Kilenecedik évfolyam, 1933    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Dr. Balogh Jolán: A renaissanceépítészet Magyarországon I. és II 12, 328
Dr. Bárány Istvánné: Régi csipkék kiállítása az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban. 71
- A pécsi ferencrendi zárda sekrestyeszekrénye. 308
Gróf Batthyány Gyula: Egy festő úti jegyzeteiből 243
Dr. Bierbauer Virgil: Japáni házak 119
Dr. Décsei Géza: A művészet és a természet. 89
Dömötör István: Az Országgyűlési Múzeum. 193
Dr. Eisler Mihály József: Gulácsy Lajos 65
Elek Artúr: Gustave Doré 97
Focillon, Henri (Paris): Manet. l
Dr. Hajós Erzsébet: Francia rajzok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. 321
Herman Lipót: Falus Elek 225
Dr. Hoffmann Edith: Franciscus de Kastello Ithalico de Medisoano és szerepe a budai könyvkötőműhelyben 42
A Bécsből hazahozott magyar műkincsek kiállítása a M. Nemzeti Múzeumban. III. A kéziratok 289
Kemény Simon: Lírai arcképvázlat Falus Elekről 241
Dr. Layer Károly: 15 hónap új szerzeményei az Iparművészeti Múzeumban. 181
Dr. Lázár Béla: Szinyei arcképművészete 33
Lyka Károly: Nemzeti képzőművészeti kiállítás 129
- Lotz Károly emlékezete. 353
Petrovics Elek: A bécsi magyar örökség 257
- A Bécsből hazahozott magyar műkincsek kiállítása a M. Nemzeti Múzeumban. I. Képzőművészeti alkotások 258
Dr. Révész-Alexander Magda: Új Rembrandtok az amsterdami Rijks-múzeumban 304
Dr. Szőnyi Ottó: Ismeretlen siklósi renaissance kőemlékek 169
Tietze, Hans (Bécs): Oscar Kokoschka érett stílusa 161
Varjú Elemér: A Bécsből hazahozott magyar műkincsek kiállítása a M Nemzeti Múzeumban. II. Iparművészeti tárgyak, fegyverek. 267
Végh Gyula: A magyar heraldikai és genealógiai társaság jubileumi kiállítása az Iparművészeti Múzeumban 210
Ybl Ervin: Lotz Károly mennyezet- és falfestményei az Operaházban 360
Dr.Zádor Anna: Németalföldi rajzok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban 200

 

KISEBB CIKKEK:

 

BESZÉDEK:
Szinyei-Merse Pál emléke. Preszly Elemér serlegbeszéde az l933. évi Szmyei-lakomán 49

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
Budai illuminatorműhely 42-47, 296
Budai művésztelep: a) Zsigmond király udvarában 13
b) Mátyás király udvarában 13, 15, 17, 296, 297
Esztergomi érsekség művésztelepe 17, 23, 24
Felvidéki hímzőcéhek 79
Kéve magyar képző- és iparművészek egyesülete 50
Magyar Építőművészek Szövetsége 158
Műemlékek Országos Bizottsága 323
Nemzeti Szalon 31, 314, 380
Orsz. M. Képzőművészeti Társulat 129-159, 250, 263-264, 314, 380
Spirituális Művészek Társasága 314
Szépítő Bizottság 155
Szinyei Merse Pál-társaság 49-54, 152, 250, 353, 369, 371-374
Kecskeméti művésztelep 234
Nagybányai művésztelep 31, 232, 234
Szolnoki művésztelep 380

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Ernst-múzeum 30, 65, 239, 250
Dr. Hajós Erzsébet: Modern dán, spanyol és belga művészet Berlinben 169-191
Péter András: A ferrarai renaissance-kiállítás 216-217
- A firenzei egyházművészeti kiállítás 250-254
Az ékszer az őskorban és a római korban. A M. Nemzeti Múzeum kiállítása. 254-256
Dr, Lázár Béla: Kiállítások Drezdában 317-318

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Farkas Zoltán jelentése az 1932. évi Szinyei-jutalomnak Czóbel Béla festőművész, a Szinyei Merse Pál tájképfestészeti díjnak Derkovits Gyula festőművész, a Zichy Mihály grafikai díjnak Istókovits Kálmán festő- és rézkarcoló-művésznek történt odaítéléséről 51, 54
Párisi aukcióeredmények 48
Lyka Károly: Adatok építészetünk történetéhez. (Pollack Mihály szekszárdi műve. Pollack Ágoston. Landherr András zsinagóga-építései. Egy magyar építészcsalád [Voyta-, Anreith-, Hanauer-, Baumgarten]). Fülöp József, a füredi első színház tervezője
Dr. Nádai Pál: Idegenforgalom és művészet 59
A Balló Ede-képzőművészeti alapítvány pályázati hirdetése 64
Dr. Kopp Jenő: Az új Vatikáni képtár 221-224
Dr. Péter András: Az új sienai képtár 314-317
Külföldi művészeti hírek 61-62, 158-160, 191-192, 224, 256, 319-320, 351-352, 382

 

IN MEMORIAM:
Herman Lipót: Miklós Andor. 379
Lyka Károly: Tury Gyula 26
- Déry Béla 31
- Bizony Akosné, Hosszufalussy Róza 31
- Jankovits Gyula. 31
- Kacziány Ödön. 32
Beér József Konstantin halála. 96
Schwarz Félix elhunyta, dr. Lázár Bélától 152
Lyka Károly: Spiegel Frigyes. 153
- Antal Sándor 153
- Czölder Dezső. 153
- Hirémi-Hirschl Adolf 153-154
- Szalkay Gusztáv 183
- Berczik Gyula:. 216
- Lajos Béla 250
- Bacsa András 314
- Pálesch Pál 314
- Báró Nyáry Albert 314
- Sinkovich Dezső 350
- Müller Méla 380
- Zombory Lajos. 380

 

KÖNYVISMERTETÉSEK:
A Dedalo esztergomi száma. Ismerteti Péter András , 61
Dr Rapaics Raymund: A magyarság virágai. Ismerteti Lyka Károly 62-63
C. C. Holme: Children's toys of yesterday. Ismerteti dr. Nádai Pál.63-64
Bíró József: Nagyvárad barokk- és neoklasszikus művészeti emlékei. Ismerteti Lyka Károly 92, 93
Soproni könyvek. Dr. Csatkai Endre: Sopron környékének műemlékei. Dr. Nyilas Jenő: Soproni képeskönyv. Ismerteti Zádor Anna. 94, 95
Modern síremlékek. Ismerteti dr. Décsei Géza 95, 96
Genthon István: Bernáth Aurél-Artinger Imre: Egry József. Ismerteti Nyilas Jenő. Genthon István: Budapest múltja és művészete. Réh Elemér: A régi Budi és Pest építőmesterei Mária Terézia korában. Kopp Jenő: Borsos József. Ismerteti dr. Horváth Henrik 154-156
Bán Tibor: Ékítménytan. Ismerteti Rónay Kázmér .156-158
Tanulmányok Budapest múltjából Ismerteti dr. 2ádor Anna.183-186
Nádai Pál: Ház, kert, napfény. Ismerteti Centhon István.186-189
A. Spahn: Palma Vccchio D. Westphal: Bonifazio Veronese. Ismerteti dr. Gombosi György 217-221
Hekler Antal: Az újkor művészete. Ismerteti Ybl Ervin 318-319
Mesterházy Jenő: A budai királyi palota hajdan és most. Ismerteti Fclvinczi Takács Zoltán
350-351
Paulsen Péter: Magyarországi viking-leletek. Ismerteti Horváth Tibor 380-384
 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004