bezárás

A mű ideje / a mű az időben

Az Élő (radikális) emlékezet / VIVID [RADICAL] MEMORY című nemzetközi kutatáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat
Budapest, 2007 október 11 - 12

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy 69-71)
Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.)

A konceptuális művészet regionális feldogozása, a kutatás történeti mozzanata keretében egyrész azt vizsgáljuk, hogyan jöttek létre művészi projektek antidemokratikus berendezkedésű országokban (pl. Franco Spanyolországa, a délamerikai diktatúrák illetve a kelet-közép európai "létezett" szocializmusok), milyen kapcsolati hálóval rendelkeztek, hogyan jelentek meg a hazai és nemzetközi nyilvánosság előtt, vagyis a történeti összehasonlítás adja a hátteret, s ez mindenképp segíti úgy a művek, mind a kor jobb megértését. Másrészt az említett művészeti mozgalmak nem csupán történeti tények halmazaként állnak előttünk, hanem élő, máig ható hagyományként, aminek a legjobb bizonyítéka a fiatal művészek nemzetközi szinten is tettenérhető, több szakértő által "újkonceptualizmusnak" nevezett művészi irányultsága, egy olyan új jelenség, mely más formában és más körülmények között, de az előzményekre gyakran visszautalva jelentkezett a 21. század aktualitásaként.
A budapesti találkozó témája A mű ideje / a mű az időben, ami arra utal, hogy a bemutatókat, a szimpoziont, a beszélgetéseket a műalkotás történeti és aktuális értelmezése, a megőrzés, illetve a rekonstrukció, újra-alkotás vagy újra-kontextualizálás kérdéseinek szenteljük. Köztudott, hogy fontos művek csak a létrejöttüknél jóval később válhattak ismertté, adott esetben jóval elkészültük után kerültek nyilvánosságra, sőt vannak művek, melyek az elképzelés idején nem valósulhattak meg, ám szerencsés esetben akár évtizedekkel később igen, mégis az adott korhoz (az eredeti idea megszületése korához) köti őket a történeti tudat. Fontos műalkotások elvesztek vagy megsemmisültek, mégis újra láthatóvá válnak rekonstrukció révén, más művek pedig, bár léteznek, egy új művészi program, "kisajátítás" vagy új szempontú művészi figyelem nyomán új formában kerülnek a nyilvánosság elé ismét. Kérdezhetjük: Mit jelent ez a megértés illetve az interpretáció vonatkozásában? Új jelenségről van-e szó, vagy ez a hagyomány alapvető sajátossága? Melyik mű-változat a "valódi"? Lehet, hogy mindegyik?

Élő (radikális) emlékezet. VIVID [RADICAL] MEMORY
(Kutatási projekt, 2006 november - 2007 november)

http://www.c3.hu/vrm/

Rövid leírás: Az 1960-as, 70-es évek konceptuális művészete, mint kulturális hagyomány, különös tekintettel a társadalmi, politikai indíttatású művészeti kezdeményezésekre, melyek antidemokratikus berendezkedésű országokban jöttek létre (dél- és közép-kelet európai, latin-amerikai országok, régiók). Összehasonlító historiográfia, e kevéssé ismert hagyomány és kapcsolatrendszerének, hatásainak kutatása.

Célok: A kutatási projekt célja az összefüggések feltárása, rendszerezése, értelmezése és bemutatása, különös tekintettel az történeti tények máig érő, a mai művészetre is hatással lévő vonatkozásaira. Dokumentáció, összehasonlító elemzések, mai "aktivisták" bevonásával. Közös hálózati (internet) megjelenítés, konferencia, bemutatók és workshopok szervezése a résztvevő országok mindegyikében.

Projektvezető:
Antoni Mercader, Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/homeub/welcome.html
Társszervezők:
Iris Dressler - Hans D. Christ, Württembergischer Kunstverein Stuttgart
http://www.wkv-stuttgart.de/
Peternák Miklós, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest
http://www.c3.hu/

Támogatók: Európai Bizottság "Kultúra 2000" program, Nemzeti Kulturális Alap

A mű ideje / a mű az időben

A mű ideje / a mű az időben

Helyszínek:

Labor
A C3 Alapítvány, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködése
1053 Budapest, Képíró u. 6.
http://www.labor.c3.hu/

Nyitó kiállítás:
A mű ideje / a mű az időben
2007 október 12 - november 25

Erdély Miklós: Morálalgebra. Szolidaritási akció (1972, rekonstrukció)
Jovánovics György: Mennyezetreszorító szerkezet (1971)
Kis Varsó: Cyrill & Method (2005)

Megnyitó: október 11 csütörtök, 19:00
Megnyitják: Keserue Zsolt (FKSE elnök), Kőnig Frigyes (MKE rektor), Peternák Miklós (C3 igazgató)

A mű ideje / a mű az időben
Nemzetközi szimpózium a [VRM] projekt keretében

Október 12 péntek 10:00 - 17:00
Magyar Képzőművészeti Egyetem vetítőterem
1062 Budapest Andrássy 69-71

Program:

10:00
Köszöntés (Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész, az MKE rektorhelyettese)
Az Élő (radikális) emlékezet /VIVID [RADICAL] MEMORY projekt rövid bemutatása. (Hans D. Christ, Antoni Mercader, Valerie Rubinstein, Peternák Miklós)
Jesús Carrillo: A spanyol konceptuális művészet historiográfiája
11:30 - 13:00
Hushegyi Gábor: A Happsoctól a konceptualizmusig - a prágai tavasztól a normalizációig Csehszlovákiában.
Maurer Dóra: Miért? (A magány és a közösség között)
Elżbieta Wysocka: A Cricoteka gyűjtemény Tadeusz Kantor videó dokumentumainak konzerválása, digitalizálása és restaurálása
14:00 - 15:30
Beke László: Megjegyzések a kelet-európai konceptuális művészet kezdeteihez
Sasvári Edit: "Így ne!" Az 1977-es velencei "disszidens biennálé"
Tatai Erzsébet: Élő konceptuális művészet
16:00 - 17:00
Szőke Annamária: Bevezető Altorjay Gábor akciójához
Beszélgetés (az előadók, illetve Antoni Muntadas, Hans D. Christ, Beke László, Peternák Miklós)

Altorjay Gábor: 15 akció Marta Minujin-nak (1967)
Ősbemutató

Október 12 péntek 18:00
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula és vetítőterem
Kiállítás
Október 15 - 21