Hatodik évfolyam, 1930    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Bártfai Szabó László: Gróf Széchenyi István művészkortársai és barátai. 586
Bierbauer Virgil dr.: Utazás Budapest körül. II. 11
- A klasszicisztikus építészet emlékei Székesfehérvárt 437
- A Nemzetközi Építészeti Kiállítás 550
Csányi Károly: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása, ötvösművek 301
- Székesfehérvár iparművészeti emlékei 479
Décsei Géza dr.: Perlmutter Izsák l
Éber László dr.: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása. Szobrászati művek 514
Eisler Mihály József dr.: Jules Pascin. 637
Farkas Zoltán: Madarász Viktor emlékezete 607
Ferenczy Valér: Az olasz művészet Londonban. 198
Fleischer Gyula dr. (Bécs): A Mária Terézia emlékkiállítás Bécsben. 287
Gál László dr. (Paris): Az orosz egyházi építészet 27
Genthon István dr.: Pátzay Pál 325
Gerő Ödön: Idegen építészek Lechner Ödönről. 557
Gombosi György dr.: A San Marco mozaikjai. 565
Hajós Erzsébet dr. (Berlin): Kaufmann Oszkár. 162
- Új múzeumok Berlinben. 614
Herman Lipót: Szinyei Majálisáról 61
- Székely Bertalan vázlatairól 505
Hoffmann Edith dr.: Miniatúrák és olasz rajzok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban 181
- Az esztergomi Biblia Pauperum. 248
Juhász Viktor dr.: Adatok Székesfehérvár múltjából 380
Justh István dr.: A római magyar templom, a Santo Stefano Rotondo 221
Kapossy János dr.: A barokk mennyezetfestés emlékei Székesfehérvárt 437
Layer Károly dr.: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása: Textilmunkák 311
Lázár Béla dr.: Cézanne 623
Lejeaux, Jeanne (Paris): Emilé Antoine Bourdelle 273
Lyka Kíroly: A székesfehérvári Kepes-gyüjtemény 497
- Kisfaludy Károly, a festő 605
Marosi Arnold (Székesfehérvár): Székesfehérvár művészeti emlékei. 393
- A székesfehérvári múzeum 474
Mátrai Rudolf: A királyi Alba lelke . 319
Mihalik Sándor: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása. Fémtárgyak. 526
Nádai Pál dr.: Pogány Móric. 333
Oroszlán Zoltán dr.: A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjteménye. I. 68
Petrovics Elek dr.: Madarász Viktor történeti jelentősége 612
Rabinovszky Márius dr.: Vaszary János 125
- A fényképező ember. (Moholy-Nagy László felvételeihez) 641
Réau, Louis (Paris): Charles Despiau. 133
Schoen Arnold: A pesti invalidus-ház építése 97
- A székesfehérvári volt jezsuitaszószék mestere. 432
Somogyi Antal dr.: Michelangelo Utolsó ítélete I-III 141, 214, 253
Széchenyi Viktor gróf: Bevezető sorok a Magyar Művészet székesfehérvári számához. 361
Varjú Elemér: Szent István koporsója. 372
Vaszary János: Csontváry 558
Végh Gyula: Régi egyházművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. 241
Ybl Ervin lovag: Toscana szobrászata a Quattrocentóban I. II. 44, 110
- A fóti templom. 537

 

KISEBB CIKKEK

 

BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Jeszenszky Sándor serlegbeszéde az 1930. évi Színyei-lakomán 54-55
Ybl Ervin előadása a magyar képzőművészetek fejlődéséről a müncheni Künstlerhausban 119

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
O. M. Képzőművészeti Társulat 60, 124, 173, 229, 354-356, 504, 551, 553, 556, 562-64, 647, 650, 668
Szinyei Merse Pál Társaság 55, 57-59, 61, 229, 230, 240, 561, 612, 651, 652
Nemzeti Szalon 46, 48, 57, 60, 117, 119-120, 124, 173, 178, 228-31, 240, 354-356, 504, 551, 557, 563-64, 647, 650, 667-68
Lechner Ödön Társaság 58, 557, 561
Magyar Víz- és Pastellfestők Egyesülete 60, 668
Független Művészek Társasága 60, 124, 240, 564
Munkácsy-céh 60, 554, 668
Orsz. M. Iparművészeti Társulat 60, 240, 504, 668
Képzőművészek Új Társasága (KÚT) 60, 118
Magyar Bibliophil Társaság. 124
Spirituális Művészek Társasága 231
Magyar Képzőművésznők Egyesülete 117, 124
Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága. 124
Üj Művészek Egyesülete 178, 230
Kéve 229
Zichy Mihály Művészegyesület. 232, 240
Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. 232-33, 237
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 561
Magyar Arcképfestők Társasága 564
Művészeti Múzeumok Barátai Egyesülete. 654-55
Pesti Műegylet 591, 597
Virágos Budapest - Virágos Magyarország Munkaközösség 668
Győri Képzőművészeti és Iparművészeti Társulat 60
Gyulai művészkolónia 60
Kaposvári Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. 60, 124
Szentendrei Festők Társasága 120-121, 124
Szolnoki Művészeti Egyesület 504, 562-63
Nagybányai művésztelep 229
Miskolci művésztelep. 296
Kecskeméti művésztelep 296
Soproni művésztelep. 296
Mohácsi művésztelep. 296
Tiszántúli Szépmíves Céh 650-51

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai (székesfővárosi és vidéki) kiállítások naptára 60, 124, 240, 504, 564, 668
Tavaszi Szalon 57, 228, 230, 240
A nürnbergi Képző- és Iparművészeti kiállítás Budapesten 60
A bécsi iparművészeti iskola kiállítása Budapesten 60
Amerikai képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban 119-120, 124
Nemzetközi Alpin képkiállítás a Nemzeti Szalonban. 124, 229, 354
Osztrák könyvkiállítás a budapesti osztrák követségi palotában. 124
Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának kiállítása 124, 173-75
Gróf Andrássy Manó régiség- és ékszergyűjteményének kiállítása 1879-ben. 232
Zsolnay Teréz pécsvidéki szőttesekből és hímzésekből álló gyűjteményének kiállítása 1880-ban 232-33
Magyarhoni renaissance-kiállítás 1881-ben 233
Radvánszky Béla régi magyar ezüstedénygyüjteményének kiállítása. 1882. 233
Tichy Kálmán kiállítása Rozsnyón 240
Kehelykiállítás az Iparművészeti Múzeumban.1913 301
Szent Imre emlékkiállítás 355, 504
Árpádházi szentek modern egyházművészeti kiállítása. 356, 504
Néhai Ipolyi Arnold besztercebányai, majd nagyváradi püspök esztergomi muzeális gyűjteményének kiállítása 564, 650
Kínai képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban 668
Magyar művészeti kiállítások a külföldön:
Lehel Mária párisi kiállítása 60
Fenyő György londoni kiállítása 124
Magyar Képzőművésznők amsterdami kiállítása 124
Farkasházi Miklós frankfurti kiállítása 124
Czobel Béla párisi kiállítása. 124
Kotász Károly milánó-római, zürichi és müncheni kiállításai 124, 240, 504
Hubay Andor varsói kiállítása. 124
Farkas István párisi kiállítása 240
Az 1911. évi torinói nemzetközi iparművészeti kiállítás magyar háza (Tőry-Pogány) 333, 335-37, 339, 342
Bécsi nemzetközi szőnyegkiállítás 1891-ben 664
Berlini kiállítások 652

 

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Forgách Farkas Rózsi 117
- Pogány Ferenc. 117
- Pörge Gergely. 173
- Schillinger Gyula 229
- Karinthy Elza. 229
- Horvát Rezső. 229
- Demjén László. 354
- Cseley József. 354
Petrovics Elek: Jánoshalmi Nemes Marcell 560-61
Lyka Károly: Korb Flóris 561-62
- Szent-Istvány Gyula 562
- Pongrácz Károly.562-63
- Baross Gyula. 563
- Rauscher György 647
- Egerváry Potemkin Ágost 647
- Szontágh Tibor. 647
- Stegmüllerné, Gerster Mária 647
- Ferenczy Károlyné, Fialka Olga 647-48

 

MÚZEUMOK:
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum. Balló Edének Rembrandt, kortársai és követői után készített tanulmányaiból rendezett kiállítása. 124
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum antik terrakottagyüjteményének kiállítása 68-96, 124
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum. Miniatúrák és olasz rajzok kiállítása 181-197, 199, 202, 204, 240
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum londoni kiállítása 201, 207, 210, 212
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei 233-236
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum Székely Bertalan-terme. 512
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1929-ben 654-55
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum. A bécsi iparművészeti iskola kiállítása.60
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum. M. Bibliophil Társaság Gróf Vigyázó Ferenc kiállítása 124
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum. Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának kiállítása. 124, 173-75
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum régi egyházművészeti kiállítása 240-252, 301-24, 514-36
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum gyarapodása 1929-ben 655
M. Nemzeti Múzeum. Szent István koporsója 372-79
Budapest fővárosi Grót Zichy Jenő-múzeum. 238
Orsz. Színészegyesület múzeuma 563
Ernst Lajos múzeuma és annak kiállításai 9, 57, 58, 60, 98-100, 118-120, 124, 229, 559, 564, 647, 668
Esztergomi Ipolyi Arnold-gyűjtemény 564, 650
Esztergomi Keresztény Múzeum 650
Debreceni Déri-múzeum 231
Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyve. 356-58
Székesfehérvári múzeum.474-78
Cluny-múzeum. Paris 21
Musée Guimer. Paris.21
Monet-múzeum. Paris 21
Rodin-múzeum. Paris 21
A berlini új múzeumok (előázsiai, pergamoni és német) 614-22
National Gallery London 198, 200, 201, 203
British Museum olasz rcnaissance rajzainak kiállítása 201, 203
Museo Poldi-Pezzoli Milánó 205
Doria-Pamphili-Landi gyűjtemény Róma 210
Magyar képek külföldi múzeumokban:
Perimutter Izsák képei a firenzei Uffizi-képtár-ban, a római capitoliumi múzeumban, a stockholmi nemzeti, a nürnbergi városi múzeumban 8
Kotász Károly művei a prágai nemzeti, a gandi, amsterdami városi, a párisi Luxembourg-múzeumokban, a bécsi Neue Galerié-ben, a római Reale Galleria d'Arte Moderna, a milánói Galleria d'Arte Moderna, Villa Reale, a firenzei Reale Galleria degli Uffizi-ben 113, 240
Schillinger Gyula műve a kairói Musée des Beaux-Arts-ban 229

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Jeszenszky Sándornak, mint a Szinyei Merse Pál Társaság főtitkárának évi jelentése 55, 57-58
Bálint Lajos jelentése az 1929. évi Szinyei-juta-lomnak Medveczky Jenő festőművész, a Szi-nyei-tájképdíjnak Szobotka Imre festőművész, a Zichy Mihály grafikai díjnak Boldizsár Istvánnak történt odaítéléséről 58-59
Lyka Károly: Krónika 117-122, 229-232, 355-56, 650-52
- Szobrok elhelyezéséről 121-22
- A "művésztúltermelésről". 230-31
- Jeszenszky Sándor dr. főtitkári munkájáról.651-52
Nádat Pál dr.: Modiano-plakátok 655
Herzog József dr,: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez. IV. 659-61
Balló Ede képzőművészeti alapítvány pályázati hirdetése 667-68

 

KÖNYVISMERTETÉSEK:
Vasvármegye és Szombathely város kultúregye-sülete és a Vasvármegyei Múzeum harmadik évkönyve. Ismerteti Lyka Károly . 121
Elek Artúr: Fáy Dezső, festő és illusztrátor. Ismerteti Nádai Pál.175-76
Tízéves a Magyar Grafika(dr. Nádai Páltól). 176
Attikától Japánig. A Szépművészeti Múzeum Évkönyvei. V. Ismerteti Éber László. 233-36
Az Orsz. Régészeti Társulat évkönyve. II. 1923-26. Ismerteti Gombosi György. 237-39
Rovó Aladár: A betű. Ismerteti Nádai Pál 239
Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Ismerteti Felvinczi Takács Zoltán . 290-91, 294-95
Bálint Jenő: Művészfejek. Ismerteti Dömötör István 295
Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1928-29. tanévről. 295-96
Hevesy Iván: Primitív művészet. Ismerteti Genthon István 297
Kovács Gyula: Makó város építészete a XVIII. század közepétől a XIX. század közepéig. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 300
Csutak Vilmos: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Ismerteti: dr. Vikár Vera.356-58
Dr. Nemes Antal: Makária. Ismerteti Divald Cornél 358
Kogutovicz Károly: Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben. I. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 358
Glatz Károly: Velence múltja és művészete. Ismerteti Divald Cornél 359
Magyaros ízlés. (Czakó Elemér és Györgyi Kálmán.) Ismerteti Dömötör István 563-64
Az Archaeologiai Értesítő XLII. kötete. Ismerteti Oroszlán Zoltán.658-59
Rosner Károly: Der Holzschnitt. Sonderheft Ungarn. Ismerteti Conrád Gyula 123
Bibliotheca Corvina (Fraknói Vilmos, Fógel József, Gulyás Pál, Hoffmann Edith). Ismerteti dr. Balogh Jolán 176-80
Dr. Anton Hekler: Die Sammlung antiker Skulpturen (Museum der Bildenden Künste in Budapest). Ismerteti Oroszlán Zoltán 236-37
Josef Pécsi: Photo und Publicität. Ismerteti dr. Nádai Pál 296-97
Andreas Pigler: Georg Raphael Donner. Ismerteti Divald Cornél 359-60
Huszti Horváth Nándor könyvillusztrációi. Ismerteti Hoffmann Edith 563
Kőszeghy Elemér, von: Die Denkmäler der An-toniter in Drautz. Daróc. Zips. Szepesség. Ismerteti, dr. Vikár Vera 661-62
A Paris Atelier of Goldsmiths of about 1400 (Apolló London). Ismerteti dr. Wolf Rózsi 239-40
Art for children (The Studio). Ismerteti Nádai Pál 666
Avermaete, Roger: La gravure sur bois moderné de l'occident. Ismerteti Conrád Gyula. 122-23
Andre Michel: "Histoire de l'Art depuis les pre-miers temps chrétiens jusq'-a nos jours". XVII. kötet. Irta Louis Réau. Ismerteti dr. Rózsaffy Dezső 297-300
Arséne Alexandre: Botticelli. Ismerteti dr. Vikár Vera 666-67
A tokiói Atelier a magyar fametszetekről. Ismerteti Conrád Gyula 123-24
Eduard Fuchs: Der Maler Daumier. Ismerteti dr. Eisler Mihály József 180
Wasmuths Lexikon der Baukunst. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 360
Hans Tietze und E. Tietze-Conrat: Der junge Dürer. Ismerteti dr. Eisler Mihály József 662-63
Julius Meier-Graefe: Renoir. Ismerteti dr. Eisler Mihály József 663-64
Sarre, Friedrich und Hermann Trcnkwald: Alt-Orientalische Tcppiche. Ismerteti Szőnyi I. László 664-65
Stonorov und Bocsinger: Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Ihr gesammtes Werk. Ismerteti dr. Bierbauer Virgil 665-66
Ardengo Soffici: Medardo Rosso. Ismerteti dr. Wolf Rózsi 504

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004