bezárás

Az egyetem vezetése, és oktatói

Vezetőség

Rektor: Dr. habil. Radák Eszter DLA, egyetemi tanár
Általános rektorhelyettes: Szabó Ádám DLA, egyetemi docens
Oktatási rektorhelyettes: Heitler András DLA, egyetemi docens
Rektori és kancellári titkárságvezető Dr. Bodolai-Marcsek Marianna
Kancellár: Sárik Zoltán
mb. Jogi és humánpolitikai osztályvezető dr. Molnár Péter
Gazdaság Osztály osztályvezető: Fazekasné Helenkár Anita
Üzemeltetési Osztály osztályvezető: Kácser István
Tanulmányi Osztály osztályvezető: Pongó Istvánné
Informatikai Osztály mb. osztályvezető: Hajzer György
Projektiroda irodavezető: Józsa Ferenc
Innovációs és Tudásközpont mb. központ igazgató: Dr. Pupek Emese PhD
Könyvtár, Levéltár, Képzőművészeti Gyűjtemény főigazgató: Antal Istvánné

Tanszékvezetők

Festő Tanszék: Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA, egyetemi docens
Grafika Tanszék: Szurcsik József, egyetemi docens
Intermédia Tanszék: Dr. habil. Peternák Miklós CSc., egyetemi tanár
Képzőművészet-elmélet Tanszék: Dr. Szoboszlai János PhD, egyetemi docens
Látványtervező Tanszék: Dr. habil. Zeke Edit DLA, egyetemi docens
Restaurátor Tanszék: Szemerey-Kiss Balázs PhD, egyetemi adjunktus
Szobrász Tanszék: Sallai Géza DLA, egyetemi docens
Tanárképző Tanszék: Dr. Nagy Imre DLA, egyetemi docens
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék: Dr. habil. Albert Ádám DLA, egyetemi docens
Művészettörténet Tanszék: Dr. habil. Sturcz János PhD, egyetemi tanár
Doktori Iskola: Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán DLA, egyetemi tanár
Nyelvi lektorátus: Tóth Dániel , nyelvtanár

 

egyetemi docens, tanszékvezető, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanár, Rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens, mb. tanszékvezető
egyetemi tanár, rektor
egyetemi docens
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
művésztanár
egyetemi adjunktus
műszaki tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
művésztanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
mesteroktató
egyetemi adjunktus
tanársegéd
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, tervezőgrafika szakirányfelelős
műhelyvezető
műhelyvezető
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi docens, tanszékvezető, képgrafika szakirányfelelős
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Jászai Mari díj
egyetemi docens, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
címzetes egyetemi docens, óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár, Jászai Mari díj, Érdemes és Kiváló Művész
egyetemi docens, Jászai Mari díj, tanszékvezető

Idegen Nyelvi Lektorátus

óraadó tanár
óraadó tanár
nyelvtanár, mb. lektorátusvezető
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
doktorandusz, óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor
egyetemi adjunktus, faszobrász-restaurátor specializáció vezető
szilikátrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus, laborvezető
óraadó tanár
egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes
szakmai munkatárs
művésztanár
nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emerita
egyetemi tanársegéd
professor emeritus
papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
fém-ötvösrestaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus, kőszobrász-restaurátor specializáció vezető, tanszékvezető
óraadó tanár
fém-ötvösrestaurátor mb. specializáció vezető
textilrestaurátor specializáció vezető
bőrrestaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető, főosztályvezető
művésztanár
professor emeritus, óraadó tanár
művésztanár
egyetemi docens
művésztanár
művésztanár
művészettörténész, óraadó tanár
egyetemi docens
tanársegéd
egyetemi docens, mb. tanszékvezető
egyetemi docens, általános rektorhelyettes
érmészet, óraadó tanár
Ybl díjas tájépítész, óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
egyetemi tanár, óraadó
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
óraadó tanár