RTP vezető
egyetemi tanár, tanszékvezető, Rector emeritus, Doktori Tanácsának elnöke
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
művésztanár
egyetemi adjunktus
műszaki tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
művésztanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, mb. tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
mesteroktató
egyetemi adjunktus
tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, tervezőgrafika szakirányfelelős
műhelyvezető
műhelyvezető
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
professor emeritus, óraadó tanár
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi docens, tanszékvezető, képgrafika szakirányfelelős
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
egyetemi docens
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
címzetes egyetemi tanár, óraadó
óraadó tanár
címzetes egyetemi docens, óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
művésztanár
egyetemi docens, stratégia rektorhelyettes, tanszékvezető
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi tanár, tanszékvezető

Idegen Nyelvi Lektorátus

óraadó tanár
nyelvtanár, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens, óraadó
professor emeritus, óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
egyetemi adjunktus, faszobrász-restaurátor specializáció vezető
doktorandusz, mb. szilikát restaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus, mb. tanszékvezető
művésztanár
mb. bőr restaurátor specializáció vezető
egyetemi tanár, festő-restaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus, tudományos kutató
professor emeritus
mb. papír restaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus, kőszobrász-restaurátor specializáció vezető
mb. fém-ötvös restaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
mb. textil restaurátor speializáció vezető
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
mb. fa-bútorrestaurátor specializáció vezető
műhelyvezető
professor emeritus, óraadó tanár
művésztanár
egyetemi docens, tanszékvezető
professor emeritus, óraadó tanár
műhelyvezető
műhelyvezető
műhelyvezető
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
Ybl díjas tájépítész, óraadó tanár
művészettörténész, óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
egyetemi tanár, óraadó
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
óraadó tanár