Második évfolyam, 1926    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

TANULMÁNYOK:

Dr. R.-Alexander Magda: Célszerűség és szépség az építészetben 350
Anderberg Adolf: Magyar és svéd művészkapcsolatok a 70-es években. Paál László és Carl Hill 495
Dr. Bierbauer Virgil: Pollack Mihály nagy pesti középületei I. A régi pesti Vigadó 116
        A legújabb amerikai építészet 165
        William Tierney Clark és Adam Clark remekműve, a Széchenyi-lánchíd 231
        Fritz Höger művészete: A Chile-Haus Hamburgban 475
Csányi Károly: Gobelin-kiállítás az Iparművészeti Múzeumban 397
Csók Islván: Egy festő reflexiói 61
Éber László: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye. I. 77
        Delmár Emil plasztikai gyűjteménye. II 317
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 545
        Hikisch Rezső és művészete 582
Dr. Gombosi György: A Szépművészeti Múzeum Tizian-arcképei 272
Hoffmann Edith dr.: XVII. századi francia rajzok a Szépművészeti Múzeumban 286
Kállai Ernő: Egry József 139
Kállay Miklós: Rudnay Gyula és művészete 425
Kapossy János: Maulbertsch első freskóművének keletkezése 102
Kemény Simon: Igénytelen sorok Csók Istvánról ... 66
Klebelsberg Kunó gróf: A Képzőművészeti Társulat angol-magyar kiállítása 183
Konody, Paul: A mai angol művészet 207
Lauritt, Carl: Festő, aki királyfi 514
Dr. Lázár Béla: Mányoky-tanulmányok. I 91
        Mányoky-tanulmányok. II 463
        Angol mesterek magyar gyűjteményekben ... 186
        Renoir egy képének története 335
Dr. Leffler Béla: A stockholmi új városháza és annak megalkotója 531
Ligeti Pál: Helyünk a világban 15
Lyka Károly: A Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása l
        A Képzőművészek Új Társaságának kiállítása 129
L. K.: Hauszmann Alajos 413
Mihalik Gyula: Amerikai múzeumok 161
Németh Antal: Emlékezés a Kolozsvári-testvérekre 264
Petrovics Elek: A Szépművészeti Múzeum modern magyar szobrai 251
Pigler Andor: Georg Raphael Donner művészetéhez 109
Dr. Prahács Margit: Stílusanalógiák a zene és a képzőművészetek közölt. I 439
        Stílusanalógiák a zene és a képzőművészetek között.II 568
Rerrich Béla: A kert művészetéről és tektonikájáról 28
Réti István: A harmincéves Nagybánya. I 305
         A harmincevesNagybanya. II 365
Romdahl, Axel B.: A svéd festészet az utolsó harminc év alatt 518
Roosval, Johnny: Milyen a svéd művészet nyelve? 485
Schullzberg, Aushelm: Az impresszionismus a svéd tájképfestészetben 501
Sebestyén Károly: Kisfaludi-Strobl Zsigmond 555
Strindberg, Tore: A tervpályázatok jelentősége a művészet és a művészek szempontjából 526
F. Takács Zoltán: Szentgyörgyi István 219
Valdemar, George: Medgyes László 149
Wollanka József: A balácai mozaik a Nemzeti Múzeumban 329
Ybl Ervin: Szinyei Merse Pál és a magyar tájképfestészet 4
        Ybl Miklós Operaházának ismeretlen tanulmányi tervei 293
        Száz év német festészete a bécsi Secessióban 340
        A brüsszeli Sainte Gudule-templom magyar vonatkozású történelmi ablakai és II. Lajos két képmása 385
        Leonhard Kern ismeretlen főműve a Szépművészeti Múzeumban 457

 

KISEBB CIKKEK

BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Csók István serleg-beszéde az 1926. évi Szinyei-lakomán 33
Sir Colville Barclay és Lukács György beszédei az angol-magyar kiállítás megnyitása alkalmából a Fészek-Clubban tartott ünnepi lakomán 240
Huysmans Camille szépművészeti és közoktatásügyi belga kir. miniszternek a Szinyei Merse Pál-Társaság brüsszeli kiállítását megnyitó beszéde 249
Dr. Neutra Vilmos előadása: A művészet helye a lelki élet mechanikájában 50
Ybl Ervin brüsszeli előadása a magyar művészetről 300
Budapesti József-műegyetem művészeti előadásai ... 539
Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem művészeti előadásai 539
Pécsi Erzsébet-tudományegyetem művészeti előadásai 539

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 38
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 303
O. M. Képzőművészeti Társulat 46
O. M. Képzőművészeti Társulat 126
O. M. Képzőművészeti Társulat 183
O. M. Képzőművészeti Társulat 240
O. M. Képzőművészeti Társulat 246
O. M. Képzőművészeti Társulat 303
O. M. Képzőművészeti Társulat 414
O. M. Képzőművészeti Társulat 530
Nemzeti Szalon 36
Nemzeti Szalon 42
Nemzeti Szalon 45
Nemzeti Szalon 47
Nemzeti Szalon 59
Nemzeti Szalon 60
Nemzeti Szalon 126
Nemzeti Szalon 177
Nemzeti Szalon 179-180
Nemzeti Szalon 246
Nemzeti Szalon 303
Nemzeti Szalon 304
Nemzeti Szalon 364
Nemzeti Szalon 414
Nemzeti Szalon 418-419
Nemzeti Szalon 424
Nemzeti Szalon 530
Magyar Mérnök-és Építészegylet 50
Magyar Mérnök-és Építészegylet 116
Magyar Mérnök-és Építészegylet 122-123
Magyar Mérnök-és Építészegylet 417-418
Szinyei Merse Pál-Társaságból 1-2
Szinyei Merse Pál-Társaságból 33-38
Szinyei Merse Pál-Társaságból 48
Szinyei Merse Pál-Társaságból 50
Szinyei Merse Pál-Társaságból 59
Szinyei Merse Pál-Társaságból 60
Szinyei Merse Pál-Társaságból 127
Szinyei Merse Pál-Társaságból 179
Szinyei Merse Pál-Társaságból 246
Szinyei Merse Pál-Társaságból 249
Szinyei Merse Pál-Társaságból 297-303
Szinyei Merse Pál-Társaságból 418
Szinyei Merse Pál-Társaságból 434
Szinyei Merse Pál-Társaságból 484
Szinyei Merse Pál-Társaság Barátainak Köre ... 364
Szinyei Merse Pál-Társaság Barátainak Köre ... 424
Benczur-Társaság 60
Céhbeliek 47-48
Céhbeliek 126
Cennini-Társaság 47
Képzőművészek Új Társasága 129
Képzőművészek Új Társasága 177
Képzőművészek Új Társasága 539
"Kéve" Művészegyesület 48
"Kéve" Művészegyesület 418
Kupeczky-Társaság 126
Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete 47
Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete 59
Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete 246
Paál László-Társaság 47
Paál László-Társaság 246
Paál László-Társaság 539
Spirituális Művészek Szövetsége 47
Rajztanárok egyesülete 424
Győri Képzőművészeti és Iparművészeti Társulat 362-363
Hódmezővásárhelyi Művészek Társasága 361-362
Nagybányai Festők Társasága 384
Pécsi Képzőművészek Társasága 48
Royal Academy 207
International Society of Painters, Sculptors and Gravers 38
International Society of Painters, Sculptors and Gravers 48
International Society of Painters, Sculptors and Gravers 50
Finn műegylet 542
Association Française d'Expansion et d'Echanges Artistiques 340
Békési művésztelep 363
Hódmezővásárhelyi művésztelep 363
Jászapáti művésztelep 363
Kecskeméti művésztelep 363
Kőszegi művésztelep 484
Makói művésztelep 363
Miskolci müvésztelep 363
Miskolci müvésztelep 418
Mohácsi művésztelep 363
Szegedi művésztelep 363
Szentendrei művésztelep 363-364
Szentendrei művésztelep 539
Szombathelyi művésztelep 363
Váci művésztelep , 383
Iparművészeti Társulat 180
Photo Club 246
Orsz. M. Régészeti Társulat (O. Z.) 40
Dachaui művésztelep 424
Grez sur Loíng-i művésztelep 508
Magyar Rézkarcnyomóműhely 539

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 47-48
Hazai kiállítások naptára 126
Hazai kiállítások naptára 177
Hazai kiállítások naptára 246
Hazai kiállítások naptára 304
Hazai kiállítások naptára 364
Hazai kiállítások naptára 419
Hazai kiállítások naptára 539
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat akt-kiállítása 46
A Szinyei Merse Pál-Társaság második kiállítása ... 48
Művészi sokszorosító eljárások kiállítása a Szépművészeti Múzeum metszetosztályában. Ism. Vikár Vera 172
Orsz. M. Képzőművészeti Társulat belga kiállítása... 303
A Tavaszi Szalon 246
A Tavaszi Szalon 303
Hódmezővásárhelyi művészek társaságának hódmezővásárhelyi kiállítása 362
A győri képzőművészeti és iparművészeti társulat kiállításai 362
Magyar Rézkarcnyomó Műhely kiállítása 48
Magyar Rézkarcnyomó Műhely kiállítása 539
Ernszt-Múzeum kiállításai l
Ernszt-Múzeum kiállításai 129
Ernszt-Múzeum kiállításai 177
Ernszt-Múzeum kiállításai 304
Ernszt-Múzeum kiállításai 539
A Kéve Művészegyesület kiállításai 48
A Kéve Művészegyesület kiállításai 418
Irásművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban (N. P.) 538
Budai Emil László: Lengyel grafikusok a Nemzeti Szalonban 41

Magyar művészeti kiállítások a külföldön:
Magyar képek az 1926-iki drezdai nemzetközi kiállításon 126
Magyar Művészek Pittsburghban 127
Magyar művészeti kiállítás az Amerikai Egyesült Államokban (Cleveland) 126
A Szinyei Merse Pál-Társaság brüsszeli kiállítása 297
A Szinyei Merse Pál-Társaság brüsszeli kiállítása 303
A Szinyei Merse Pál-Társaság az International Society of Painters, Sculptors and Gravers kiállításán 48
A Szinyei Merse Pál-Társaság kiállítása Bradfordban 50
Eladások a velencei nemzetközi képzőművészeti kiállítás magyar csoportjából 303
Sajtóvélemények a velencei magyar kiállításról 415
Elismerés a monzai iparművészeti kiállítás magyar kiállítóinak 303
Timár Imre párisi kiállítása 126
Kállai Ernő: Forbát Alfréd weimari kiállítása 173
Hornyánszky Miklós kiállítása Courtraiban 177
Czóbel Béla párisi kiállítása 246
Vértes Marcell párisi kiállítása 246
Moholy-Nagy László drezdai kiállítása 246
Végh Gusztáv párisi kiállítása 246
Egry József drezdai kiállítása 246
Kállai Ernő: Egry József kiállítása Berlinben 126
Kállai Ernő: Egry József kiállítása Berlinben 175
Ifj. Kernstock Károly és Nemes József párisi kiállítása 304
Band Viktória párisi kiállítása 304
Varga Nándor Lajos londoni kiállítása 363
Medgyes László színházművészeti iskolájának párisi kiállítása 333
Farkasházy Miklós drezdai kiállítása
Farkasházy Miklós hamburgi kiállítása 539
Esseő Erzsébet római kiállítása 418

Külföldi kiállítások:
A párisi Indépendants jubiláris kiállítása 127
Képhamisítások kiállítása a bécsi Belvedereben ... 174

MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK:
Rédeyné Hoffmann Mária: Barabás Miklós a Lánchídról 241
Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez 242
Szőnyi István 248
Uferbach Jenő halála (L. K.) 434
Szüts Zoltán halála (L. K.) 434

MÚZEUMOK:
A Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1925-ben 41
A Szépművészeti Múzeum két régi olasz festményének új attribúciója (e. a.) 243
Az Iparművészeti Múzeum gyarapodása 1925-ben 126
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei (N. P.) 245
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának kiadványa, a Magyar Népművészet (V.) 59
A pozsonyi városi múzeum újra megnyitása (dr. Weyde Gizella) 595
Bode - 80 éves 38
Olasz múzeumok. Ásatások (e. a.) 482

MŰVÉSZETI ISKOLÁK:
A Képzőművészeti Főiskola 1926. évi nyári tanfolyamai 363

KÜLÖNFÉLÉK:
Csók István, Perlmutter Izsák és Rudnay Gyula kitüntetése 38
Magyar képek Amerikában 126
Amerikai árak 175
Fr. G.: Willette 176
Dr. Lázár Béla: Cottet, Valloton 177
Dr. Bierbauer Virgil: Egy régi pesti ház feltámadása 416
Egy francia kritikus halála (Gustave Geffroy) (L. B.) 600

PÁLYÁZATOK:
A magyar táj és népéleti kiállítás pályázata. Barta Károly úr dijai 303
Budapest székesfőváros tervpályázata a Zsigmond-utca, Török-utca sarkán építendő bérházra. Dr. Bierbauer Virgil 359
Dr. B. V.: A római fürdő általános szabályozásának tervpályázata 360
Az Országos Katholikus Szövetség által rendezett egyházművészeti kiállítás díjai 363
B.: A békéscsabai Lórántffy Zsuzsanna leánygimnázium tervpályázata 417

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK:
Rabinovszky Márius: Az új festészet története 1770-1925. (L. K.) 57
Magyar Népművészet. (V.) 59
Magyar Iparművészet 128
Lázár Béla: A fiatal Munkácsy. (Y. E.) 178
Balló Ede: Az olajfestés mestersége. (Y. E.) 179
Hekler Antal Michelangelo-könyve. (t. a.) 246
Pannonhalmi Szemle. (L. K.) 419
Pauer Arnold: Adatok a magyar kerti kultúra történetéhez, főtekintettel Szenczi herbáriumára. (L. K.) 419
Ligeti Pál: Új Pantheon felé. Ism. Rózsaffy Dezső és dr. Bierbauer Virgil 421
Galanthai gróf Esterházy Károly egri püspök emlékének ünneplése születésének kétszázados évfordulója alkalmából Eger város közönségének 1925. évi december hó 13-án tartott díszközgyűlésén. (L. K.) 539
Ybl Ervin: Az utolsó félszázad művészete. Ism. JA. 540
Bor Pál: Csáky és szobrászata. (L. K.) 541
Siimakovits László: Bevezetés a művészettörténelembe 541
Hírlapok és folyóiratok (időszaki nyomtatványok) képzőművészeti bibliographiája az 1925. év I. feléről 59
Hírlapok és folyóiratok (időszaki nyomtatványok) képzőművészeti bibliographiája az 1925. év I. feléről 179
A Studio a magyar szobrászatról. (Pásztor, Sidló, Lux és Kisfaludi-Strobl-ról) 420
A Studio Fényes Adolf, Rippl-Rónai József és Iványi Grünwald Béláról 50
Peirce Hayford and Tyler Royall: Byzantine Art.Ism. V. V. 421
Drawing and Design.(N. P.) 543
Commercial Art. (N. P.) 543
Hutchinsons Picturesque Europe. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
J. J. Tikkanen: A modem finn művészet. Ism. dr. Lázár Béla 541
François Courboin: Histoire illustrée de la gravure en France 179
Lieure: Catalogue de l'ouvre gravé de Jacques Callot. Ism. Genthon István 179
Léonce Bénédite: Rodin. (e. a.) 544
Les Pays de la France. Ism. dr. Bierbauer Virgil. 597
Encyclopédie par l'image. Ism. dr. Bierbauer Virgil. 598
Katalog kulturno-historijske izlozbe Grada Zagreba prigodom 1000-godisnjice Hrvatskog Kraljevslvti. 925-1925. Ism. B. C 247
Max Dvorak: Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Ism. VW Ervin 51
Karl von Lyka: Michael von Munkácsy. (P L.)... 127
Franz Roh: Nach-Expressionismus. (L. K.) 177
Orbis Terrarum. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Deutsche Parke. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Deutscher Osten. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Walther Müller: Bauten der Arbeit und des Verkehrs aus Deutscher Gegenwart. Ism. dr. Bierbauer Virgil 599
Österreichische Kunstbücher. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Alessandro de Stefani: L'Ungheria scnza re. Ism. e. a. 543
Paolo d'Ancona: La miniature italienne de Xe au XVIe siecle. Ism. Péter András 59
L'Italia Monumentale. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Gitta e loughi d'Italia. Ism. dr. Bietbauer Virgil
Le cento citta d'Italia. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le citta meravigliose. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le capitali del mondo. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004