bezárás

Restaurátor Tanszék

Általános ismertető

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén a Képzőművész restaurátor szakirányon festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurátor művészeket képeznek, az Iparművész restaurátor szakirányon pedig öt specializáción (fa-bútor, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és szilikát restaurátor) szerezhető  diploma. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására. Az oktatás elsődleges szempontja a speciális művészeti és szakmai felkészítés, a szakterületek sokrétű – szakmai, műemléki és múzeumi – feladatának ismertetése, az alkalmazott művészi és technológiai eljárások elsajátítása. A tanszéki mikroszkópos laboratórium a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére, az ismeretek képi-számítógépes feldolgozására szolgál, valamint lehetőséget nyújt a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatásra és kutatómunkára.

 A hallgatók a graduális képzés keretében többek között műtárgy- és műemlékvédelmet, festészeti technikákat, anyagtant, fizikát, kémiát, ikonográfiát, muzeológiát, viselettörténetet tanulnak. A levelező szakon a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben folyó iparművész restaurátor-képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik önállóan, illetve muzeológusok és természettudományos szakemberek bevonásával képesek elvégezni és kiértékelni a műtárgyak készítéstechnikai- és anyagvizsgálatait, felmérni azok állapotát, megtervezni és kivitelezni azok leletmentését, tisztítását, konzerválását és restaurálását. A hallgatók önálló szakirodalmi és gyakorlati kutatás alapján tervezik meg a restaurálás folyamatát. Kellő felkészültséget nyernek továbbá a műtárgyak konzerválására szolgáló múzeumi környezet megteremtésének lehetőségeiben és annak ellenőrzésében.

A végzős iparművész restaurátor hallgatók 1996 óta rendeznek Megmentett műkincsek címmel múzeumi környezetben kiállítást: 1999-ig az Iparművészeti Múzeumban, 2000-től a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2002 óta ezeken a diplomamunka kiállításokon a képzőművész restaurátor  hallgatók munkái is szerepelnek, és azóta a kiállításokhoz kétnyelvű katalógus is készül.

Mintatanterv: Restaurátor mesterképzési szak

A tanszék oktatói:

doktorandusz,óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor
egyetemi adjunktus,faszobrász-restaurátor specializáció vezető
szilikátrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus,laborvezető
óraadó tanár
egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes
szakmai munkatárs
művésztanár
egyetemi tanár,festő-restaurátor specializáció vezető
egyetemi tanársegéd
professor emeritus
papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
fém-ötvösrestaurátor specializáció vezető
egyetemi adjunktus,kőszobrász-restaurátor specializáció vezető, tanszékvezető
óraadó tanár
fém-ötvösrestaurátor mb. specializáció vezető
textilrestaurátor specializáció vezető
bőrrestaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető, főosztályvezető