Kilencedik évfolyam, 1910    |    Harmadik szám    |    p. 134.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

TÁJKÉP

A tájkép a tónusok kérdése.

Gustave Courbet

*

Ha erdőt kellene festenem, nem akarnám, hogy smaragdokra, topázokra és mindenféle drága színekre gondoljanak, hanem inkább finoman sötét zöldre, mely kitágítja, de egyúttal össze is szorítja az emberi szivet.

J. F. Miilet

*

Emberi megelevenítés, a holt vagy növényi természetnek az elevenhez való viszonya nélkül a tájképfestészet nem emelkedhetik a műalkotás magaslatára.

Joseph Anton Koch

*

Sok dolog van, amelynél mindkettőt — a tájképet és az alakokat - - össze kell hangolnom; csak akkor mondtam meg azt, a mit akartam.

Wilhelm Steinhausen

*

Minden tájképben kellene a távolságra való utalásnak lenni. Kell, hogy érezzük annak a lehetőségét, hogy a tájat egyik irányban a végtelenségig kiterjeszthetjük. A szemhatárnak minden vonala, legyen az még oly kicsi, kell, hogy annak a nagy körnek egy részecskéje legyen, mely a tekintetünket korlátozza. Ennek a szabálynak a betartása minden képbe beleviszi a valódi mélység és távolság benyomását.

J. F. Miilet

*

A tájképfestő, aki az ő levegőjének nem tulajdonítja a legnagyobb fontosságot, leghathatósabb segítői egyikét hanyagolja el... Bajos volna a tájkép olyan nemére rámutatni, amelyben a levegő nem adná meg a tónust, a tónus fokmérőjét, és az érzés fő-szervét. A természetben a levegő a világosság forrása, mely mindenen uralkodik.

John Constable

*

Minden közt talán a legnehezebb olyan levegőt festeni, mely valóban levegő legyen; de miután ez annyit tesz, hogy a képen a többi elemek is összhangban legyenek vele, jó levegőt festeni annyi, mint jó képet festeni.

George Clausen

*

A mihez az ember nyúl, az meghódol előtte. De a felhőtlen, kék ég, a világosságnak ez a forrása, megfoghatatlan, ábrázolhatatlan, fölfoghatatlan.

Jules Dupré

*

Én azt hiszem, hogy a pikturában a legnehezebb dolgok egyike, fát festem... Lemásolni egy fát nem olyan nagyon nehéz, de úgy megfesteni, hogy éljen, hogy az élet olyan benyomását keltse bennünk, a minőt kelt, amikor mellette elmenvén, s a nélkül, hogy le akarnók festeni, rápillantunk, olyan feladat, a melyet nagyon kevesen tudnak jól megoldani.

George Clausen

*

Én nem gyönyörűség kedvéért festem a fákat, hanem azért, hogy a madár átröppenhcssen a lombján, és dalolhasson az ágain.

Camille Corot

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003