Tizenkettedik évfolyam, 1913    |   Negyedik szám    |    p. 160.    |    Facsimile
 

 

MŰVÉSZETI IRODALOM

A KÉVE KÖNYVE. Szerkeszti Szahlya János. Kiadja a "Kéve" művészegyesület. Megjelenik számozott példányokban évenkint négyszer. Ezeket a választékos ízléssel kiállított, jól szerkesztett sárga könyveket bizonyára kedvteléssel fogják lapozgatni a művészet iránt érdeklődők. A "Kéve" művészegyesület tagjai számára készültek azok, mindegyikben néhány nagyobb tanulmányon kívül, a negyedév művészeti krónikáját adják elő az évkönyv munkatársai. Számos illusztráció díszíti ezeket a cikkeket. Bibliográfiai rovatunkban megtalálja az olvasó a nagyobb cikkek jegyzékét.

 

FESTÉSZET

Klimt Gusztáv. Beszélgetés a művésszel. Jeltelen cikk. Világ. márc. 15.

A Pálffy-gyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban, írta Elek Artúr. Az Újság. márc. 18.

A Pálffy-gyűjtemény. írta (y K.) Alkotmány, márc. 18.

A Pálffy-hagyaték a Szépművészeti Múzeumban. Jeltelen cikk. Világ, márc. 18.

Képek, írta Veress Tibor. Független Magyarország, márc. 18.

Die Gemäldegalerie des Grafen Johann Pálffy. írta f—d. Neues Pester Journal, marc. 18.

Képekről, írta Magyar Elek, Magyarország, marc. 18.

Régi és új képek, írta Török Gyula. Magyar Hírlap, márc. 18.

Gróf Pálffy István hagyatéka, írta Ybl Ervin. Magyar Nemzet, márc. 18.

 

SZOBRÁSZAT

Bartha Miklós szobra, írta Magyar Elek. Magyarország, márc. 23.

Rodin. írta Alexander Bernát. Magyar Figyelő, ápr. 1.

Ligeti Miklós szobrainak kiállítása az Ernst-Múzeum-ban. Ösmertették a napilapok, ápr. 2.

 

ÉPÍTÉSZET

Leon Battista Alberti, írta A. S. Levetus. Pester Lloyd, márc. 11.

Reneszánsz építés kezdete Magyarországon. Irta Kabdebo Gyula. Vállalkozók Lapja, márc. 12., ápr. 2.

Építőművészet a vidéken. Irta Bölöni György. Vállalkozók Közlönye és Magyar Építők Lapja, márc. 12.

A Nemzeti Színház tervpályázata. Jeltelen cikk. Építő Ipar, márc. 16.

Építészet, művészet, írta Roessler Arthur. Vállalkozók Közlönye és Magyar Építők Lapja, márc. 19.

 

IPARMŰVÉSZET

Régi bútorok, kanalak és egyebek. — Iparművészeti f Múzeum új gyűjteménye. Jeltelen cikk, Pesti Napló, N márc. 16.

Új eljárás fából készült műemlékek konzerválására. Irta dr. Gasparetz Géza Elemér. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, VII. 1.

*

Bronzkori typológia. írta Báró Miske Kálmán. U. o.

 

VEGYES

A "Kéve" negyedik kiállítása, írta Bálint Aladár. Népszava, márc. 14.

Innerasiatische Kunst. Jeltelen cikk. Neues Pester Journal, márc. 14.

Négy kiállítás. (Művészház. — Kéve. — Könyves Kálmán. — Szent György céh.) írta L. G. Pesti Napló, márc. 15.

Közép-Ázsia régi művészete. Jeltelen cikk. Budapesti Hírlap, márc. 16.

Mi készül művésznőink műtermeiben, írta Bende János. Az Újság, mare 16.

Rhopsodie hongroise, írta Jean Preux. A Hét, marc. 16.

Magyar művésznők Otthon, írta Kovács Lydia. Vasárnapi Újság, márc. líi. v

A "Kéve" kiállítása, írta Bende János, Ország-Világ, márc. 16.

 

LEJÁRÓ PÁLYAZATOK

1913 április 30-án lejár az aradi r. k. templomépítő bizottság által templom tervezésére hirdetett pályázat. Díjak: megbízatás, 3000 és 1500 korona.

1913 április 30-án lejár a nagykanizsai törvényszéki épület tervpályázata. Díjak: 2000, 1300 és 700 korona.

1913 május 1-én lejár a péterrévei városház tervpályázata. Dijak: 800, 400 és 300 korona.

1913 május 8-án lejár a budai izr. hitközség templom és községháza terveinek pályázata. Díjak: 3000, 2000 és 1000 korona.

1913 május 10-én lejár az Erzsébet királyné emlékmű pályázata. Bővebbet 1. "Művészet" IS 12. 246. 1. (Meghosszabbított határidő.)

1913 május 15-én lejár a nagyváradi városi fürdő tervpályázata. Díjak: 2500, 1000 és 500 korona.

1913 május 26-án lejár a fiumei áll. főgimnázium tervpályázata. Díjak: 2500, 1500, 1000 és 4 drb a 500 korona.

1913 június 1-én lejár a Trieszti Ált. Biztosító Társaság bérpalotájának tervpályázata. Díjak: 10,000, 8000, 5000, 4500 és 3000 korona.

1913 június 2-án lejár a budai zsinagóga tervpályázata. Díjak: 3000, 2000 és 1000 korona.

1913 július 1-én lejár a szófiai kir. palota tervpályázata. Díjak: '10,000, 7000, 4500 ftanc. és a szófiai törvényhozási paiola tervpályázata. Díjak: 4000, 2500, 1000 franc.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003