Kilencedik évfolyam, 1910    |    Első szám    |    p. 37.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

TÁJKÉP

A tájkép a legkedvesebb ága úgy a festészetnek mint a költészetnek.

John Constable.

*

A tájképfestészet végül is minden egyebet háttérbe fog szorítani.

Wilh. Heinse (1749—1803)

*

A tájképfestészet legott megszűnik, amint az ember elkezd komolyan gondolkozni a művészeten. Josef Anton Koch (1768—1839)

*

Én nem hiszem, hogy a tájképfestészetet valaha is oly komolyan fogták volna föl és állították volna elénk, ahogy ennek, a tájképfestészet lényege révén történnie lehetett és kellett volna.

Caspar David Friedrich (1774—1840)

*

A mi századunkban sokkal több a nagy tájkép-, mint a nagy figurális festő.

Alfred Stevens

*

Tájképet mindenki festhet, míg egy kezet nem.

Gustave Courbet

*

A tájkép mindent elnyelt, és csodálatosképpen bár a maga új formuláit még nem találta meg, de helyette a régi formulákat mind halomra döntötte, sok tiszta elmét megzavart és sok tehetséget tönkretett. És azért mégis nem kevésbbé igaz, hogy mindenki ő érette dolgozik, hogy az új kísérletek mind az ő érdekében történnek, s így nagyon kívánatosnak látszik, hogy e mellett legalább ő megtalálja a számadását, hogy így mindaz a baj, amit a festészetre általában hozott, valamiképpen igazoltassék.

Eugene Fromentin

*

Manapság az ember még a természettől is szinte megundorodhatnék, ha nagyon is élénken emlékezteti bizonyos tájképekre.

Eduard v. Gebhardt

*

A veduták rendszerint akkor sivárak, ha egy sivár festő siváran festi meg őket.

H. E. v. Berlepsch

*

A tájképbe olyasmit festeni, a mi a megjelenése révén minden ember szivét örömmel tölti el: előkelő hegyvonalakat, az olasz tavak mélységes izzását, tölgyerdőket és pálmaligeteket, mindez "vieux jeu", a természetet ott kell fölkeresni, a hol a legkevésbbé szép területei vannak.

Julius Lessing

*

A nagy természeti jelenetekben a művész messze elmarad a természeti benyomás mögött; míg az egyszerűbb motívumoknál beleviheti a maga hangulatát, s ezáltal a tárgyat bizonyos tekintetben fölébe emelheti a természetnek, azzal, hogy a maga lelkét beleieheli.

Ludw. Richter

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003