Tizenharmadik évfolyam, 1914    |   Ötödik szám    |    p. 256-2573.
 

 

SZÉKELY ÁRPÁD

Grafikus művészeink kis csapatát érzékeny veszteség érte ádámosi Székely Árpád halálával. A java korában levő, erős fizikumú művészt rövid egy heti betegség döntötte sirba május 10-én.

Székely Árpád, a nagy Székely Bertalan fia, 1861 feb. 26-án született Marschendorfban, Csehországban, ahol atyja éppen akkoriban művészi munkát végzett az Aichelburg grófok számára. Miután a középiskolákat Budapesten elvégezte, 1879. a Mintarajziskolába került, ahol atyjának, Schulek Frigyesnek és Rauscher Lajosnak volt tanítványa. 1885-től fogva atyja útmutatása mellett dolgozott, 1889-1891 Münchenben Wopfnernek és főképp Willroidernek volt tanítványa, 1891, hazajött s Lotz mesteriskolájának lett tagja. Ebben a minőségében részt vett a pannonhalmi freskók megfestésében is. Hasonló dekorativ feladat volt a budapest-ferencvárosi templom néhány ablaka üvegfestményének tervezése. 1894. a műegyetemen a rajz és az ornamentika tanszékén lett tanársegéd, később adjunktus. Itt, főképp Rauscher Lajosnak befolyása alatt, rézkarccal kezdett foglalkozni.

Míg eddig a dekorativ feladatok, táj- és állatképek festése körül serénykedett ; most megtalálta a neki leginkább való művészi technikát. Nagy szeretettel vetette magát a grafikára: rézkarcot, aquatintát, litográfiát készített szorgalmasan, nagy mennyiségben s a hozzá való előkészítő stúdiumokkal: kréta- és ceruzarajzokkal foglalkozott behatón. Egézs sor ily műve került a kiállításokba s ilyenekre kapta 1906 Milánóban a nemzetközi iparművészeti kiállítás díszoklevelét, idehaza pedig ugyanebben az évben a Nemzeti Szalon grafikai kiállításán a második díjat. Szerényen visszavonult s egészen a munkában elmerülő életét e két kitüntetés ékesítette fel.

Müveinek egy részét a Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya szerezte meg. Olvasóink e grafikai lapok néhányát reprodukcióban látják viszont ebben a füzetben. A véletlen úgy hozta magával, hogy a boldogult művész néhány hónappal ezelőtt maga választotta ki e pár lapot a «Művészet»-ben való reprodukció számára, mint céljait és irányát kiválóan jellemző műveket. Kegyelettel iktatjuk ide e képeket, csöndes, meghitt órák szép termékeit.

E motívumok egyszerűsége szépen összecsendül élete elvonultságával. Mint boldogult atyja, ő is szerette a kis pestmegyei Szadát s annak házai, udvarai, fészerei, utcái készen adták neki azt, amit karcolótűje számára keresett: magyar levegőt, eredeti formákat. Szinte egészen elmerült ezekben s szive minden szeretetét pazarolta ezekre az egyszerű, szép lapokra, amelyek fönntartják nevét.

Pedagógiai munkálkodása épp ily szorgalmas és csöndes volt s mindazok a növendékek, akik a politechnikumon vele összekerültek, kegyelettel fogják megőrizni emlékét.

SZÉKELY ÁRPÁD
SZÉKELY ÁRPÁD

FELSŐGYÓGYI RÉSZLET SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA
FELSŐGYÓGYI RÉSZLET
SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA

FALU VÉGE SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA
FALU VÉGE
SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA

SZADAI RÉSZLET SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA
SZADAI RÉSZLET
SZÉKELY ÁRPÁD RÉZKARCA

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003