Hetedik évfolyam, 1931    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Aba-Novák Vilmos: Vallomás. 129
Dr. Bárány Istvánné, dr. Oberschall Magda: Magyar és magyar vonatkozású művészeti emlékek Parisban. 1 147
- Ugyanaz. II 537
Csányi Károly: Az ezeregyéj kincsei 269
Dömötör István: Magyar művészképmások 313
Dutka Mária: Ferenczy Noémi. 475
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. Képek, szobrok 373
Fenyő Iván és Genthon István: A Magyar Nemzeti Múzeum szárnyasoltárképei. 1 440
- Ugyanaz. II 493
Gerevich Tibor: Római magyar művészek 189
Hajós Erzsébet dr.: Sans-Souci képtára . 31
- Modern japáni festészet. 166
- A Tell-Halaf-múzeum Berlinben. 265
- A C. F. Schinkel-múzeum Berlinben 599
Herman Lipót: Néhány női festőművészről 569
Hofjmann Edith dr.: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei: Grafikai művek 394
Höllrigl József: A középkori magyar keramika. 461
Kapossy János dr.: A magyarországi barokk európai helyzete
Lázár Béla dr.: Beczkói Biró Henrik gyűjteménye 520
Lyka Károly: A Szinyei Merse Pál-Társaság harmadik kiállítása l
Medgyes László: Színház-Technika-Iskola 115
Nádai Pál: Repülőgép és művészet 36
Nagy József: A művészetről. 346
Oettinger, Dr. Karl (Bécs): Paris Bordone ismeretlen korai művei. Viszonya Tizianhoz 213
Péter András: Fruchter Lajos gyűjteménye 61
Rapaics Raymund dr.: A XV. század magyar várkertjei 229
Sebestyén Károly dr.: Délszak és észak. 408
Strzygowski, Prof. Jose f (Bécs): Történelem, kutatás, időtelen összehasonlítás 253
Szmrecsányi Miklós: Kracker János Lukács szülőhelye és egri síremléke 121
Takács Zoltán, felvinczi: Magyar szemmel a londoni perzsa művészeti kiállításon 283
Varjú Elemér: Az esztergomi sztaurotheka 433
Végh Gyula: Francia és angol bútorok az Iparművészeti Múzeumban 224
- Erdély régi művészeti emlékei. 333
Ybl Ervin, lovag: Aba-Novák Vilmos művészete 137
- Izsó Miklós 470
Zádor Anna dr.: A Grassalkovich-levéltár kert-tervei 531

 

KISEBB CIKKEK:

 

BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szép Ernő: Emlékezés Szinyei Merse Pálra. Felolvasta a szerző az 1931. évi február 2-án tartott Szinyei Merse Pál-emlékünnepen 39
Szinyei Merse Pál emléke. Sidló Ferenc serlegbeszéde az 1931. évi Szinyei-lakomán 44

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
Alkotó Művésznők Egyesülete. 312
Képzőművészek Új Társasága. 49, 50, 51
Lechner Ödön Társaság 264
Magyar Akvarel- és Pasztelfestők Egyesülete. 492
Magyar Arcképfestők Társasága 492
Magyar Bibliophil Társaság 309, 424
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 250, 251, 312, 423, 426
A "Miénk" 50, 418
Modern kiállításszervező Bizottság 492
Műemlékek Orsz. Bizottsága 333, 336
A Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete 40, 312, 330, 333, 336, 395
Nemzeti Szalon 59, 126, 179, 249, 250, 302, 312, 371, 391, 424, 488, 492, 572
A "Nyolczak" 50, 92, 93, 94, 99
Orsz. M. Képzőművészeti Tanács 252
O. M. Képzőművészeti Társulat 125, 179, 249, 302, 370-71, 492, 576
Római Magyar Intézet 52, 189-212, 312
Szinyei Merse Társaság l, 2, 39, 41, 49, 59, 125, 129, 243, 532, 572
Új Művészek Egyesülete 59
Virágos Budapest-Virágos Magyarország 312
Gödöllői művésztelep 475, 478
Nagybányai művésztelep 81, 93, 129, 179, 302, 475
Soproni Képzőművészeti Kör. 492
Szolnoki Művészeti Egyesület. 492
Tatai művésztelep 302

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai (székesfővárosi és vidéki) kiállítások naptára 59, 312, 492
A "Belvedere" kiállításai 129
A Római Magyar Intézet budapesti kiállítása 249, 312
A Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesületének kiállítása. 244-48, 250, 312, 423, 426
Norvég művészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban 312
Tavaszi Szalon a Nemzeti Szalonban 179, 312
Japáni művészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban 312
Magyar Posztimpresszionisták kiállítása 492
Az 1930. évi veneziai nemzetközi művészeti kiállításnak magyar osztálya. 205
A Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesületének clevelandi kiállítása 251
Cserepes István festőművész párisi kiállítása 303, 304, 312
Nemzetközi könyvkiállítás Parisban. Irta Nádai Pál dr. 489, 450
Farkasházi Miklós párisi kiállítása 312
Ringer Erzsébet spanyolországi, valenciai kiállítása 312
Bernáth Aurél kiállítása Berlinben 492

 

IN MEMORIAM:
Varjú Elemér: Divald Kornél. 173
Thoroczkai-Wigand Ede: Gallen-Kallela Axel. 178
Lyka Károly: Kaszás Miklós. 179
- Papp Gábor 179
- Révai Ödön 243
Petrovics Elek: Glück Frigyes. 243
Lyka Károly: Vajda Zsigmond 249
- Petykó Lujza. 249
- Göbel János Árpád 249
- Gunscher Károly 249
- Börtsök Samu. 302
- Blaskovics Ferenc 302
- Herz Dávid 370
- Nagy Károly. 370
- Poll Hugó 370
- Heyer Artúr 371
- Himmler Miksa 371
- Kőszegi Bella . 424
- Köbér Leó 488
- Szőcsné, Szilágyi Piroska 488
- Glatter Armin. 488
- Orth Ambrus 605

 

MÚZEUMOK:
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum évkönyvei 27, 312, 428, 430, 432
Glück Frigyes ajándékai az Orsz. M. Szépművészeti Múzeumban 243
Orsz. M. Szépművészeti Múzeum kiállításai: Magyar művészképmások .312, 313-373
- Új szerzemények 373-407, 410, 412, 414-19
Francia és angol bútorok az Iparművészeti Múzeumban.224
Glück Frigyes kulcs- és evőeszközgyüjteménye az Iparművészeti Múzeumban 243
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum Tiziano Aspetti-féle tűzbakjai 306, 310-11
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum erdélyi kiállítása 333-345, 348-49, 352-53, 355-58, 360, 362-63, 366, 367, 369
Vígh Gyula: Adatok az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum történetéhez 425, 427
Magyar Nemzeti Múzeum leletei: Nagysurány, dunapentelei stb 284, 287, 289, 290, 295
Hopp Ferenc-múzeum.298
Horváth Henrik dr.: A Székesfővárosi Múzeum új Alt-képe és Jaschke Ferenc-féle vízfestményei 605
Ernst-múzeum l, 50, 59, 137, 179, 187, 312, 473, 492, 606
Bártfai múzeum 175
Besztercebányai múzeum 175
Finn Nemzeti Múzeum 179

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Rózsaffy Dezső jelentése az 1930. évi Szinyei-jutalomnak Pátzay Pál szobrászművész, a Szinyei Merse Pál tájképfestészeti díjnak Márffy Ödön festőművész, a Zichy Mihály grafikai díj Molnár C. Pálnak történt odaítéléséről 49-52
Schoen Arnold dr.: Walch a székesfehérvári városháza kőfaragója 52-55
Lyka Károly: Krónika 124, 126, 302-303
- Szandház-műhely 180-81
Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola évkönyve az 1929-1930. tanévről 181-82
Ringer Erzsébet: Spanyol földről. 239-242
A Nagyatádi Szobó István-emlékszobor pályázati hirdetése '. 251-252
Lyka Károly: A két Prepeliczay 304
Felhívás Riedl Frigyes emlékének tisztelőihez. 492

 

KÖNYVISMERTETÉSEK:
Lyka Károly: A művészetek története. Két kötetben. Ism. Elek Artúr.55-56
Schoen Arnold: A budai Szt. Anna-templom
- A budapesti Központi városháza. Mindkét, 1930-ban megjelent könyvet ismerteti Lyka Károly.56-57

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Kádár Lívia rajzaival. Ism. Dicsei Géza dr. 57
Tragor Ignác: Vác műemlékei és művészei. Ism. Lyka Károly 57
Bíró Béla: Kovács Mihály. 1930. Ism. Lyka Károly 251
Péter András: A magyar művészet története. Két kötet. Ism. Ybl Ervin 304-305, 307-308
Dornyay Béla dr.: Fellenthalli Fellner Jakab tatai építőművészről. 1930. Ism. Zádor Anna 308
Ybl Ervin: Toscana szobrászata a quattrocentóban. Két kötet. Ism. Gombosi György. 427-428
Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok. 1929. Ism. Genthon István 428-429
Fleischer Gyula: Johann Bergl, a budapesti egyetemi-templom mennyezetképfestője. Ism. Pigler Andor 429-430
Csatkai Endre dr.: Soproni ötvösök a XV-XIX. században. 1931. Ism. Csányi Károly 606
Lehel Ferenc.- Csontváry Tivadar: 1931. Ism. Eisler Mihály József dr.606-607
Archaeologiai Értesítő XLIII. és XLIV. kötetei. Ism. Oroszlán Zoltán 607-609
Lyka Károly: Magyar művészet a külföldi irodalomban .308
Jean Vallery-Radot: L'Architecture religieuse en Hongrie sous la Dynastie Arpadienne. Ism. Zádor Anna.308-309
Az Archiv für Buchgewerbe magyar száma. Ism. Rabinovszky Máriás.309
Malcolm C. Salaman: The Fine Prints of the Year. 1928. és 1929. kötetek. Ism. Elek Artur.57, 58
W. Gaunt: Etchings of Today. Ism. Elek Artúr 58
Apolló. A Journal of the Arts. London. Ism. Zádor Anna 58-59
E. Alfréd Jones M. A.: Old silver of Europe and America from early times to the nine-teenth Century. 1928. Ism. Divald Kornél. 187
Babitch, Lioubo: Les peintres croates de l'impres-sionisme jusqu'á nos jours. Zagreb. 1929. Ism. Genthon István 128
Louis Hourticq: Delacroix. L'oeuvre du maitre. 1930. Ism. Elek Artúr.371-372
F. Bulic: Kaiser Diokletians Palast in Split. Zagreb. 1929. Ism. Oroszlán Zoltán 126-128
Dagobert Frey: Das "Burgenland". 1929. Ism. Divald Kornél 183
Richard Hamann: Deutsche und Französische Kunst im Mittelalter. Ism. Divald Kornél. 183
Kurt Donin: Romanische Portale in Nieder-oesterreich. Ism. Divald Kornél .183, 185
Burger-Brinckmann: rlandbuch der Kunstwissenschaft. Ism. Divald Kornél.186
Buchner-Feuchtmann: Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst. Ism. Divald Kornél 186
Josef Gantner: Grundformen der Europäischen Stadt. Ism. Zádor Anna 187-188
Dr. Neurath (Gesellschaft- und Wirtschaftsmuseum Wien) atlasza. Ism. Bierbauer Virgil dr. 311-312
August L. Mayer: El Greco. Ism. Elek Artúr 430-431
Wasmuths Lexicon der Baukunst. II. Ism. Bier-bauer Virgil dr .431-432
Wallraf-Richartz Jahrbuch. Ism. Eisler Mihály József dr 432
Julius Meier-Graefe: Corot. 1930. Ism. Eisler Mihály József dr 609-610
Max Raphael: Der dorische Tempel. Ism. ifj. Bujanovics Gyula 610-612
Loe Planscig: Piccoli bronzi italiani del Rinasci-mento. Ism. Ybl Ervin 309-311
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004