bezárás

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

egyetemi docens
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Publikációk

KÖNYV:

2007.The Reveries of Flight: Popular Media and the Policy of Vision in Romantic Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó.

NEMZETKÖZI SZAKMAI FOLYÓIRATOK:

2012 Small World, Travelling People: On the Socio-Political and Economic Contradictions of the Contemporary Art Scene. in Isomorphism, Art – Politics thematic issue, 2012 september http://www.isomorphism.ro/textno2/tunde.pdf (megszűnt folyóirat)

2010. Kieran Cashell’s Aftershock, In The Anachronist. ed. Péter Ágnes., vol. 15, 222-229.

2005. A Nineteenth-Century Medium in the Formation of Cultural Stereotypes.  In Neohelicon. Akadémiai Kiadó. 2005/32. 43-51.

2004. The Pleasures of the „Vulgar“ Look.  Peter de Bolla: The Education of the Eye: Painting, Landscape and Architecture in Eighteenth-Century Britain. In The Anachronist. ed. Péter Ágnes.2004. Budapest , vol 10. 188-196.

2002. Image and Imagination in the Ekphrastic Tradition. In The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 190-216.

2001. Text and Interpretation Reconsidered: Contrasting Hans-Georg Gadamer and Paul de Man in the Light of Intertextuality. In The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 167-199. 

Tanulmányok:

2016  A hétköznapi élet reprezentációja: A Mass Observation és hatása a kortárs kultúrára In, Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet, szerk. Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt Budapest-Pécs, Gondolat, 44-60.

2014 A test háza, Balkon, 2014/ 7-8, 32-36.

2014 Utópisztikus múlt, Balkon, 2014/4, 32-37

2013 DLA, in Hungarian University of Fine Arts, Doctoral School, Catalogue, Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2013. 31-41. ISBN: 978-963-7165-51-1, angol nyelvű

2013. DLA in Magyar Képzőművészti Egyetem, Doktori Iskola, katalógus, Budapest: Magyar Képzőművészti Egyetem, 2013, 27-38. ISBN 978-963-7165-50-4, magyar nyelvű

2012 Építési terület: Mark Wallinger a 10 éves BALTIC-ban, in Balkon, 2012/10, 17-22.

2012. Páros kalandok/ Kettős kalandozás: Albert Ádám Never Take a Trip Alone in In Balkon, 2012/6,

2011. Kicsiny világ, utazó emberek: a kortárs művészet (intézményének) metamorfózisai és ellentmondásai. In Filológiai Közlöny. szerk. Józan Ildikó, 2011/4. 408-436.

2010 Határátlépők: médiaművészet és tömegkultúra In Nemzeti művelődés - egységesülő világ, Budapest: Napkút Kiadó, 461-477.

A tanulmány konferencia előzménye:
Nemzeti művelődés - egységesülő világ, 2007. nov. 30 - dec. 1. OszK-ELTE. OTKA-konferencia, 2007.

2007. Danél Mónika -Varga Tünde, A nyugati magyar irodalom “köztes tere”: 1978 Megjelenik a Fehérlófia Első Könyve. In A Magyar irodalom történetei, 1920-tól napjainkig. szerk, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. Budapest: Gondolat Kiadó, 744-754.

2007 Tudományos? Fantasztikus? – Képzelt szörnyek reprezentációja. In Művészet mint kutatás, Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 93- 104.

A tanulmány konferencia előzménye:
2006. Tudományos konferencia a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Alapítvány szervezésében.

2006. A történelem (meg)jelenítése: tömegmédia és reprezentáció. In Kép – írás – művészet: Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. szerk. Kékesi Zoltán és Peternák Miklós. Budapest: Ráció Kiadó, 141-154.

A tanulmány konferencia előzménye:
Intermedia, Képzőművészeti Egyetem és ELTE közös konferencia

2006. Vizuális? Populáris? Kultúra? In A kultúra átváltozásai. szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Jeney Éva. Budapest: Balassi Kiadó.

2004.Képtelen képzelet: Kép és képzelőerő az ekphraszisz trópusában.” In Téveszmék bűvölete. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Jeney Éva, Akadémiai Kiadó. 11-37. 

2003. A pillantás idegenségének bája. In Identitás és kulturális idegenség, Budapest: Osiris kiadó. Budapest. szerk. Bednanics Gábor, Kékei Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő  412-422.

2003. Képszövegek. W. J. T. Mitchell: Picture Theory. In  Történelem, kultúra, medialitás. Balassi kiadó, Budapest. szerk Kulcsár Szabó Enő, Szirák Péter 202-211.

2003. Vizuális nyelv-nyelvi vizualitás: Ezra Pound Image-fogalma. In Hang és szöveg. szerk Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Osiris, 509-528.

Nemzetközi KONFERENCIÁK és előadások

2015 Longing for a home, searching for an identity: immigration in the context of present day Hungary. European Network of Comparative Literary Studies  (ENCLS) Congress, Dublin , augusztus 24-28

2014  Art education and the role of artistic activism in the light of recent changes in art policy and art institutions in Hungary Art Administration ICCP International Conference, Hildesheim, Germany, September 9-11.

2013 Response to Okwui Enwezor’s Lecture, Ludwig Museum, 19. 02. 2013.
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=mai_program&datum=2013-02-19
in the framework of series of Theoretical and Critical Problems of the Margins Today

2012 A „taxonomy of mistakes”: Attempts to transgress one-sided knowledge transfer in a lecture based education system. In  A közvetítés művészete: Nemzetközi szimpózium a kritikai pedagógia és kortárs képzőművészet kapcsolódásairól, 2012, október 26-27. http://hu.tranzit.org/hu/esemeny/0/2012-10-26/a-kzvetts-mvszete

2012 “The Body and the Intellect: the ethical educative traits of landscape gardening in contemporary art”, at Ethics and Aesthetics of Architecture and the Environment, Newcastle, The University of Newcastle, UK, July 13-15, http://isparchitecture.com/category/ethics-and-aesthetics-of-architecture-and-the-environment/landscape-strand/page/2/

2002  Reading the Visual—The Questions of Ekphrasis In The Rape of Lucrece
Conference of ELTE, Budapest and the University of Birmingham, Shakespeare Institute „’Behold and See’: Meaning and Form in Shakespeare’s Visual Art“.

Magyar konferenciák:

 

2014 Kortárs művészet és művészetelmélet oktatásának kérdései a Képzőművészeti Egyetemen
Centrart, MATT: Művészettörténet – Adaptáció – Tudás – Társadalom, szeptember 25.
http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/

2013. Kulturális emlékezet a szemétből in  Az idő rétegei Petőfi Irodalmi Múzeum, November 28, 2013.

2008 „Csodás jelenségek tára: művészeti és gyűjteményi metamorfózisok”, in „Metamorfózisok – a transzfiguráció alakzatai” című, a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett konferencia, 2008 október 10.

2004. A lebegés romantikus ábrándja. „A magyar individualitás és önértés irodalmi alakzatainak vizsgálata“ címmel megrendezésre kerülő kollokvium  “Az „Irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón“  NKFP- kutatócsoport keretein belül.

Recenziók:

2015 Szegmens 8: Kortárs alkotók Mexikóból n: Balkon, 2015/9. 38-40.

2005. Lehet-e szellem a gépben? In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint, Kékesi Zoltán. 136. sz., 2005/3. 49.

2004. Olvasás vagy szövegszerkesztés? András Sándor: „nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot” In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint Kékesi Zoltán. 2004/1 130. 89-92.

2003.  Kultúrával lázadó. “Klaniczay Gábor, Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években.  Noran Könyvkiadó, 2003. In Magyar Műhely, szerk L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint in 2003/2 126. szám. 73-76.

Online publikációk:

2016 Political Ecology and Anthropocene Public Space,
Interview with Brian Holmes, Mezosphera http://mezosfera.org/political-ecology-and-anthropocene-public-space/

2011 John Latham: Az APG, a Flat Time Ho és az Anarchívum,
http://tranzit.blog.hu/2011/10/26/john_latham_az_apg_a_flat_time_ho_es_az_anarchivum?token=5d706b0187cb04fab1034dafb600f857

Folkestone-i triennálé: városi regeneráció, avagy a művészet a gazdaság szolgálatában

http://tranzit.blog.hu/2011/11/03/folkestone_i_triennale_varosi_regeneracio_avagy_a_muveszet_a_gazdasag_szolgalataban_elso_resz?token=149ba974cb9bdcb7d33df9dd89ccd615

Az yBa utóélete?: értékítéletek és előítéletek?

http://tranzit.blog.hu/2011/11/18/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek?token=7c24246395888b2b5661603b7bc6acfb

http://tranzit.blog.hu/2011/11/21/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek_masodik_resz?token=ae235072b3127c34ff37c90bb5336c41

Szöveggyűjtemények, szerkesztések:

2012 Kortárs képzőművészet-elméleti szöveggyűjtemény, (szövegek válogatása, társszerkesztő)

http://www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf

2007. Nemzeti kultúra- Globális kultúra: szöveggyűjtemény, Budapest, Ráció Kiadó, 2007. (művészeti szövegeket válogatta,)