Harmadik évfolyam, 1927    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

TANULMÁNYOK:
Babits Mihály: Karcok a Szentföldről 570
Baldass, Ludwig (Bécs): Herzog báró gyűjteménye 177
Bálint Lajos: Lux Elek 453
Baulier, Pierre (Brüsszel): A XVIII. század anvers-i kismesterei 346
Dr. Bierbauer Virgil: Pollack Mihály pesti nagy középületei. II. A Magyar Nemzeti Múzeum palotája 224
- A magyar klasszicizmus korának kastélyai. I. Fóth és Gyömrő 465
- Egy építész németországi utazása 637
Devigne, Marguerite (Brüsszel): A XI-XX. század szobrászata Belgiumban 376
Dhuicque, Eugene (Brüsszel): A régi építészet Belgiumban 402
Divald Kornél: Hütter János fogadalmi képe a Nemzeti Múzeumban 272
Dömötör István: Rippl-Rónai József 117
- Koszta József 241
Gerő Ödön: A magyar népéletkép l
Goffin, Arnold (Brüsszel): A flamand primitívek 303
Gombosi György: Gróf Andrássy Gyula budapesti gyűjteménye. I. Régi mesterek 59
- Gróf Andrássy Gyula gyűjteménye. II. Régi mesterek képei a tiszadobi kastélyban. III. Modern festők 431
Harsányi Kálmán: Sidló Ferenc 251
Hekler Antal: Művészet és világnézet 424
Kapossy János: Késő-barokk építészet Magyarországon 276
Laes, Arthur (Brüsszel): Breughel és a XVII. század 327
Lambotle, Paul (Brüsszel): A belga festészet fejlődése (1830-1900.) 349
Lándor Tivadar: Zichy Mihály 491
Dr. Lázár Béla: Mányoky-tanulmányok. III 37
- Zichy és Petőfi 507
Löffler Béla: A stockholmi új zenepalota 526
Lyka Károly: Fényes Adolf új képei 551
Molnár Géza: Beethoven 151
Nádai Pál: Piranesi 104
- A Bibiena-nemzetség 577
- Magyar gyermek-képeskönyvek 620
Padányi Gulyás Jenő: A magyar építőművészet ügye 532
Pásztor József: Pásztor János művészete 207
Petrovics Elek: Szinyei nővérének arcképéhez 57
- Zichy Mihály "Keresztről való levétel"-e ajándékozásának történetéhez 495
Péter András: Az osztrák gótika művészete 133
Ridder, André de (Anvers): Napjaink belga művészete 303
Rózsaffy Dezső: Szolnok jelentősége a magyar művészetben 607
Schwarz. Heinrich (Wien): Johann Georg Dorfmeister egy reliefje 567
Szntrecsányt Miklós: Két kis Szent János-szobor Pyrker pátriárka-érsek hagyatékából 560
Ybl Ervin: Liptóújvári Stróbl Alajos művészete 87
- Magyar vonatkozású régiségek Admontban 154
- Gróf Tisza István otthona 519
- Maulbertsch egy ismeretlen alkotása 634
Velde, Henri van de (Brüsszel): A belga építészetről 415
Vikár Vera: Victor Hugó rajzairól 267

 

KISEBB CIKKEK, BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Lázár Béla serlegbeszéde az 1927. évi Szinyei-lakomán 48
Csók István és Petrovics Elek gyászbeszédei Rippl-Rónai József temetésén 540
Budapesti József-műegyetem művészeti előadásai 113
Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem művészeti előadásai 175, 489
Budapesti Szabad Egyetem művészeti előadásai 176, 298
Pécsi Erzsébet-tudományegyetem művészeti előadásai 113, 490
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum előadásai 176

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVESZTELEPEK:
O. M. Képzőművészeti Társulat 1, 94, 103, 113, 162, 176, 213, 220, 236-37, 240, 242, 292, 310, 332, 346, 426, 453, 479, 490, 539, 542, 606, 666
Szinyei Merse Pál Társaság 48, 49, 87, 103, 109, 111, 161-4, 176, 237, 540, 541
Képzőművészek Új Társasága 240
Benczúr-Társaság 606
"Kéve" művészegyesület 606
Magyar Építőművészeti Társulat 532-35
Magyar Iparművészeti Társulat 236, 620
Képzőművészek Egyesülete 49
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 429-30, 666
Magyar Aquarell- és Pasztellfestők Egyesülete 300
Hősök emlékét megörökítő Orsz. Szövetség 490
Képzőművészek és Iparművészek Orsz. Gazdasági Szövetsége 490
Független Művészek Társasága 490
Magyar Képzőművésznők Egyesülete 606
Kupeczky-Társaság 542
Nemzeti Szalon 113, 162, 176, 237, 240, 302, 441, 478, 490, 600
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 49
Magyar Rajztanárok Egyesülete 236
Éremkedvelők Egyesülete 167, 236
Műemlékek Orsz. Bizottsága 542
Orsz. M. Régészeti Társulat 542-44
Magyar Bibliophil-Társaság 620
A Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete 169
Múzeumbarátok Egyesülete 169
Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete 169, 224
Magyar Amateur-fényképezők Orsz. Szövetsége 490
Pesti Műegylet 5, 495
Műbarátok Köre 261, 426
Könyves Kálmán Művészeti Szalon 427, 539
Nagybányai művésztelep 292
Gödöllői művésztelep 262
Szolnoki Művészeti Egyesület 490, 607, 619, 666
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága 606
Soproni Képzőművészeti Kör 298, 666
Libre Esthétique 367
Genossenschaft Bildender Künstler Wien 263

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 113, 176, 240, 302, 490, 606, 666
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat magyar táj- és életképkiállítása 113, 176
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat flamand-belga kiállítása 240, 310, 332
A francia romantikusok grafikai kiállítása a Szépművészeti Múzeum metszetosztályában. Ism. Vikár Vera 49
A Tavaszi Szalon 176
Képzőművészek Új Társaságának kiállítása 240
Magyar Aquarell- és Pasztellfestők Egyesületének XIII-ik kiállítása 302
Építészkiáliítás 302
Hősök emlékét megörökítő Orsz. Szövetség kiállítása 490
Független művészek társaságának kiállítása 490
Magyar Amateurfényképezők Orsz. Szövetségének II. Nemzetközi művészi fényképkiállítása 490
Zichy Mihály-emlékkiállítás az Orsz. M. Szépművészeti Múzeumban 606
Özv. Perlep-Procopiusné gyűjteményének kiállítása az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban 606
A Kéve művészegyesület kiállítása Székesfehérvárott 606
Magyar Képzőművésznők Egyesületének karácsonyi kiállítása 606
Benczúr-Társaság IV. kiállítása 606
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társaságának őszi kiállítása 606
Pécsi kiállítás. Ism. Felvinczi Takács Zoltán 162
Szolnoki Művészeti Egyesület retrospektív kiállítása Szolnokon 490
Kismartoni művészettörténeti kiállítás 293
Soproni Képzőművészeti Kör XX, jubileumi tárlata 666

Magyar művészeti kiállítások a külföldön:
Frank Frigyes párisi kiállítása 113
Simon János György zürichi kiállítása l76
Nagy Sándor londoni kiállítása 302
Magyar grafikusok sikere külföldön (Stockholm, Malmö, Cleveland. Baltimore, New York, Massachusetts, Acron, Los Angeles, Tokió) 430
Magyar rézkarcoló-művészek szereplése Itáliában (Firenze) 666
Medgyes László newyorki kiállítása 606
Hubay Andor milánói kiállítása 606

Külföldi kiállítás:
Péter András: Az osztrák gótika művészete. (Az Österreichisches Museum kiállítása) 133

 

MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK

IN MEMORIAM:
Liptóújvári Stróbl Alajos Ybl Ervintől 87
P. E.: Ferenczy Károly halálának tizedik évfordulóján 162
Lyka Károly: Csuk Jenő 162
- Károlyi Lajos 235
- Loránfi Antal 235
- Mirkva Halász János 236
- Sándor István 237
- Glatter Gyula 292
- Ujváry Ignác 425
- Endrődi Sebestyén 427
- Szirmai Antal 427
- Lukácsy Lajos 428
- Vadász Miklós 477
- Pálóczy Antal 477
- Gerster Kálmán 478
- Rippl-Rónai József 538
- Rohovszky József. 542
- Koppay József. 542
- Feketeházy János 588
- Czekelius Aurél 588
- Kemény Lajos 542
Elek Artúr: Keszler József 479
- Alexander Bernát 541
Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez. II. és III 113, 588
Lyka Károly: Adatok művészetünk történetéhez (Pfannl Károly, Jenny Alajos, Jónás József, Joó Ferenc, Pongrácz F., Forgó István, Fruman Antal) 547
Dr. Miklósy Zoltán: Sebestyén festő 479

 

MÚZEUMOK:
A francia romantikusok grafikai kiállítása a Szépművészeti Múzeum metszetosztályában. Ismerteti Vikár Vera 49
Az Orsz. M. Szépművészeti Múzeum metszetosztályának Zichy Mihály-emlékkiállítása 606
A Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1926-ban 111
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum gyarapodása 1926-ban 160
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum olcsó katalógusa 546
Özv. Perlep-Procopiusné gyűjteményének kiállítása az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban 606
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásai 176

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Dr. Bierbauer Virgil: Az állami építészeti nagy-díj 49
Herzog József: Andrea Palladio-levél az Országos Levéltárban 168
Dr. Bierbaiter Virgil: Az elcsúfított és a szép Budapest. Rakovszky Iván cikke a Pesti Napló húsvéti számában 237
Magyar művészek külföldi lapokban (Szentgyörgyi Istvánról a londoni Graphic és a londoni Sporting and Dramatic News) 591
Dr. Minsler László: Az Emporium júliusi száma 591 Dr. Lukinich Imre: Mányoky Ádám levele II. Rákóczi Ferenchez. 663
Schoen Arnold: Maulbertsch - képek nélkül 664

 

PÁLYÁZAT:
Az Association Française d'Expansion et d'Échanges Artistiques közlése a La Renaissance de l'Art Français et des Industries de Luxe könyvborítékterv-pályázatáról 176

 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK:
Vámos Ferenc: Budapest városképének átalakulása József nádor korától napjainkig. 1926. Ism. dr. Bierbauer Virgil 52
Vámos Ferenc: Lechner Ödön. (Magyar Művészeti Könyvtár.) Ism. dr. Bierbauer Virgil 594
Dr. Hoffmann Edith: A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi-Könyvtárának illuminait kéziratai. I. és II. közi. Magyar Könyvszemle. 1926. Ism. Vikár Vera 170
Dr. Hoffmann Edith: A Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi-Könyvtárának Magyarországon illuminált kéziratai. Magyar Könyvszemle. 1927. Ism. Vikár Vera 592
Dr. Hoffmann Edith: Mátyás király könyvtárának egy ismeretlen darabja. Magyar Könyvszemle. 1927. Ism. Vikár Vera 594
Dr. Saly László: Az egyetemi templom. 1926. Ism. dr. Szőnyi Ottó 172
Divald Kornél: Magyar művészettörténet. 1927. Ism. Lyka Károly 237
Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei. 1927. Ism. Lyka Károly 660
Ybl Ervin könyve Donatellóról. (Magyar Művészeti Könyvtár.) Ism. Beck Ö. Fülöp 238
Az Archaeologiai Értesítő új (XL.) kötete. 1923-26. Ism. -n -n 298
Magyar Grafika. 1926. Ism. Vikár Vera 487
Henszlmann-Lapok. 1927. Ism. P. 487
Parádi Jenő dr.: Művészet a közegészségügy szolgálatában. 1927. Ism. L. K 489
Dr. Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. 1927. Ism. Dr. Décsei Géza 544
Magyar Iparművészet 1926-ban. Ism, N. P. 545
Benedek Marceline, Győri Lujza: Az empire építészet Pesten. 1800-1849. (1927.) Ism. dr. Bierbauer Virgil 595
Pécsi József: A fényképező művészete. II. kiad. 1927. Ism. P. G. 596
Lukinich Imre: A Bethleni gróf Bethlen-család története. 1927. Ism. Vikár Vera 660
André de Hevesy: A picture by Nicolo de Barbari in Venice. The Burlington Magazine. 1926. Ism. dr. Oberschall Magda 604
Gombosi György levele a The Burlington Magazine-hez. Ism. dr. Ober schall Magda 605
Gombosi, Georg: Spinello Aretino. Eine stilgeschiehtliche Studie über die florentinische Malerei des ausgehenden XIV. Jahrhunderts. Ism. Ybl Ervin 549
Tolnai, Karl: Die Zeichnungen Pieter Breughels. Ism. Dr. Hoffmann Edith 423
Dr. Csatkai Endre a régi kismartoni szobrászokról és kőfaragókról a "Mittheilungen des Burgenlandischen Heimatschutzvereines" című folyóirat 1927. III. számában. Ism. P. A 545
Hekler Antal: Studien zur römischen Porträtkunst. Österreichische Jahreshefte. XXI-XXII. kötet. Wien. Ism. Oroszlán Zoltán 602
A Studio 1926-os őszi különszáma, a "Posters and Publicity". Ism. N. P. 52
A Studio 1926. évi tavaszi különszáma, "Past and Present. Rome". Ism. dr. Bierbauer Virgil 54
W. G. Waters Italian Sculptors. London, Methuen.Ism. Genthon István 56
A "The Burlington Magaziné 1926". Ism. Dr. Oberschall Magda 604
Old Master Drawings. Ed. by Dr. K. T. Parker. Ism. Vikár Vera 480
Marguerite Devigne: Van Eyck. Bruxelles. Ism. Ybl Ervin 429
Bogdán D. Filow: L'art antique en Bulgarie. (La Bulgarie d'aujourd'hui.) Ism. Oroszlán Zoltán 300
Andre Protitsch: L'architecture religieuse bulgare. Az előbbi sorozatból. Ism. Oroszlán Zollán 301
Paul Vitry: L'Art Français depuis vingt ans: La Sculpture. Paris, Rieder. Ism. Genthon István 56
Nouvelle Revue Française. Ism. Genthon 1stván 56
Tabarant, A.: Pissaro. Ism. l. b 115
Mauclair, Camille: Claude Monet. Ism. l.b. 115
Fosca, François: Renoir. Ism. /. b 115
Collection de Reproductions Photographiques d'Oeuvres d'art. Ism. P 603
Gothein, Marie Luise: Geschichte der Gartenkunst. 1926. Ism. Sz L 53
Wilhelm Hausenstein: Bildnerei der Etrusker. München Piper. Ism. Genthon István 55
Romanische Bildnerei. München Piper. Ism. Genthon István 55
Deutsche Plastik. (Ervin Panofsky, Pinder, Feulner, Max Sauerlandt.) Ism. Genthon István 56
Lübbecke: Die Plastik des deutschen Mittelalters. München, Piper. Ism. Genthon István 56
Mittelalterliche Plastik in Frankreich, Italien und Spanien. (Pierre Duchertre. August L. Mayer.) Delphin-Verlag. Ism. Genlhon István 56
E. M. Ivekovics: Dalmatiens Bau- und Kunstdenkmale. Ism. Genthon István 56
Saitschick, Robert: Menschen und Kunst der italienischen Renaissance. München, Beck. Ism. Genthon István 56
Planiscig Leo: Die Bronzeplastiken. Bécs, Schroll. Ism. Genthon István 56
Brinckmann: Barock-Bozzetti. Frankfurt. Ism. Genthon István 56
Paul Westheim: Wilhelm Lehmbruck. Ism. Genthon István 56
Wiese: Archipenko. Leipzig, Klinkhardt és Biermann. Ism. Genthon István 56
Daubler-Ivan Goll: Archipenko. Potsdam, Kiepenhauer. Ism. Genthon István 56
Valter: Religiöse Plastik der Naturvölker. Frankfurt. Ism. Genthon István 56
Wilhelm Hausenstein: Barbaren und Klassiker. München, Piper. Ism. Genthon István 56
Salmony: Die Plastik in Siam. Hellerau. 1926. Ism. Genthon István 56
Brinckmann: Schöne Gärten. Ism. dr Zádor Anna 115
Zeitschrift für Bildende Kunst. 1926-27. Ism Obilics Iván 172
Dr. Franz Kieslinger: Die mittelalterliche Plastik in Österreich. 1926. Ism. Genthon István 240
Die Graphischen Künste. 1926. Wien. Ism. Vikár Vera 480
Gerstenberg Kurt: Anselm Feuerbach. München, R. Piper. Ism. dr. Hoffmann Edith 548
Dvorak, Max: Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance. Erster Band. München, R. Piper. Ism. Ybl Ervin 590
Gerhard Jobst: Kleinwohnungsbau in Holland. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
E E, Strasser: Neuere holländische Baukunst. Ism. iir. Bierbauer Virgil 598
J. J. P. Oud: Holländische Architektur. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
J. P. Mieras und F. R. Yerbury: Holländische Architektur des 20. Jahrhunderts. Ism. dr. Bierbauer Virgil 508
A. M. J. Sevenhuijsen: Nieuve bouvkunst in Nederland. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Heinrich Tessenow: Wohnhaus-Bau. 1927. III. Aull. Ism. dr. Bierbauer Virgil 599
R. Egger: Führer durch die Antikensammlung des Landesmuseums in Klagenfurt. Ism. Oroszlán Zoltán 601
W. Kubitschek und S. Frankfurter: Führer durch Carnuntum. Ism. Oroszlán Zoltán 601
R. Egger: Teurnia. Die römischen und frühchristlichen Altertümer Oberkärntcns. Ism. Oroszlán Zoltán 601
M. Abramic: Poetovio. Führer durch die Denkmäler der römischen Stadt. Ism. Oroszlán Zoltán 601
Arnold Schober: Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien. Ism. Oroszlán Zoltán 602
W. Kubitschek: Römerfunde von Kismarton (Eisenstadt). Wien, 1926. Ism. Oroszlán Zoltán 602
R. Egger: Forschungen in Salona. II. Band. Ism. Oroszlán Zollán 602
Österreichische Jahreshefte XXI-XXII. kötel. Wien. Ism. Oroszlán Zoltán 602
Weidmann, Walter: Franz Krüger. Bruno Cassirer, Berlin. 1927. Ism. dr. Eisler Mihály József 603
Adolfo Venluri: Memorie autobiografiche. Milano, Hoepli. 1927. Ism. Elek Artúr 589
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004