bezárás

Az egyetem vezetése, és oktatói

Vezetőség

Rektor: Dr. habil. Radák Eszter DLA, egyetemi tanár
mb. Kutatási és nemzetközi rektorhelyettes: Szabó Ádám DLA, egyetemi adjunktus
mb. Oktatási rektorhelyettes: Heitler András DLA, egyetemi adjunktus
Rektori kabinetvezető: Dr. Bodolai-Marcsek Marianna
Kancellár: Antal József
mb. Kancellári hivatalvezető: dr. Molnár Péter
Gazdaság Osztály osztályvezető: Sulán Péter
Könyvtár, Levéltár, Képzőművészeti Gyűjtemény főigazgató: Antal Istvánné
Tanulmányi Osztály osztályvezető: Pongó Istvánné

Tanszékvezetők

Festő Tanszék: Filp Csaba DLA, egyetemi docens
Grafika Tanszék: Szurcsik József, egyetemi docens
Intermédia Tanszék: Dr. habil. Peternák Miklós CSc., egyetemi tanár
Képzőművészet-elmélet Tanszék: Dr. Szoboszlai János PhD, egyetemi docens
mb. Látványtervező Tanszék: Dr. habil. Zeke Edit DLA, egyetemi docens
Restaurátor Tanszék: Heitler András DLA, egyetemi adjunktus
Szobrász Tanszék: Sallai Géza DLA, egyetemi docens
Tanárképző Tanszék: Dr. Nagy Imre DLA, egyetemi docens
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék: Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA, egyetemi tanár
Művészettörténet Tanszék: Dr. habil. Sturcz János PhD, egyetemi tanár
Doktori Iskola: Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán DLA, egyetemi tanár
Nyelvi lektorátus: Janotka Mónika, nyelvtanár

 

egyetemi docens, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
tanszéki asszisztens, preparátor
művésztanár, RTP vezető
egyetemi tanár, tanszékvezető, rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
óraadó tanár
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
egyetemi adjunktus
egyetemi tanár, rektor
egyetemi docens
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
művésztanár
egyetemi adjunktus
műszaki tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
művésztanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
mesteroktató
egyetemi adjunktus
tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, tervezőgrafika szakirányfelelős
műhelyvezető
műhelyvezető
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi docens, tanszékvezető, képgrafika szakirányfelelős
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
egyetemi docens
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
címzetes egyetemi tanár, óraadó
óraadó tanár
címzetes egyetemi docens, óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető

Idegen Nyelvi Lektorátus

óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
nyelvtanár, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi tanársegéd
doktorandusz, óraadó tanár
egyetemi adjunktus, faszobrász-restaurátor specializáció vezető
szilikátrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus, laborvezető
óraadó tanár
egyetemi adjunktus, mb. oktatási rektorhelyettes, tanszékvezető
szakmai munkatárs
művésztanár
egyetemi tanár, festő-restaurátor specializáció vezető
egyetemi tanársegéd
professor emeritus
papírrestaurátor specializáció vezető, iparművészeti specializációk vezetője
fém-ötvösrestaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus, kőszobrász-restaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
textilrestaurátor specializáció vezető
bőrrestaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető, főosztályvezető
művésztanár
professor emeritus, óraadó tanár
művésztanár
egyetemi docens
művésztanár
művésztanár
műhelyvezető, óraadó tanár
művészettörténész, óraadó tanár
egyetemi docens
tanársegéd
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi adjunktus, mb. kutatási és nemzetközi rektorhelyettes
érmészet, óraadó tanár
Ybl díjas tájépítész, óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
egyetemi tanár, óraadó
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
egyetemi docens, tanszékvezető
óraadó tanár