Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Ötödik szám    |    p. 195-.
 

 

PAPÍRSZELETKÉK

IRÁNYOK

A művész mester-voltának igazi jele a naturalizmus.

Schiller

*

Én teljességgel képzelhetetlennek tartom, hogy egy poetikus, fennkölt gondolat naturalisztikus mezbe engedje magát öltöztetni.

idősb Friedrich Preller

*

A naturalisták megfosztották a művészetet a tartalmától. A formáját eltörpítették. A nagy témákkal együtt elvesztették a nagy stílust is.

Louis Bertrand

*

Az erőteljes naturalizmus minden művészetnek afája és ómegája, enélkül a művészet beteges és gyenge eltévelyedésekbe sodródik... Csak addig, míg a naturalisztikus tőke nincs megtámadva, engedik meg annak a kamatai egyes kiválasztottaknak, hogy levegősebb és földön túli régiókba kirándulhassanak.

Richárd Muther

*

Minden naturalizmus hatalom.

E. I. Hähnel

*

A naturalizmus a művészet tagadása.

Benno Rüttenauer

*

Naturalisztikus képek! Szeretném, ha minél többet láthatnék! Nem mások ezek, mint bizonyságai annak, hogy festők hogy fogják föl a természetet; és nincs közöttük kettő, aki ugyanolyan szemmel nézne és látna.

W. M. Hunt.

*

Ahhoz, hogy az ember idealisztikusan működhessék, nagyon naturalisztikusnak kell lenni.

W. M. Hunt.

*

Egy ügyes technikus, akiből hiányzik az ízlés és a fantázia, nyilván nem tehet okosabbat, minthogy mindakettőt fölöslegesnek jelenti ki, és naturalistává lesz.

Ernst Grosse

*

Azoknak, akik a művészetben a naturalizmust a legmagasabbra helyezik, és az ideát megvetik, azt kiáltom oda: Hagyjátok meg a malacok-n a k az örömüket!

E. I. Hähnel

*

Vannak emberek, — naturalistáknak hívják magukat, — akik ha egy alakot akarnak festeni, elkószálnak az utcákon, és elgyötrik a szomszédaikat: A te ábrázatod az, a melyről álmodom, pompásan fog hatni azon az alakon, amelyen éppen dolgozom. A mikor dolgoznak, senkinek se szabad belépni hozzájuk, mint a diákokhoz, mikor a feladataik fölött görnyednek, mert szégyenlik elárulni szemfényvesztő mesterkedéseiket. Olyan világ van náluk, mint a bűvészeknél: babák, ruhadarabok, fegyverek, modellek, csontok, mellszobrok, láncok stb. Ezek nem festők, hanem másolók, az ecset kontárjai, — akik a természetet zsebrevágják, hasonlók a követekhez, akik a király előtt a jelentéseiket papírról olvassák le. Nem, aki nem stil-festő, az foltozó varga! Nem, aki úgy darabonkint, vona-lankint, tagonkint tákolja össze az alkotását, az csak becsméreli nemes mesterségét. Ha Jupitert kell festeniök, odamásolnak egy fickót, egy kuktából Ganymedest csinálnak, egy napbarnított parasztból Apollót, Dianához Doratia de Caracupana ül nekik modellt.

Marco Boschini.

*

Ahelyett, hogy naturalizálnák a művészetet, művé-sziesítik a természetet.

J. F. Millet

*

Az ideál nem egyéb, mint a valóság a szereteten át nézve.

Raymond Bouyer

Közli T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003