bezárás

IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ

Másolat, replika, parafrázis a képzõművészetben a középkortól napjainkig

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Magyar Képzõművészeti Egyetem
2004. október 28-29., csütörtök, péntek, szombat

A TUDOMÁNYOS KONFERENCIA PROGRAMJA

1. nap
OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK

ELNÖK: RADNÓTI SÁNDOR

10.00-10.30
Radnóti Sándor (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet))
Bevezetõ elõadás

10.30-11.00
Lengyel László (Szépművészeti Múzeum)
Az eredetiség kultusza

11.00-11.30
Eisler János (Szépművészeti Múzeum)
Öntvény, másolat, hasonmás

11.30-12.00
Nagy Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Másolatok Stróbl Alajos műtermében

12.00-12.30
Szentesi Edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Szobrászati Mesteriskola Parthenón-fríze

12.30 - 13.30 EBÉDID?

ELNÖK: STURCZ JÁNOS

13.30 - 14.00
Beke László (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Kortárs ikonmásolatok

14.00 - 14.30
Szõke Annamária (ELTE Művészettörténeti Intézet)
Erdély Miklós: Eredeti és másolat, 1974

14.30 - 15.00
Szeifert Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolat vagy archaizálás? Műfaji replikák, parafrázisok, idézetek a kortárs magyar művészetben

15.00-15.30
Szűcs Olga (Iparművészeti Múzeum)
Erdetiség és posztmodern

15.30-16.00
Timár Katalin (Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum)
Az eredetiség modelljei: Egy posztstrukturalista kritika

16.00 - 16.30
Sturcz János (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
"Bekebelezés" (Appropriation). Mintakövetés a kortárs festészetben

16.30-17.00
András edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Globális variációk egy témára. Kortárs parafrázisok Manet Folies Bergére bárja című művére

2. nap
OKTÓBER 29., PÉNTEK

ELNÖK: RUZSA GYÖRGY

10.00-10.30
Szakács Béla Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Másolás és újraalkotás: a pécsi altemplomi lejáratok domborművei

10.30-11.00
Kerny Terézia (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A veleméri Szent László-freskó másolatai. (Ipolyi Arnold kísérlete Szent László-ikonográfiájának "megújítására")

11.00-11.30
Wehli Tünde (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Képes Krónika 19. századi másolata: a Bicsérdy-kódex

11.30-12.00
Boreczky Anna (MTA-ELTE Egyetemes Művészettörténeti Kutatóhely)
Másolás mint műhelygyakorlat. Kompozíciós sémák Bécs 15. század eleji festészetében

12.00-12.30
Ruzsa György (ELTE, Művészettörténeti Intézet)
Eredeti és másolat az ószertartásúak ikonfestészetében

12.30-14.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: KOVÁCS IMRE

14.30-15.00
Fehér Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Giovanni Bellini: San Zaccaria oltárának egyik másolata a Szépművészeti Múzeumban

15.00-15.30
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)
Középkori textilminták továbbélése a XIX.-XX.századi egyházművészetben

15.30-16.00
Serfőző Szabolcs (Kiscelli Múzeum)
Kegykép - kegyképmásolat. Mariazell és Sasvár példáján

16.00-16.30
Matits Ferenc (Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján)
A potsdami Sanssouci Kastélyegyüttes Orangerie-palotájában található Raffaello másolatgyűjtemény

16.30-17.00
Kovács Imre (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Peter Cornelius Dante-mennyezetfreskóvázlatának galvanoplasztikai másolata a Liszt-hagyatékban

3. nap
OKTÓBER 30., SZOMBAT

ELNÖK: BÓNA ISTVÁN

9.00-9.30
Bóna István (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Műtárgy másolás a művészeti oktatásban és a műtárgyvédelemben.

9.30-10.00
Pázmány Ágnes (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)
Másolat a művészeti oktatásban. Kelety Gusztáv

10.00-10.30
Bellák Gábor (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok a Benczúr-Mesteriskolában

10.30-11.00
Bodóczky István (Magyar Iparművészeti Egyetem, Tanárképzõ Tanszék)
A minta szerepe a művészetoktatásban. Egy pedagógiai módszer dokumentumai az ország legrégebbi művészeti iskolájában

11.00-11.30
Veszprémi Nóra (Magyar Nemzeti Galéria)
A Magyar Nemzeti Múzeum másolási naplója

11.30-12.00
Nyerges Gabriella (Petõfi Irodalmi Múzeum)
Múzeumi dokumentáció avagy művészi fotográfia (A Petõfi Irodalmi Múzeum művészeti tárának nyilvántartásából)

12.00-12.30
Papp Katalin (Szépművészeti Múzeum)
Javaslatok a klasszikus művek másolatgyűjteményének elhelyezésére

12.30-13.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: SZÜCS GYÖRGY

13.30-14.00
Lichner Magdolna (Iparművészeti Múzeum)
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum Galvanoplasztikai Intézetének tevékenysége

14.00-14.30
Prékopa Ágnes (Magyar Iparművészeti Egyetem)
A parafrázis, azaz festészeti toposzok átírása iparművészeti tárgyak plasztikai dekorációjává

14.30-15.00
Szilasi Ágota (Eger, Dobó István Múzeum)
Kovács Mihály másolatai

15.00-15.30
Boros Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok, replikák Munkácsy Mihály festészetében

15.30-16.00
Bicskei Éva
Székely Bertalan néhány, a francia populáris grafika témáit es formanyelvét felhasználó művérõl

16.00-16.30
Révész Emese (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék)
Kópia, replika és parafrázis Csók István festészetében

16.30-17.00
Szücs György (Magyar Nemzeti Galéria)
Ember és másolata

SAJTÓ

Tervezett kiállításunkkal betekintést kívánunk adni a művészi másolat nagy múltú hagyományaiba. A 20. századot megelõzõen a múzeumi másolás évszázadokon keresztül a művészek intézményes oktatásának és önképzésének szerves részét képezte. Egy klasszikus remekmű "újrateremtése" során a másolónak módja nyílt rá, hogy részletrõl részletre elmélyedjen a kiválasztott alkotás színkezelésében, festõtechnikájában, képi gondolkodásmódjában. E tanulási folyamat során szerzett ismereteit a másoló a késõbbiekben saját gyakorlatába is beépíthette.

Kiállításunk művei a "művészi" vagy frappánsabban fogalmazva az "eredeti" másolat fogalmába tartoznak, hiszen valamennyi bemutatott mű másolója és készülésének idõpontja ismert. Tárlatunk két egysége egyúttal a művészi másolat két alaptípusába is bevezetést nyújt. Balló Ede művei az eredeti részleteiben is pontos másolatai, míg a bemutatott akvarellek inkább a művészek szubjektív képi "jegyzetei".

Válogatásunk ezúttal a magyar festõk tanulmányi utazásainak legfõbb célpontjaira, a nagy európai múzeumok (Louvre, Prado, Uffizi, Rijksmuseum) reneszánsz és barokk mestereinek alkotásaira összpontosít. A legkorábbi másolt munkák a 15. századi itáliai és németalföldi festészet remekei (Van Eyck, Rajnavidéki mester, Veneto). Ezt követik az érett reneszánsz északi és itáliai képviselõi (Holbein, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto). Kiállításunk fõ tengelyét azonban a 17. századi németalföldi és spanyol festészet jelenti, mindenekelõtt Rembrandt, Frans Hals, Vermeer és Velazquez alkotásai.

Balló Ede művészi másolatai
Balló Ede 1877-1881 között a Mintarajziskolán Székely Bertalan és Greguss Imre tanítványa, 1883-tól a Benczúr-féle Meteriskola növendéke volt. 1894-tõl 1923-as nyugdíjazásáig a Mintarajziskola alakrajzi tanárként működött. Másolatait azzal a céllal készítette, hogy általuk a hazai, szélesebb közönség is (csaknem eredetiben) találkozhasson az európai festészet remekműveivel. Kópiáit igen nagy körültekintéssel és a maga korában igen figyelemreméltó technikai felkészültséggel festette, különösen nagy súlyt helyezve elõképei technikai megoldásainak, anyaghasználatának alapos és hiteles rekonstrukciójára. A Balló-másolatok a háború elõtt igen népszerűek voltak. A remekművekrõl készült kópiákat Balló az Ernst Múzeumban és a Szépművészeti Múzeumban több alkalommal is nagy sikerű egyéni tárlatokon mutatta be. Műveit a fõvárosi közönség 1934-tõl a háború kitöréséig a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán láthatta. 1934-ben Balló 108 másolatát ajánlotta fel a Szépművészeti Múzeumnak. E gyujteménybõl válogatott 33 nagy méretű olajfestmény képezi kiállításunk fõ tengelyét.

19. századi magyar mesterek akvarellmásolatai
Tárlatunk másik egysége Barabás Miklós, Brocky Károly és Székely Bertalan gazdag másolat-gyujteményébõl ad válogatást. E kis méretű, virtuóz akvarellvázlatok szintúgy a Balló által is másolt korszakok és mesterek művei nyomán készültek. Olykor párhuzamosan élvezhetõ ugyanazon mű Balló-féle olajmásolata és több mestertõl származó akvarellvázlata.

19-20. századi magyar mesterek olajmásolatai
Válogatás Kovács Mihály, Benczúr Gyula, Györgyi Giergl Alajos, Paczka Ferenc klasszikus másolataiból, valamint az egykori I. számú, Benczúr-féle Mesteriskola másolatgyujteményébõl. Valódi kuriózumként néhány 20. századi modern alkotó klasszikus festménymásolatát mutatjuk be (Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla).