bezárás

2010. évi diplomamunkák

Gajdó Kristóf : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020
Papír, print
6 db 100×70 cm-es plakát + egy animációs spot.


Gajdó Kristóf : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020
Papír, print
6 db 100×70 cm-es plakát + egy animációs spot.

arspoetika: Diplomamunkám a könyvtárak jövőjéről, és a digitáis forradalom kihívásairól szól. Terveimben egy modern,
dinamikusan fejlődő könyvtár képét festem meg, amelynek helye van az internet világban is. Olyan eszközöket
mutatok be, amelyek segítségével összeköthető a virtuális tér a valósággal, hogy a Google-en, Facebook-on,
blogokon, chat-en, GPS-en, mobilinterneten felnövő – most még csak tizenéves – generációk számára is értelmezhető
tér maradjon a könyvtár 2020-ban is. Ezért nem a saját vízióimat vetítem rá egy intézmény homlokzatára, hanem
annak megoldandó problémáira adok praktikus válaszokat. Bár tervezőgrafikusként a képzőművészet eszköztárával
kell felelnem a vizuális kihívásokra, mégis egy mérnök precizitásával szeretném a válaszokat megadni. Elsősorban
társadalmunk jövője fontos számomra, ezért ez egyben egy kulturális misszió is számomra, mert nemzetünk sorsa
többek között könyvtáraink jövőjén is múlik.

Gazdik Péter


Gazdik Péter


Gyalog Eszter : Cím nélkül
200 × 140 cm


Hámori Anett Irén : Gábor a tengernél
vegyestechnika-papír
150 × 600 cm


Hegedűs Judit : ismeretlen orosz-ukrán ikonfestő: Naptárikon, április

18. sz. vége – 19. sz. eleje, fatábla, 49x40 cm, Szentendre, Preobrazsenszka templom, ltsz: -

Hegedűs Judit : Cola Petruccioli: Luxuria (Tisztátalanság) az „Allegorikus nőalakok” c. sorozatból

14. sz., átültetett freskó, 267x62 cm, Szépművészeti Múzeum, ltsz: 80.6

Heim Péter


Heim Péter


Heim Péter


Horváth Katalin


Horváth Katalin


Horváth Katalin


Hugyecsek Balázs