Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Második szám    |    p. 66.
 

 


PAPIRSZELETKÉK

VEGYES

A mesterek utánzása nemcsak hogy megsemmisíti az eredetiséget, gyengíti az értelmi erőt s meggátolja a vezérsorba való jutást, hanem rendesen odavisz, hogy az illető kitűnően másolja a mester hibáit, viszont erényeit csak majmolja.

Rudolf Töpffer

*

Mondva mondom a festőnek, ne utánozza valamely másiknak a modorát, mert különben művészet dolgában nem a természet fiának, hanem a természet unokájának fogják mondani.

Lionardo

*

Az utánzás óriásai a művészet törpéi.

Kurt Münzer

*

A legtöbb utánzót az vonzza, ami utánozhatatlan.

Marie von Ebner-Eschenbach

*

Aki jól tudna utánozni, nem egykönnyen utánoz. Georg Christoph Lichtenberg

*

Mi hasznot jelent a kortársaknak és az utódoknak: olyasmit utánozni, ami többé már el nem érhető, vagy aminek elérésére semmi szükség nincs.

Moritz v. Schwind

*

Ha a természet elé ülök, hogy képet fessek, mindenek előtt el akarom felejteni, hogy valaha festményt láttam.

John Constable

*

A kép nem egy rongya a természetnek. Formák, tónusok és színek kell, hogy jótékonyan hassanak a képzett szemre és a művész csak akkor szabad, hogy a természetet kövesse, ha az ilyen elemekkel jár a kezére. Innen van az, hogy a tájképfestészet csaknem minden nagyobbszerű alkotásában olyan jelentékeny az eltérés az igazi természeti tényéktől és ez az eltérés nem esetleges és hibául felróható, hanem öntudatos és szükségszerű..

James Paterson

*

Amit az ember nem szeret a valóságban megnézni, azt még kevésbbé szereti látni a művészetben.

Max Klinger

*

Nincs a géniusznak ádázabb ellensége a középszerűségnél.

E. J. Hähnel

*

Az a középszer, amelyhez egyszer már hozzászoktunk, mindig előnyben van a tehetség felett, amelyet még csak ezután kell megismernünk.

Carl Gutzkow

*

Látni tudni: ez a művész géniusza; másokat látóvá tenni, ebben áll a művészete.

Auguste Rodin


Közli: T. H.

ATYÁM MÁRTON FERENC RAJZA
ATYÁM
MÁRTON FERENC RAJZA


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003