Tizedik évfolyam, 1934    |   Tartalomjegyzék   |   Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

TANULMÁNYOK:
Artinger Imre: Derkovits Gyula 272
Dr. Balogh Jolán: A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben 129
Bárányné dr. Oberschall Magda: Gótikus és renaissance-stallumok Szepes és Sáros vármegyékben, I. és II 75, 114
- Az Iparművészeti Múzeum régi magyar bútorai I 208
Castelfranco, Giorgio: Giorgio de Chirico 68
Dr. Décsei Géza: Három magyar egyházi festő 33
- Modern magyar egyházművészeti törekvések 257
Dr. Eisler Mihály József: Gedő Lipót gyermekrajzai 122
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. 161
- Tisza István szobra 169
Farkas Zoltán: Watteau 348
Dr. Genthon István: Új magyar rajzok 17
Dr. Hajós Erzsébet: A Szépművészeti Múzeum rajzkiállítása 193
Dr. Hekler Antal: Hagyomány és forradalom a művészetben 11
Hermán Lipót: Jegyzetek a képélvezés módjához L, II. és III 98, 119, 225
Höllrigl József: Régi magyar üvegek. 176
Dr. Lázár Béla: Művészet a festészetben 352
Lyka Károly: Jegyzetek Medgyessy Ferenc művészetéhez -. l
Márjás Viktor: Csánky Dénes budapesti vízfestményei 321
Dr. Meiler Simon: Dr. Wittmann Ernő kisplasztikai gyűjteménye 235
Nyilas Kolb Jenő: Makart és a korizlés tragédiája 306
Rabinovszky Márius: Két modern magángyűjtemény 335
Révészné dr. Alexander Magda: Modern építészet és tradíció Hollandiában 289
Sebestyén Károly: A színház és a színpad építő művészete 244
Tietze, Hans: Az új bécsi érseki múzeum 49
Végh Gyula: A Múzeumbarátok kiállítása a Régi Műcsarnokban 65

 

KISEBB CIKKEK:

 

BESZÉDEK:
Szinyei Merse Pál emléke. Réti István serlegbeszéde az 1934. évi lakomán 56

 

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZ-TELEPEK:
Céhbeliek. 47
Erdélyi Múzeum-Egyesület 159
Éremkedvelők Egyesülete 92, 93, 94
Magyar Mérnök és Építész-Egylet. 21
Múzeumbarátok Egyesülete 65, 67
Nyolcak 343
Szinyei Merse Pál Társaság. 59

 

KIÁLLÍTÁSOK:
Dr. Hajós Erzsébet: Új kínai festészet Berlinben 188
Huszár Lajos: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának kiállítása. 190
Zádor Anna: Londoni kiállítások 24
Correggio-kiállítás Parisban. 373
Morris, William emlékkiállítás Londonban 128
Nyilasy Sándor emlékkiállítás Szegeden . 189
Végh Ilona kiállítása Rómában 31

 

KÜLÖNFÉLÉK:
Dr. Lázár Béla jelentése az 1933. évi Szinyei-jutalomnak Tornyai János festőművész, a Zichy Mihály grafikai díjnak Gedő Lipót rajzoló művésznek történt odaítéléséről 59
Lyka Károly: Petrovics Elek húsz éve 97
Nádai Pál: Utazási kedv és művészet 315
Pályázati felhívás tüzérhősök emlékművére. 320
Pályázat plakettre 192
Rózsaffy Dezső: Válasz Éber Lászlónak a "Pet-rovics Emlékkönyv"-ről írt ismertetésére. 375
Takács Mária: Jankó János 31
Ybl Ervin: Benczúr Gyula ismeretlen festményei 312
Külföldi művészeti hírek 63-64, 95, 160, 192-224, 255, 320, 374, 375

 

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Derkovits Gyula 189
- Györgyi Géza. 90
- Herzog Mór Lipót báró 312
- Hikisch Rezső. 254
- Huszka József. 123
- Innocent Ferenc 277
- Lyka János 90
- Möller István 277
- Nyilasy Sándor. 21
- Pálfy József 277
- Peske Géza 159
- Raidl Sándor . 159
- Tóth István. 367
- Vágó László. 21
- Vass Béla 21
- Ybl Lajos 55
P. G.: Deák Ebner Lajos 54
Szentiványi Gyula: Foerk Ernő 55

 

KÖNYVISMERTETÉSEK;
Archaeologiai Értesítő, új folyam 1932-33. XLVI. k. Ismerteti Éber László 254
Arslan, Wart: I. Bassano. Ismerteti Gombosi György 221
Barát-Éber-Takács: A művészet története. Ismerteti Oroszlán Zoltán 313
Dr. Baumgarten Sándor: Pierre Le Gros. Ismerteti -n 320
Berczelli A. Károly és Kontuly Béla: Janus Pannonius. Ismerteti dr. Décsei Géza 255
Bíró József: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann. Ismerteti Pigler Andor 159
Bíró József: A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk emlékei. Ismerteti Lyka Károly 367
Csatkai, dr. Andre und Dr. Dagobert Frey: Die Denkmale des politischen Bezirkes Eisenstadt und Rust. Ismerteti Kampis Antal . 283
Egger, Hermann Festschrift. Ismerteti Pigler Andor 27
Farkas Zoltán: Medgyessy Ferenc. Ismerteti dr. Décsei Géza 255
Fenyő Iván: Szőnyi István. Ismerteti Nyilas Jenő 123
Gáborjáni Szabó Kálmán könyv jegyei . 371
Hevesy Iván: A modern fotóművészet. Ismerteti Rabinovszky Márius 318
Huszár Lajos und Béla v. Procopius: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn. Ismerteti Mihalik Sándor 92
Kemény Lajos: A pozsonyi vár és a váralja. Ismerteti Pigler Andor 95
Kós Károly: Kalotaszeg, 1741. Ismerteti Grand-pierre Edith 25
Lázár Béla: Mányoky Ádám élete és művészete. Ismerteti Lázár Béla 27
Lichtbild, Das deutsche, 1934. Ismerteti Pécsi József 128
Lukcsics Pál és Pfeiffer János; A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában. Ismerteti Pigler Andor 220
Márton Lajos: A korai La Tene-kultúra Magyarországon. Ismerteti Tompa Ferenc 94
Dr. Mihályi Ernő: A magyar falu egyházművészete. Ismerteti Szőnyi Ottó dr 160
Jakobovits Arthur rajzai. Ismerteti O. F 191
Petrovics Elek: Az újabb magyar művészet. Ismerteti Ártinger Imre 283
Petrovics Elek Emlékkönyv. Ismerteti Éber László. 279
Photography, Modern 1933. Ismerteti Pécsi József 31
Rovó Aladár: A könyv. Ismerteti Nádat Pál. 369
Szegedi kis kalendárium. Ismerteti dr. Décsei Géza .63
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Ismerteti Éber László 90
Tanulmányok Budapest múltjából II. Ismerteti Zádor Anna 371
Tolnay Károly: Ferenczy Noémi. Ismerteti Nyilas Jenő 123
Zádor István: Egy hadifestő emlékei. Ismerteti Elek Artúr 312

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2004