bezárás

Mányoki Endre

egyetemi adjunktus
óraadó tanár
Pedagógia Tanszék

Életrajz

Születési év 1954
Végzettség
(oklevél szerinti)
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Orosz nyelv és irodalom szakos tanár
okl.sz.:1009/1978
ELTE BTK

Újságíró
okl.sz.:951/198o
MÚOSZ Újságíró Iskola

Jelenlegi munkahely (ek), munkakör(ök), több munkahely esetén kérjük jelölni az első helyen foglalkoztató intézményt(azt amelynek "kizárólagossági" nyilatkozatot adott Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Tanszék
Egyetemi adjunktus
1998-
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével,  PhD,DLA,  CSc, DSc) PhD esetén kérjük megadni az értekezés címét!  Doktorjelölt:
Értekezés címe: A képi források szerepe a gyermekkortörténet és a művészeti nevelés kutatásában
Tudományos/művészeti akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); "dr habil" cím, egyéb címek,  
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja;  
Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.); Klebelsberg Kunó Művelődési Központ
Filmművészeti szakértő, előadó
2004-2007
Határon túli magyar egyetemi hallgatók Illyés Gyula Kollégiuma
Közép-Európa filmművészete, sorozatszerkesztő, előadó
2001-2003
Janus Pannonius Tudományegyetem
Pedagógiai Intézet
Tudományos munkatárs
A magyar közírás műfajai
Filozófiai alaphelyzetek a művészetben
1996-1998
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Vizuális Nevelés Tanszék
óraadó tanár
Íráskészség-művelés
1993-1998
TIT József Attila Szabadegyetem
Kortárs magyar irodalom, előadó
1981-1986
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: Magyar Távirati Iroda
2000-2003
Projektigazgató
Magyar Nemzet Szerkesztőség
2000-2001
Rovatszerkesztő (Hétvégi Magazin)
Napi Magyarország Szerkesztőség
1998-2000
Rovatszerkesztő
Új Magyarország Szerkesztőség
1997-1998
Rovatszerkesztő
Kortárs Kiadó
1994-1996
igazgató
Kortárs Szerkesztőség
1992-1995
Rovatvezető (próza)
Hitel Szerkesztőség
1988-1992
Rovatvezető (kritika)
Fotó Szerkesztőség
1986-1988
Rovatvezető, felelős szerkesztő
Magyar Televízió Filmfőszerkesztőség
1987-1989
Szerkesztő
Visszhang Szerkesztőség
1982-1984
Szerkesztő
Iskolakultúra Szerkesztőség
1981-1984
Olvasószerkesztő
Mozgó Világ Szerkesztőség
1978-1983
Olvasószerkesztő, rovatvezető (líra)
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása); A Mozgó Világ értékválasztásai,tanulmány, kézirat (folyamatban) 2005-
Szikár ember lelke, Rott József novellisztikája,tanulmány
Hitel, 2005. 10. 24-35.old.
Endúró, novella, www.regenytar.hu
KOMP, Csoportos képzőművészeti kiállítás, Vajda Lajos Stúdió, 2007. július 10-17.Szentendre, szerkesztő, rendező, megnyitó
TriNapló, novellafüzér, A Dunánál, 2005/4.
Nemesség és autonómia, esszé, in: A rendszerváltozás a Magyar Szemlében, Válasz Könyvkiadó, 2003, 45-50. old.
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben azelőbbiektől különböznek); Álmosliget, Esszék és novellák, Vár ucca 17 Kiadó, Veszprém,1999
Szófa, Esszék és novellák, Vár Ucca 17 Kiadó, Veszprém, 1997
"Szemközt a pusztulással", esszésorozat, Tiszatáj, 1993 január-1993 október
Én-ek. Radikális formaújító kísérletek a szovjet-orosz irodalomban, tanulmány és fordítások, Iskolakultúra, 1992. (különnyomat)
Tagjai Vagyunk Egymásnak, Írások Mészöly Miklós 70. születésnapjára, Szépirodalmi Kiadó, 1991.
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok oktatásban/ kutatásban. Magyar Írószövetség
1990-
József Attila Kör
vezetőségi tag, 1983-1986
Magyar Újságírók Országos Sövetsége
1980-