Nyolcadik évfolyam, 1909    |   Negyedik szám    |    p. 260.    |   Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

DILETTÁNSOK

A művész, az igazi hozzáértő feltétlen és teljes érdeklődéssel és komolysággal viseltetik a művészet és a műalkotás iránt. A dilettánsban mindez csak félig van meg. Tesz-vesz, de nem cselekszik.

Goethe

*

A dilettánsok lényéhez tartozik, hogy nem ismerik a dolgok nehézségeit és mindig olyasmire vállalkoznak, amihez nincs erejük.

Goethe

*

A dilettáns könnyen dolgozik és mit sem sejt a műremek mélységeiért vívott nehéz küzdelemből, csak örvend a nekilendült fantáziája játékának.

Dr. Paul Ferd. Schmidt

*

Ti dilettánsok csak pirongatást érdemeltek, mert rendesen két eset előtt álltok: vagy nincsenek saját gondolataitok s akkor idegenekhez nyúltok, vagy ha vannak saját gondolataitok, úgy nem tudtok mit kezdeni velük.

Mozart

*

A művészeti dilettánsok, mint afelé féltudósok, művészeti dolgokban a legcsekélyebb ítélőképességről tesznek tanúságot.

Anton Springer

*

A dilettáns úgy viszonylik a művészethez, mint a kontár a mesterséghez.

Goethe

*

Uralkodók, akik művészetet is kegyeskednek űzni, mindig csapásai az illető országoknak.

Anselm Feuerbach

*

Valaki ezt mondta : "Ha egy dilettánst a munkájáért megfizetnek, legott szakember lesz belőle."

Otto Weisz

*

Dilettáns az olyan fura legény,
Kinek olyat csinálni öröme,
Mihez bizony nem is konyít szegény.

Paul Heise

*

VEGYES.

Nodilles grófnő egy Krisztus-képet rendelt meg Jacques Louis Dávidnál. A forradalom művésze eleinte nem akarta a megbízást vállalni. "Hogy' akarja, hogy én lefessem Krisztust ? Hiszen nem ismerem, — talán Socratest, ha kívánja!" A kép azonban mégis csak elkészült és Dávid azzal a kijelentéssel adta át a művet a megrendelőnek, hogy az egy szép gárdista arcképe. Természetes, hogy a grólnő a képet nem fogadta el és megütközéssel jelentette ki, hogy egy katona előtt nem térdepelhet le.

*

A monumentális festészet, mely nálunk van, ellentétben áll a szociális állapotokkal, az egyházi festészet pedig a század szellemével. Ostobaság, hogy festők, anélkül, hogy hinnének bennük, több-kevesebb tehetséggel olyan históriákat melegítenek fel, amelyeknek csak úgy a miénktől különböző korba eshetett a virágzásuk. Ehelyett fessük tele a pályaudvarokat tájakkal, amelyeken átutazunk, azoknak a nagy embereknek az arcképével, akiknek a szülővárosán keresztülmegyünk, gépcsarnokokkal, bányákkal, gyárakkal - - ezek a XIX. század szentjei és csodái.

Gustave Courbet

Közli T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003