Negyedik évfolyam, 1928    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Bierbauer Virgil dr.: Kelenföld-Rummelsburg 117
- A budavári miniszterelnökségi palota 325
- Paris 1928 443
Csányi Károly: Az Iparművészeti Múzeum bársonygyűjteménye 709
Csatkai Endre dr.: A soproni szobrászat 519
- A soproni piktura történetének vázlata 553
- Műpártolás, műgyűjtés Sopronban 577
Décsei Géza dr.: Tudomány, művészet és hit 69
Divald Kornél: A Szépművészeti Múzeum kisszebeni szárnyasoltára 683
- Lőcsei Pál mester és köre 742
Dömötör István: Zsolnay-centennárium 1828-1928 367
Mattyasovszky-Zsolnay László 387
Elek Artur: Goya (1746-1828) 661
Fenyő Iván és Genlhon Isiván: Régi magyar képek a Szépművészeti Múzeumban 71
Genthon Islvdn: A Nemzeti Múzeum magyar faszobrai 307
Gombosi György dr.: Palma Vecchio 348
- Veronese (1528-1588) 721
Vitéz Házi Jenő dr.: Sopron város története 470
Heimler Károly dr.: A mi városunk 467
Kinelon Parkes (London): Komjáti Gyula művészete 628
Kopera, Feliks dr. (Krakó): A régi festőművészet Lengyelországban 145
- A szobrászat Lengyelországban 209
Korngold, Lucjan: A mai lengyel építészet 257
Laudar Tivadar: Than Mór emlékezete (1828-1899) 737
Lauringer Ernő: Sopron sz. kir. város múzeuma 565
Lauterbach, Alfréd dr. (Varsó): A régi lengyel építészet 233
Lázár Béla dr.: A Claude Monet-múzeum 432
- Modern külföldi szobrászok a Szépművészeti Múzeumban 761
Lengyel Géza: Beck Ö. Fülöp 96
Mészáros Sándor: Sopron lelke 478
Mihályi Ernő dr.: Pannonhalma l
- Sopron képe építészettörténeti szempontból 513
- Dorfmeister Sopronban 540
Münster László dr.: A bolognai collegio ungarico-illyrico és magyar vonatkozású freskói 426
Nagy Sándor: Ady-rajzaim 607
Petrovics Elek: Az Új Magyar Képtár 601
Rédey Tivadar: A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása 405
Viléz Simon Elemér: Bevezető sorok a Magyar Művészet soproni számához 465
Síi Hay Ferenc: Magyar képzőművészet Északon 316
Takács Zoltán, felvinci: Thorma János 281
- Dürer Albrecht művészete 341
- Keleti és magyar formák a Zsolnay-keramikában 375
Tréler Mieczy slant dr. (Varsó): A lengyel festőművészet a XIX. és XX. században 166
- A lengyel népi művészet 263
Vikár Vera dr.: Művészeti emlékek a történeti osztály új szerzeményi kiállításán 421
Wolf Rózsi dr.: II. Lajos egy ismeretlen olasz címerfestője 697
Zádor Anna dr. ; Az erdőábrázolás a magyar festészetben 609

 

KISEBB CIKKEK BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Glatz Oszkár serlegbeszéde az 1928. évi Szinyei-lakomán 60
Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem művészeti előadásai 143
Budapesti József-műegyetem művészeti előadásai 143 Szegedi Ferenc József-tudományegyetem művészeti előadásai 143
Pécsi Erzsébet-tudományegyetem művészeti előadásai 144
Debreceni Tisza István-tudományegyetem művészeti előadásai 144
A Műemlékek Orsz. Bizottságának előadássorozata Magyarország elszakított részeinek műemlékeiről 144
A Szabad Egyetem művészeti előadásai 144
Budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium Benczúr Gyula Képzőművészeti Körének előadása 144

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK,MÜVÉSZTELEPEK:
O. M. Képzőművészeti Társulat 63-4-5-6, 280, 285, 288, 291, 301-2, 337, 563, 597, 598, 600, 647, 660, 713, 720
Szinyei Merse Pál Társaság 60-64, 397,629, 658
Benczúr-Társaság 658
Cennini-Társaság 280
Céhbeliek 115, 230, 280
Képzőművészek Egyesülete 64, 280
Új Művészek Egyesülete 68, 144
Nemzeti Szalon 68, 144, 280, 340, 598, 599, 600, 660, 713, 720
Kéve 280
Szépészeti Bizottmány 140, 141
Spirituális Művészek Szövetsége 144
Munkácsy-céh. 230, 598, 599
Képzőművészek Új Társasága 280, 599
Kupeczky-Társaság 280
Magyar Képzőművésznők Egyesülete 280
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 280, 628
Paál László-Társaság 280
Szövetség 280
Székesfővárosi Közmunkák Tanácsa 325
Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete 461
Lechner Ödön-Társaság 461, 462
Orsz. Közegészségi Egyesület 642
Magyar Tudományos Akadémia 643
O. M. Régészeti Társulat 647
Független Művészek Társasága 713
Modern Kiállítás-szervező Bizottság 720
Orsz. M. Iparművészeti Társulat 720
Képzőművészek Vidéki Szövetsége 68
Bajai Képzőművészek Társasága 68
Békéscsabai Auróra Kör művészeti osztálya 68
Egri Képzőművészeti Társaság 68
Győri Képzőművészeti és Iparművészeti Társulat 68
Kecskeméti Műpártoló Egyesület 68
Pápai Képző- és Iparművészeti Társulat 68
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága 68, 280, 660
Soproni Képzőművészeti Kör 553, 563, 564, 598
Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesületének Szépművészeti szakosztálya 68
Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület 317, 324
Komáromi Jókai-egyesület képzőművészeti osztálya 317, 324Általános Képzőművészeti Egyesület Besztercebányán 317
Alföldi Művészek Társasága 597
Kazinczy-Társaság Képzőművészeti Szakosztálya 317, 324
Miskolci Művészek Társasága 660
Debreceni Tisza István Tudományos Társaság 719
Pécsi Nőegylet 720
Nagybányai művésztelep 292, 301
Técsői művésztelep 317
Miskolci művésztelep 660
Szellemi együttműködés ligája 641

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 68, 144, 280, 340, 600, 660, 720
Képzőművészek Vidéki Szövetségének első kiállítása a Nemzeti Szalonban 68
Céhbeliek első kiállítása 1914-ben 115
Új Művészek Egyesületének első budapesti kiállítása 144
Művészeti kiállítás Fiúméban 1927-ben 274
Tavaszi Szalon 280
Lengyel repraesentativ kiállítás a Nemzeti Szalonban 280 A millennáris kiállítás a városligeti új műcsarnokban 288, 598
A nagybányai jubiláris kiállítás 1912-ben 291
Első nagybányai kiállítás 1897-ben 294
Második nagybányai kiállítás 1898-ban 299
Kazinczy-Társaság Képzőművészeti Szakosztályának nagy kiállítása 1924-ben 324
Régi művészeti kiállítás Pozsonyban 335
Munkácsy-céh első kiállítása 599, 660
Miskolci Művészek Társaságának bemutatkozó kiállítása Miskolcon 660
Néhai Basch Gyula emlékkiállítása 720
Néhai Rippl-Rónai József emlékkiállítása 720
Néhai Vadász Miklós emlékkiállítása 720

Magyar művészeti kiállítások a külföldön ;
Az Új Művészek Egyesületének bécsi kiállítása 68
Magyar művészeti kiállítások Lengyelországban (Varsó, Poznan, Krakó) 1927-ben 274
Magyar művészeti kiállítás Bécsben 1927-ben 274
Farkasházi Miklós kiállítása Kölnben 280
Farkasházi Miklós kiállítása Zürichben 280
Thorma János "Mention honorable"-ja az 1894-iki párisi Szalonban 286
Thorma János "Aradi vértanuk" című festményének kiállítása az 1897-iki párisi Szalonban 291
Az Altalános Képzőművészeti Egyesület prágai kiállítása 317
Magyar grafikusok firenzei kiállítása 1927-ben 403-404
Néhai Tornai Gyula kiállítása Londonban 1907-ben 713
Néhai Tornai Gyula kiállítása 1908-ban Bombay-ban 713
Az 1873-iki bécsi világkiállítás magyar képzőművészeti csoportja 737-38

 

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Basch Gyula 64
- Tardos Krenner Viktor 64
- Angyal Béla 65
Paur Géza: Kern Aurél 66
Lyka Károly: Hídvégi Géza 144
- Alpár Ignác 272
- Tőry Emil 336
- Balikó Sándor 336
Jeszenszky Sándor: Bartóky József. 397
Lyka Károly: Vágó Pál 596
- Endre Béla 597
- Faragó Géza 597
- Tornai Gyula 713
- Erdőssy Béla 713
Dr. Csatkai Endre: Mechle Józsefné, szül. Grossmann Hedvig 598

 

MÚZEUMOK:
Orsz. M. Iparművészeti Múzeumnak néhai Bischitz Gyula dr. porcellánplasztikai gyűjteményéből rendezett kiállítása 68
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum Dürer-emlékkiállítása 280
Magyar Nemzeti Múzeum új szerzeményi kiállítása 280Orsz. M. Iparművészeti Múzeum bársonykiállítása 709 Dr. Csatkai Endre: A kismartoni Wolf-Múzeum 132-137
Végh Gyula: Iparművészet és Múzeum 141 - 143
Hankiss János: Francia kritika a múzeumi képtár gyermekkoráról 275-279
Wolf Rózsi: Diehl az amerikai múzeumokról 339-340
Dr. Pocher Béla: Budapest székesfőváros képzőművészeti vásárlásai az elmúlt két évben 397-400
A Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1927-ben 400
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum gyarapodása 1927-ben 401
A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának megnyílta 641
Dr. Bierbauer Virgil: Wilhelm Bode az európai múzeumok jövőjéről 653-654
Magyar művészek külföldi múzeumokban 660

 

MŰVÉSZETI ISKOLÁK:
Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskolának kiállítása 280, 647-648
Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1925-26., 1926-27. tanévekről 462
Az Orsz. M. Iparművészeti Iskola évvégi munkabemutató kiállítása 340

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Ybl Ervin lovag jelentése az 1927. évi Szinyei-jutalomnak Aba-Novák Vilmos festőművész, a Szinyei tájkép-díjnak Burgliardt Rezső festőművész, az 1927. évi Zichy Mihály grafikai díjnak Simkovics Jenő festőművész részére történt odaítéléséről 62-64
Dr. Lázár Béla: Megjegyzések Mányoky Ádám leveléhez 67-68
Dr. Bierbauer Virgil: Lechner Jenő dr. mezőkövesdi községház-pályaterve 138
Az első magyar irodalmi és művészeti kongresszus 273-274
Padányi Gulyás Jenő: A Modiano S. D. reklámrajzai 340
Dr. Zádor Anna: Pannonhalma refektoriumának festője D. A. Fossati 713-714
Dr. Csatkai Endre: Kazinczy és a kertművészet 716-718

 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK:
Hekler Antal: Leonardo da Vinci. Ismerteti dr. Eisler Mihály József 139
Jeszenszky Sándor: Szép Budapest. Ismerteti Padányi Gulyás Jenő 140-141
DéryBéla: Művészeti kiállítások külföldön az 1927. évben. Ismerteti Lyka Károly 274
Balogh Jolán: A madocsai apát, "a királyi könyvek miniátora." Ismerteti dr. Hoffmann Edith 274
Dr. Lázár Béla: Zichy Mihály élete és művészete. Ismerteti dr. Eisler Mihály József 337-338
L. még dr. Lázár Béla megjegyzését a 404 oldalon.
Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyvei. IV. Szerkeszti Petrovics Elek. Ismerteti dr. Csatkai Endre 463-464
Márffy Ödön művészete. Pátzay Pál bevezetésével. Ismerteti dr. Rózsaffy Dezső 599
A Magyar Népművészet. A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának kiadványai. Ismerteti Nádai Pál 641-642
Bodor Antal dr. és Gerlóczy Zsigmond dr.: Nyitott könyv. Ismerteti dr. Décsei Géza 642-643
Harsányi István: Kazinczy Ferenc levelezése. XXII. kötet. Ismerteti dr. Csatkai Endre 643 - 645
Papp Viktor: Beethoven és a magyarok. Ismerteti dr. Csatkai Endre 645
Vanyó Aladár Tihamér: A katholikus restauráció Nyugatmagyarországon. Ismerteti dr. Csatkai Endre 645-646
Az Archaeologiai Értesítő XLI. kötete. Ismerteti Oroszlán Zoltán 646-047
Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi szűcsmesterség és szűcsornamentika. Ismerteti dr. Wolf Rózsi 718-719
Genthon István: Korb Erzsébet. Ismerteti dr. Rózsaffy Dezső 772
Dr. Mihályi Ernő: Hogyan tükröződik vissza a középkor szelleme művészetében ? Ismerteti dr. Décsei Géza ,. 772-773
Péter Kálmán: (Drei Eulen-Kunstbücher. Band IV. Eingeleitet von Willy Bürger), ismerteti Dömötör István 143
Petrovics Elek: Budapest in Bildern. Verlag dr. Hans Eppstein, Wien. Ismerteti Dr. Bierbauer Virgil 599
E. Farkas: Architektur, Innenrüuine, Film. Akad. Verlag dr. Fr. Wedekind u. Co. Stuttgart. Ismerteti Padányi Gulyás Jenő 599, 600
Meiler Simon: Die deutschen Bronzestatuetten der Renaissance. München. Kurt Wolf Verlag. Ismerteti Elek Artur 648-649
Das Burzenland: Brassó (Kronstadt). Herausgegeben von E. Jekelius. Verlag Burzenländer Sächsisches Museum. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 718
Elek Artúr: A "The Studio" jubileuma 67
Ch. R. Richards: Industrial Art and the Museum.New-York, Macmillan, 1927. Ismerteti Vigh Gyula 141-143
Herbert Read: English Stained Glass, by Chiswick Press London. Ismerteti dr. Décsei Géza 656-657
Jiro Harada: The Gardens of Japan. (Spring number of the Studio). Ismerteti dr. Zddor Anna 658
Hayford Peirce et Royall Tyler: Deux mouvements dans l'art byzantin du X. siecle. Paris. Ismerteti Dr. Vikár Vera 279
Louis Réau: Histoire de l'expansion de l'art français. Belgique et Hollande, Suisse, Allemagne et Autriche, Boheme et Hongrie. Paris, H. Laurens, 1928. Ismerteti dr. Rózsaffy Dezső 658-660
Mesnil, Jacques: Masaccio et les débuts de la renaissance. La Haye, Martinus Nijhoff. Ismerteti dr. Wolf Rózsi 719, 720
Emile Mâle: Art et artistes du moyen âge. Armand Colin, Paris. Ismerteti dr. Wolf Rózsi 777, 779-80
Kurt Hielscher: Österreich. Wasmuth Verlag Berlin. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 337
Günther Probszt: Friedrich von Amerling, der Altmeister der Wiener Portraitmalerei. Amalthea Verlag, Wien. Ismerteti Petrovics Elek 338-339
Max Dvorak: Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance. II. Band. R. Piper und Co. Verlag, München. Ismerteti Ybl Ervin 401-403
Popp Anny F.: Leonardo da Vinci Zeichnungen. München, R. Piper u. Co. Ismerteti dr. Hoffmann Edith 649-650
Karl Garzarolli-Thurnlackh: Die barocke Handzeichnung in Österreich. Amalthea-Verlag, Wien. Ismerteti Pigler Andor 650-652
Ulrich Christoffel: Die deutsche Kunst als Form und Ausdruck. Dr. Benno Filser-Verlag, Augsburg. Ismerteti Pigler Andor 652-653
Dr. Zdenek Wirth: Die cechoslovakische Kunst von der Urzeit bis zur Gegenwart. Prága. Ismerteti Dutka Mária 654-656
Werner Lindner: Bauten der Technik. Ernst Wasmuth Verlag. Ismerteti Padányi Gulyás Jenő 773-774
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. V. kötet. Filser-Verlag, Augsburg. Ismerteti dr. Zádor Anna 774, 776-777
Vittorio Pica-Aniceto del Massa: Atlante dell'incisione moderna. (Antonio Marami: Studio d'Arte.) Firenze. Ismerteti Elek Artúr 403-404
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004