Első évfolyam, 1925    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

TANULMÁNYOK:

Dr. R. -Alexander Magda: A régi Amsterdam művészete 542
Berzeviczy Albert : Az ötvenes évek képzőművészete 497
Dr. Bierbauer Virgil: Polláck Mihály, a régi pesti paloták építőmestere 552
Dr. Csalkai Endre : Canova magyar maecenásai. 130
Csók István: Megemlékezés Munkácsyról II. l
Divald Kornél: A bányavárosok művészete 264
Dömötör István: A műpártoló Budapest 200
        Glatz Oszkár 526
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 25
A főváros Zichy-múzeuma 184
A Nemzeti Múzeum újra elrendezett régiségtára 253
Ifjú magyar rézkarcolók 439
Farkas Zollán: Iványi-Grünwald Béla 121
        Rembrandt-karcok 398
Gachot. Francois : Ötven év a francia festészetből. 538
Gerö Ödön_: Vaszary János 241
        Az Akt-kiállítás 369
Hekler Antal: Michelangelo, az ember 314
Hoffmann Edith: XVII. századi hollandi rézkarcolók rajzai a Szépművészeti Múzeumban 270
Kremmer Dezső: A Fővárosi Múzeum 195
Lázár Béla : Munkácsy lelke II. 4
        Korb Erzsébet 360
Dr. Lux Kálmán: Ó-keresztény bazilika Magyarországon 208
Lyka Károly: A nagybányaiak küldetése 6
        Az Iparművészeti Társulat negyven éve. 128
L. K. Paczka Ferenc II. 34
        Kéméndy Jenő 222
        Bezerédi Gyula 279
        Stetka Gyula 358
        Lámné Hilberth Irén 433
        Gyárfás Jenő 488
Petrovics Elek: Mányoky Ádám Rákóczi-képéhez. 3
        Wolfner Gyula képgyűjteménye 301
Pigler Andor: A pozsonyi prímási kert Szt. György szobra 567
Rippl-Rónai József: Munkácsyról, az emberről. II. 30
Rózsaffy Dezső: Két ismeretlen Munkácsy-festmény II. 40
Stefani, Alessandro de: Két fiatal olasz festő 328
F. -Takács Zoltán: A Hopp Ferenc-Múzeum jelentősége 456
Vámos Ferenc: Feszl Frigyes és kora (I.) 340
        Feszl Frigyes és kora (II.) 403
Vaszary János: Párisi napok 140
Végh Gyula: Üvegfestmény Mátyás király címerével 449
Ybl Ervin: Stróbl Alajos képmás-szobrai 38
        Ybl Miklós operaháza 133
        A Sebaldus-síremlék apostolai 571

 

KISEBB CIKKEK, BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:

Szinyei Merse Pál emléke. Molnár Géza serlegbeszéde az 1925. évi Szinyei-lakomán 39
Budapesti József műegyetem művészeti előadásai 364
Budapesti József műegyetem művészeti előadásai 579
Budapesti Pázmány Péter tudományegyetem művészeti előadásai 283
Delbot, Yvon: Művészet és természet 227
Lázár Béla dr. debreceni előadása 583
Magyar Mérnök- és Építészegyleti előadások 229
Műemlékek Orsz. Bizottságának "Jellegzetes műemlékek Magyarországon" című előadássorozata. 490
Pica, Vittorio felolvasásai Budapesten 54
Pica, Vittorio felolvasásai Budapesten 156
Vaszary János beszéde az új művészetről 43

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:

Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 52
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács II. 42
Műemlékek Orsz. Bizottsága 162
O. M. Képzőművészeti Társulat II. 43
Nemzeti Szalon II. 43
Magyar Mérnök-és Építész-Egylet 227
Magyar Mérnök-és Építész-Egylet 229
Szinyei Merse Pál Társaságból 55
Szinyei Merse Pál Társaságból II. 44
Szinyei Merse Pál Társaságból 164
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 50
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 60
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre II. 60
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 180
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 240
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 300
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 368
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 590
Szinyei Merse Pál Társaság Barátainak Köre 600
Benczúr-Társaságból II. 44
Céhbeliek 165
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 232
Szablya János : A "Kéve" 435
Kőszegiek társasága 231
Magyar Bibliophil Társaság II. 44
Miskolci művésztelep 164
Szolnoki művésztelep 283

 

KIÁLLÍTÁSOK:

Hazai kiállítások naptára 51
Hazai kiállítások naptára 52
Hazai kiállítások naptára 54
Hazai kiállítások naptára II. 56
Hazai kiállítások naptára 171
Hazai kiállítások naptára 288
Hazai kiállítások naptára 365
Hazai kiállítások naptára 436
Hazai kiállítások naptára 583
Hazai kiállítások naptára 584
Az O. M. Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása 169
A Műegyetem építészhallgatóinak kiállítása 169
A Szinyei Merse Pál Társaság debreceni kiállítása. 583
F. Takács Zoltán: Az osztrákok a Nemzeti Szalonban 167

Magyar művészeti kiállítások a külföldön:
A magyar grafika amerikai bemutatója 490
Zürichi grafikai kiállítás 1924 44
Rudnay Gyula zürichi kiállítása 434
Velencei magyar kiállítás 1924 48
Velencei magyar kiállítás 1924 II. 49
Velencei magyar kiállítás 1924 II. 52
Római egyházművészeti kiállítás 53
Rudnay Gyula milánói kiállítása II. 47
B. L. Magyarok Monzában II. 53
Korb Böske római kiállítása 171
Kádár Livia londoni kiállítása 52
Nagy Zsigmond londoni kiállítása II. 56
A Szinyei Merse Pál Társaság londoni kiállítása 433
A Szinyei Merse Pál Társaság londoni kiállítása 580
Két fiatal magyar festő (Varga Albert és Goebel Jenő) kiállítása Parisban 233
Cselényi-Walleshausen párisi kiállítása 365
Nemes József párisi kiállítása 365
Vértes Marcell párisi kiállítása 365
Bertalan Albert párisi kiállítása 436
Kasnya Béla párisi kiállítása 436
Végh Gusztáv, Medgyes és Tihanyi párisi kiállítása 587
Az 1925. évi berlini nagy művészeti kiállítás magyar osztálya 232
Az 1925. évi berlini nagy művészeti kiállítás magyar osztálya 283
Petri-Pick Lajos bécsi kiállítása 365
Erdélyi művészek Bukarestben II. 45

Külföldi kiállítások:
Nemes József: Paris. Az 1925. évi Salon des Indépendants 53
Hollandi művészeti kiállítás Amsterdamban. II. 56
Hollandi művészeti kiállítás Amsterdamban. 512
Németalföldi mesterek kiállítása Detroitban II. 56
R. J. : Románia művészete Parisban 284
Rffy: A Petit Palais kiállítása. (Párisi levél. ) 361
Dr. Medriczky Andor Konstantinápoly: A török képzőművészek kis kiállítása 584
Kállai Ernő: Francia impresszionisták Berlinben. 584

 

MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK

Csatkai Endre dr. : Budapest művészeti viszonyai a múlt század 30-as éveiben 225
(cs. e. ) Újabb adatok Dorffmeisterről 282
Fábián Gyula: Adatok Dorffmaister (Dorffmeister) István művészetéhez 579
(l. b. ) Munkácsy Mihály, mint kortinafestő 281
(l. b. ) Egy fiatal magyar grafikus (Váradi Albert) halálához 300
Magyar származású művész (Reich Jakab) halála Amerikában 180
Szmrecsánvi Miklós : Elfelejtett magyar testő (Vandrák Károly) 360

 

MÚZEUMOK:

Veszprémi múzeum megnyitása II. 53
Múzeumbarátok Egyesülete 232
Az Iparművészeti Múzeum gyarapodása 232
A XVII. század hollandi grafikájának kiállítása a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályában. 435
Új Rembrandt-rajz a berliniállami metszetgyüjteményben II. 54
Új bécsi múzeumi igazgató II. 54
Elek Artúr: Olaszországi múzeumok a háború után 165
Rffy: Párisi múzeumok új vezetői 363
Új francia művészeti múzeum 384

 

MŰVÉSZETI ISKOLÁK:

A Képzőművészeti Főiskola nyári tanfolyamai 220
A Képzőművészeti Főiskola 1924/25. tanéve 364

 

KÜLÖNFÉLÉK:

A hősi emlék-akció 40
Munkácsy-képek Amerikában II. 42
Jánoshalmi Nemes Marcell II. 45
Jánoshalmi Nemes Marcell II. 60
Nagy párisi aukciók 287
Stockholm és a kínai művészet 587

 

PÁLYÁZATOK:

Barta Károly úr pályadíjai II. 59
Pályadíj Mányoky Ádám életrajzára II. 60
A Magyar Mérnök- és Építész-Egy let 1924/25. évi építészeti nagypályázata 227

 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK:

Szmrecsányi Miklós: Eger és környéke részletes kalauza, (y. e) 57
Petrovics Elek: Az O. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei. III. k 58
Vasari: A renaissance mesterei. Ford. Honti Rezső 60
Kapossy János: A. m. kir. udvari kamara építészei Mária Terézia és II. József korában, (y. e. ) II. 57
Klingsor, Tristan L : Cézanne. - Rey, Robert: Gauguin. Ford. Éber László, (l. b. ) II. 58
Alexander Bernát- Művészeti tanulmányok, (l. b. ) 172
Az első magyarnyelvű művészettörténeti könyv. (Molnár János"Régi jeles épületekről" című munkája 1760) Dr. Cs. E. 176
Szőnyi Ottó dr. : Pécs. (y. r. ) 176
Kassák Lajos és Moholy-Nagy László ; Új művészek könyve. (Ik. ) 177
Periszkóp. Szerkeszti Szántó György. (Ik. ) 178
Magyar Népművészet (gy. k. ) 179
Magyar Könyvszemle 239
Magyar Bibliophil Szemle 239
Akadémiai Értesítő. XXXVI. k. 240
Századok. LIX. k. 240
Athenaeum. XI. k 240
Kállai Ernő : Új magyar piktúra. (lh. ) 365
Divald Kornél; Felvidéki séták. Ism. Éber László 493
Éber László: Művészeti lexikon. (N. A. ) 592
Drawing and Design. London. (Kisfaludi-Strobl Zsigmondról. ) 178
Drawing and Design. (Sidló Ferencről. ) 582
Apolló. London 299
Studio II. 53
Studio 492
Studio 582
Beckett, Francis; Danmarks Kunst. I. Ism. Poul Poulseu 494
Fenno-Ugria 240
Bénédile. Leonce: La peinture au XIXiéme siécle. (l. b. ) 59
A. B. C. Magasine d'Art. (b. l. ) II. 58
Vollard: Degas. (l. b. ) II. 59
Godenne, E. M. : Miklós Hornyánszky 238
Le Monde des Arts. (The Art World) 240
Hevesv, André de: Jacopo de Barbari. Ism. Hoffmann Edith 296
L'Art D'aujourd'hui 299
L'Amourde l'Art. (1. b. ) 300
Revue du Vraie et du Beau. (Tóth Gyuláról) 583
Corbusier, Le : Vers une Architecture. Ism. Dr. Bierbauer Virgil 597
Hekler, Anton : Die Kunst des Phidias 176
Zeitschrift für Bildende Kunst. (P. ) 237
Zeitschrift für Bildende Kunst. (P. ) 366
Jahrbuch d. Preussischen Kunstsammlungen. (P. ). 237
Thieine-Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 237
Galerie des XIX. Jahrhunderts. Wien. (1. b. ) 237
Österreichische Galerie, Wien. Das Barock-Museum. Ism. Ybl Ervin 495
Jamboree 1924. Zeichnungen von Ludwig Márton. 239
Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutsch-Türkischen Denkmalschutz-Kommandos. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Wiegand Theodor red. : Miletos. Der Südmark und die benachbarten Bauanlagen. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Girkan, A. v. : Griechische Stadteanlagen. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Schrader, H. : Pheidias. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Rodenwaldt, Gerhart: Das Relief bei den Griechen. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Bulic-emlékkönyv. Ism. Oroszlán Zoltán 294
Lehrs, Max: Geschichte und kritischer Katalog des deutschen, niederlandischen und französischen Kupferstichs im XV. Jahrhundert. V. Martin Schongauer und seine Schule. Ism. Hoffmann Edith 295
Kállai, Ernst: Neue Malerei in Ungarn. (1. k. ) 365
Haupt Albrecht: Die alteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen. Ism. Kállai Ernő 367
Skandinavien. (Orbis Terrarum. ) Ism. Kállai Ernő 367
Lukomskij, G. K. műve az orosz porcellánról. Ism. Kállai Ernő 367
        St. Petersburg. - Zarskoje Selo. Ism. Kállai Ernő 368
Orchis Verlag : Altrussland. Architektur und Kunstgewerbe. Ism. Kállai Ernő 368
Zahn, Leopold: Die Handzeichnungen des Jacques Callot. Ism. Kállai Ernő 368
Klinkhardt-Biermann : Jahrbuch der jungen Kunst 1924. Ism. Kállai Ernő 368
Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler 368
Brandes, Georg: Michelangelo Buonaroti. (l. b). 495 Jahrbuch des Archaologischen Instituts des Deutschen Reiches. XXXVI-XXXIX. Ism. Oroszlán Zoltán 593
Baukunst. München. Ism. Dr. Bierbauer Virgil 595
Immergrüne Laubgehölze. Erfahrungen in Malonya (Lk) 597
Ricci: Romanische Baukunst in Italien. (V. ) 599
Gutenberg-Festschrift 599
Pica, Vittorio : Nel Mondo dellé Arti Belle. I. (e. a. )
La Cava, Francesco:
II volto di Michelangelo scoperto nel Giudizio Finale (e. a. ) 297

Dedalo 298
Zsar Ptica. Ism. Trócsányi Zoltán 236
Lázár Béla dr. : Los Pintores Impresionistas 502
A római Amerikai Academy évkönyvei 1914-1919. Ism. Oroszlán Zoltán 293
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004