Nyolcadik évfolyam, 1932    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Dömötör István: Nyolc évtized magyar művészete 65
Dr. Eisler Mihály József: Wilhelm Busch (1832-1908) 253
Elek Artúr: Fáy Dezső Dante-illustrációi 30
Ferenczy Valér: A modern rézkarc 325
Gerő Ödön: Hatvany Ferenc. l
Dr. Hajós Erzsébet: Német rajzok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. I. és II 38, 276
- Régi amerikai művészet. 85
- Az új német művészet. 197
Hermán Lipót: Pólya Tiborról 133
Horváth Henrik: Buda a középkorban: - A Székesfővárosi Múzeum középkori lapidáriuma a Halászbástyán 1 89
II 149
- A középkori Pest-Budának helyszínen maradt emlékei I. 288
II. 354
Dr. Huszár Lajos: A Szent György-érmek 20
Meller Simon: Báró Kohner Adolf gyűjteménye II.
Nyilas Jenő: Farkas István művészete. 261
Szmrecsányi Miklós: Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök (1745-1761), a barokk-rokokó-korszak mecénása 220
Végh Gyula: Nyomdászművészeti kiállítás 144
Ybl Ervin: Petschacher Gusztáv építészete 166
- Az olasz bronzszobrocskák (az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum bronzgyüjteménye) 336

 

KISEBB CIKKEK:

 

BESZÉDEK:
Szinyei Merse Pál emléke. Ybl Ervin serleg-beszéde az 1932. évi Szinyei-lakomán 49

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
Alkotó Iparművészek Egyesülete. 64, 196
Benczúr Társaság. 83
Budai Domonkosok kőfaragó műhelye 114-15, 119
Budai illuminátoriskola 309
Budai Szépművészeti Társulat. 388
Budai szobrásziskola a középkorban 112, 114, 119, 309
Céhbeliek 83, 196
Erzsébet királyné-emlékbizottság 255
Független Művészek Társasága 64, 83
Képzőművészek Egyesülete 83
Képzőművészek Új Társasága 50, 83, 383-85, 388
Kéve magyar képző- és iparművészek egyesülete 83
Közmunkák Tanácsa 380-81
Magyar Akvarel- és Pasztelfestők Egyesülete. 388
Magyar Arcképfestők Társasága 388
Magyar Bibliophil Társaság. 56, 144-48, 196
Magyar Iparművészek Orsz. Egyesülete. 64, 386
Magyar Mérnök- és Építészegylet 111, 258
Magyar Rézkarcolóművészek Egyesülete 83
Magyar Újságrajzoló Művészek Egyesülete 64, 142
"Miénk" művészegyesület 129
Munkácsy-céh 196
Műbarátok Köre 257
Műemlékek Orsz. Bizottsága 55, 255
Művészházegyesület. 50
Nemzeti Szalon 44, 64, 130-31, 195-96, 324, 388
O. M. Iparművészeti Társulat. 64, 388
O. M. Képzőművészeti Tanács. 255, 315
O. M. Képzőművészeti Társulat 44-45, 47, 50, 64-84, 131-32, 194, 196, 257, 379, 388
Paál László Társaság. 83
Pesti Műegylet 65, 72
Rajztanárvizsgáló Bizottság 131
Spirituális Művészek Társasága. 44, 83
Szépítő Bizottság 380-81
Szinyei Merse Pál Társaság 50, 52, 83, 131, 142, 194, 196
Új Művészek Egyesülete 64, 83, 383-85, 388
Gödöllői művésztelep. 44
Kecskeméti művésztelep 142
Nagybányai mfivésztelep 52, 80, 130, 316
Szentendrei művésztelep 44
Szolnoki művésztelep és Művészeti Egyesület 131, 142, 324
Debreceni Műpirtoló Egyesület 64
Győri Képző- és Iparművészeti Társulat 316
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága 196
Római Magyar Akadémia. 132

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai (székesfővárosi és vidéki) kiállítások naptára 64, 195, 324, 388
Budapest székesfőváros új szerzeményeinek kiállítása 178-180, 183, 194
Az Ernst-múzeum jubiláns kiállítása 183, 194
Farkas István párizsi kiállítása 195
Hiesz Géza párisi kiállítása. 256
Ringer Erzsébet párisi kiállítása 195

 

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Trojan Alfonz. 44
- Remsey Sándor 44
- Madarász Gyula 44
- Arkay Aladár 44-45
- Udvary Géza .45
- Karcsay Lajos. 45
- Wolfner József. 47
- Bednár János. 129
- Gulácsy Lajos. 129
- Rerrich Béla 130
- Pravotinszky Lajos 130
- Perimutter Izsák 130-131
- Dörre Tivadar 131
- Kafka Albert . 196
Kertész K. Róbert: Báró Forster Gyula 255
Lyka Károly: Katona Nándor . 255, 257
- Baumhorn Lipót 257
- Jakab Dezső 258
- Voit Ervin 316
- Edvi Illés Pál. 316
- Benes Pál 316
- Nagy Zsigmond. 379

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Dr. Lázár Béla jelentése az 1931. évi Szinyei-jutalomnak dr. Medgyessy Ferenc szobrászművész, a Szinyei Merse Pál tájképfestészeti díjnak Boldizsár István festőművész, a Zichy Mihály grafikai díj Vadász Endre rézkarcoló művésznek történt odaítéléséről 50, 52
Péter András: Az átrendezett Luxembourg 52, 53, 55
Lyka Károly: Krónika 194
- Új művészeti politika 314
Dömötör István: Utcáink esztétikája. 379
A Balló Ede képzőművészeti alapítvány pályázati hirdetése 63

 

GRAFIKAI MŰVEK ÉS KÖNYVISMERTETÉSEK:
Rados Jenő: Magyar Kastélyok. Ism. Schoen Arnold 55
A Magyar Bibliophil Társaság második évkönyve. Ism. Dr. Eisler Mihály József 56
Hekler Antal: Antik művészet. Ism. Oroszlán Zoltán 56
A Fóti templom. Ism. Dr. Décsei Géza . 132
Dex Ferenc tíz illusztrációja. Ism. Genthon István 131
A Székesfővárosi Könyvtár két új bibliographiá-jának (1. Goethe. 2. Haydn.) ismertetése Nádai Páltól.258
A Szépművészeti Múzeum VI. Évkönyve, Ism. dr. Éber László 319
Genthon István: A régi magyar festőművészet. Ism. Péter András.319
Archaeologiai Értesítő. XLV. kötet 1931. Ism. Gombosi György .323
Horváth Henrik: A budai pénzverde művészet- története a késői középkorban. Ism. Huszár Lajos 388
Kineton Parker: The Art of carved sculpture. II. Central and Northern Europe. Ism. Felvinczi Takács Zoltán 57
Hourticq Louis: Le probleme de Giorgione 1931. Ism. Gombosi György 61
Dr. Ing. Kari Freckmann: Kirchenbau. Ism. Dr. Décsei Géza 59
Hans Hildebrandt: Die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. 1931. Ism. Rabinovszky Márius 59
Das Deutsche Lichtbild. 1931. Ism. Pécsi József 195
Julius Fleischer: Das Kunstgeschichtliche Material der Geheimen Kammerzahlamtsbücher in den staatlichen Archiven Wiens von 1705 bis 1790. Ism. Ybl Ervin.259

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004