bezárás

MŰVÉSZET MINT KUTATÁS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem tisztelettel meghívja a

MŰVÉSZET MINT KUTATÁS
című tanulmánykötet bemutatójára,

2007. október 18-án 19 órára
a Szépművészeti Múzeum könyvesboltjába (1146 Budapest, Dózsa György út 41.)

A kötetet bemutatja:
Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár,
az MTA Filozófiai és Történelemtudományok Osztályának elnöke

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány együttműködésében 2006. november 24-én került megrendezésre a Művészet mint kutatás című tudományos konferencia.

A 20. századi művészet egyik alapvető újdonsága az experimentalizmus, a kísérlet (újra) bevezetése a művészeti gyakorlatba, mely több évtizede ismételten visszatérő diskurzus tárgyává teszi tudomány és művészet viszonyát, a tudományos és művészi megismerés, alkotás, gyakorlat lehetséges kapcsolatainak, a hasonlóságoknak és különbségeknek vizsgálatát.
A kutatás, fejlesztés, valamint az innováció művészeti kontextusban az elmúlt két évtized fejleményei nyomán vált fontos és egyre hangsúlyosabban előkerülő, interdiszciplináris területté, mely érvényes leírását nyújthatja az elektronikus, digitális, kommunikációs, interaktív eszközöket és technikákat alkalmazó művészeti projektek jelentős csoportjának. Joggal merülhet föl általánosabb kérdésként is, mit jelent a művészet mint kutatás?
Kizárólag tudományos kiváltság-e a kutatás és fejlesztés vagy értelmezhető a művészet területén is? Ha igen, melyek a jellegzetességei, hogyan közelíthető meg a művészeti gyakorlat, elméleti, illetve történeti szempontok alapján? Az előadók, egyben a kötet szerzői a művészeti gyakorlat, a tudományos és művészeti, elméleti és történeti szempontokból keresik a lehetséges válaszokat.

Marosi Ernő: A tudományosság modelljei a művészettörténetben
Beke László: Konstruktőrök és fejlesztők a művészetben és a tudományban
Hantos Károly: Kutatásmódszertani relációk a művészeti és tudományos tevékenységekben
KissPál Szabolcs: A technodeterminizmus és a művészi képzelet
Horányi Attila: Művészet és kutatás - minták és minthák
Csurgai Ferenc: Új törekvések új anyaggal
Kicsiny Balázs: Köztes idő - köztes tér
Pléh Csaba: A művészeti változás pszichológiai megközelítései: természeti és társadalmi evolúció és a művészet
Varga Tünde: Tudományos? Fantasztikus?: Képzelt szörnyek reprezentációja.
Kékesi Zoltán: Hard és soft. Ideológia- és reprezentációkritika a médiatudomány és a médiaművészet egy-egy változatában
Szegedy-Maszák Mihály: A művészet tudományközi kutatása
Kőnig Frigyes: Tudomány, vizuális megjelenítés, művészi alkotás
Vidnyánszky Zoltán: LátásKutatás
Peternák Miklós: Valami dereng. A figyelő tekintet a tudományban és a művészetekben, a kutatás és a képek
Szegedy-Maszák Zoltán: Művészet mint kutatás: Experimentalizmus a médiaművészetbe

A kiadvány a Semmelweis Kiadóval való együttműködés eredményeképpen valósult meg.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Esemény

Meghívó doktori védésre: Mayer Éva képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt Mayer Éva képzőművész doktori védésére

2018. november 28.

MKE DLA képzés 2018/2019 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne:MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2018. november 13.

Nyílt nap a Képzőn!

Időpont: 2018.november.28.

2018. november 08.

Drifting Through Cityscapes - REVISITING 1968

A November 12-i program publikus 14:00 órától az MKE nagyelőadójában.

2018. november 07.

MEGHÍVÓ / Gyere a KET-re!

Időpont: 2018. november 30. péntek 15.00-16.30

2018. november 05.

Restaurátor hallgatók beszámoló előadása

2018. november 20., 9:00
Színhely: MKE, vetítőterem

2018. október 16.