bezárás

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

egyetemi docens
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Publikációk

KÖNYVEK:

2019

Határátlépők: A kortárs képzőművészet kulturális és társadalmi kontextusai, Balatonfüred, Tempevölgy, 2019. 204 p. ISBN 978 963 9990- 72-2

2007

The Reveries of Flight: Popular Media and the Policy of Vision in Romantic Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó. English publication, p. 194. ISBN 978-963-05-8526-2

NEMZETKÖZI SZAKMAI:

2019

The Power of Imagination? Aesthetic Autonomy and Critique in Contemporary Art. in antae, Vol. 6, No. 2-3 . 74-86, ISSN 2523-2126,
https://antaejournal.com/api/file/5df50f4f55d1946b0493256a

2018

Reframed Lost Voices: Migration and the Refugee Crisis in the Context of Exhibitions in, InVerbis, Lingue Letterature Culture. Translating the Margin: Lost Voices in Aesthetic Discourse, Palermo, 2018/1. 221-236. ISSN 2279-8978

2017

Whose Heritage? Whose Culture? Whose Art? Changes in Art Policy and Art Institutions in Hungary in: Whose Heritage, Floorplan Papers, szerk. Anne-Marie Bonnet, Autopress, München, 162-182.

2016

Political Ecology and Anthroposcene Public Space Interview with Brian Holmes,
http://mezosfera.org/political-ecology-and-anthropocene-public-space/

2013

DLA, in HUFA catalogue, Budapest, MKE Kiadó, 2013.

2012

Small World, Travelling People: On the Socio-Political and Economic Contradictions of the Contemporary Art Scene. in Isomorphism, Art – Politics thematic issue, 2012 september
http://www.isomorphism.ro/textno2/tunde.pdf

2010

Kieran Cashell’s Aftershock, In The Anachronist. ed. Péter Ágnes., vol. 15, 222-229.

2005

A Nineteenth-Century Medium in the Formation of Cultural Stereotypes. In Neohelicon. Akadémiai Kiadó. 2005/32. 43-51.

2004

The Pleasures of the „Vulgar“ Look. Peter de Bolla: The Education of the Eye: Painting, Landscape and Architecture in Eighteenth-Century Britain. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes.2004. Budapest , vol 10. 188-196.

2002

Image and Imagination in the Ekphrastic Tradition. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 190-216.

2001

Text and Interpretation Reconsidered: Contrasting Hans-Georg Gadamer and Paul de Man in the Light of Intertextuality. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 167-199.

Tanulmányok:

2019

Élet a város peremén túl: a dzsumbuj története, in Erdei Krisztina Vénusz születése és más történetek, Bp, Robert Capa, Kortárs Fotográfiai Központ, 18-26, ISBN 978-651-7598-09-2

2018

Software tekintetében: Szegedy-Maszák Zoltán művei in Tempevölgy, 2018/3., 103-118.

Vizualitás in Kricsfalusi Beatrix - Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás - Tamás Ábel szerk., Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Ráció, Budapest, 2018. 210-226.

Tony Bennett Making Culture Changing Society, in Kricsfalusi Beatrix - Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás - Tamás Ábel (szerk.), Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Ráció, Budapest, 2018. 471-476.

2017

Látvány és látványosság a kortárs művészetben, in A műalkotás mint látvány, konferencia-kötet, szerk Heczeg Tamás, Szeged, Szegedi Szabadtéri Játékok, REÖK, 41-56.

2016

A képzelőerő hatalma? Művészet a nyugati világ művészet-fogalmának romjain Enigma, 57-72, XXIII.évf. 2016/89. 57-72.
http://www.meridiankiado.hu/node/190

A hétköznapi élet reprezentációja: A Mass Observation és hatása a kortárs kultúrára In, Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet, szerk. Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt Budapest-Pécs, Gondolat, 44-60.

2014

Utópisztikus múlt: Albert Ádám Bauxit-krízis, 4. 32-37.
https://epa.oszk.hu/03000/03057/00064/pdf/EPA03057_balkon_2014_4_32-37.pdf

2013

DLA in Magyar Képzőművészti Egyetem, Doktori Iskola, katalógus, Budapest: Magyar Képzőművészti Egyetem, 2013, 27-38. ISBN 978-963-7165-50-4, magyar nyelvű

2012

Építési terület: Mark Wallinger a 10 éves BALTIC-ban, in Balkon, 2012/10, 17-22.
https://epa.oszk.hu/03000/03057/00049/pdf/EPA03057_balkon_2012_10_17-22.pdf

Páros kalandok/ Kettős kalandozás: Albert Ádám Never Take a Trip Alone in In Balkon, 2012/6.
http://www.albertadam.hu/download/vargat_alberta_never_balkon_2012_04_13_22.pdf

2011

Kicsiny világ, utazó emberek: a kortárs művészet (intézményének) metamorfózisai és ellentmondásai. In Filológiai Közlöny. szerk. Józan Ildikó, 2011/4. 408-436.

2010

Határátlépők: médiaművészet és tömegkultúra in Nemzeti művelődés - egységesülő világ, Budapest: Napkút Kiadó, 461-477.

A tanulmány konferencia előzménye:
Nemzeti művelődés - egységesülő világ, 2007. nov. 30 - dec. 1. OszK-ELTE. OTKA-konferencia, 2007.

2007

Danél Mónika -Varga Tünde, A nyugati magyar irodalom “köztes tere”: 1978 Megjelenik a Fehérlófia Első Könyve. in A Magyar irodalom történetei, 1920-tól napjainkig. szerk, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. Budapest: Gondolat Kiadó, 744-754.

Tudományos? Fantasztikus? – Képzelt szörnyek reprezentációja. in Művészet mint kutatás, Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 93- 104.

A tanulmány konferencia előzménye:
2006. Tudományos konferencia a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Alapítvány szervezésében.

2006

A történelem (meg)jelenítése: tömegmédia és reprezentáció. In Kép – írás – művészet: Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. szerk. Kékesi Zoltán és Peternák Miklós. Budapest: Ráció Kiadó, 141-154.

A tanulmány konferencia előzménye:
Intermedia, Képzőművészeti Egyetem és ELTE közös konferencia

Vizuális? Populáris? Kultúra? In A kultúra átváltozásai. szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Jeney Éva. Budapest: Balassi Kiadó.

2004

Képtelen képzelet: Kép és képzelőerő az ekphraszisz trópusában.” In Téveszmék bűvölete. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Jeney Éva, Akadémiai Kiadó. 11-37.

2003

A pillantás idegenségének bája. In Identitás és kulturális idegenség, Budapest: Osiris kiadó. Budapest. szerk. Bednanics Gábor, Kékei Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő 412-422.

Képszövegek. W. J. T. Mitchell: Picture Theory. In Történelem, kultúra, medialitás. Balassi kiadó, Budapest. szerk Kulcsár Szabó Enő, Szirák Péter 202-211.

Vizuális nyelv-nyelvi vizualitás: Ezra Pound Image-fogalma. In Hang és szöveg. szerk Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Osiris, 509-528.

Nemzetközi KONFERENCIÁK és előadások

2019

Lisszabon, Narrating displacement, constructing identity in the maelstrom of politics. in Out of Place. Migration, Memory and Emotions
Centro de Estudos Comparatistas, Faculty of Arts and Humanities, University of Lisbon November 14th, 15th,
https://outofplace2019.weebly.com/

Athen, Creative Industries and Urbanism: a Road to Hell for to Underprivileged, in
Humanities and the Arts: Creative Industries and Cultural Democracy"
https://echicathens2019.wordpress.com/conference-draft-programme/

Bonn, Un-doing Art History Floorplan Research Group, Bonn, 2019 Június 29.
http://floorplan-research.com/workshop-un-doing-art-history/

2018

Creating and Reinforcing Visual Stereotypes of a Nation New Perspectives on Imagology, Department of Comparative Literature University of Vienna Vienna http://imagology2018.univie.ac.at/conference-program/ Bécs, 3-5 April.

2016

Whose Heritage: Museums and their Collections . International Conference and World Café, March, 12th 2016, Bonn University, Department of Art History.

2015

Longing for a home, searching for an identity: immigration in the context of present day Hungary. European Network of Comparative Literary Studies (ENCLS) Congress, Dublin, augusztus 24-28
https://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/ausstellung/2015/links/christoph-w.-bauer_270815.pdf

2014

Art education and the role of artistic activism in the light of recent changes in art policy and art institutions in Hungary Art Administration ICCP International Conference, Hildesheim, Germany, September 9-11.

2013

Response to Okwui Enwezor’s Lecture, Ludwig Museum, 19. 02. 2013.
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=mai_program&datum=2013-02-19
in the framework of series of Theoretical and Critical Problems of the Margins Today

2012

A „taxonomy of mistakes”: Attempts to transgress one-sided knowledge transfer in a lecture based education system. In A közvetítés művészete: Nemzetközi szimpózium a kritikai pedagógia és kortárs képzőművészet kapcsolódásairól, 2012, október 26-27.
http://hu.tranzit.org/hu/esemeny/0/2012-10-26/a-kzvetts-mvszete

The Body and the Intellect: the ethical educative traits of landscape gardening in contemporary art”, at Ethics and Aesthetics of Architecture and the Environment, Newcastle, The University of Newcastle, UK, July 13-15,
https://ispaconference.wordpress.com/

2002

Reading the Visual—The Questions of Ekphrasis In The Rape of Lucrece
Conference of ELTE, Budapest and the University of Birmingham, Shakespeare Institute „’Behold and See’: Meaning and Form in Shakespeare’s Visual Art“.

Magyar konferenciák:

2014

Kortárs művészet és művészetelmélet oktatásának kérdései a Képzőművészeti Egyetemen Centrart, MATT: Művészettörténet – Adaptáció – Tudás – Társadalom, szeptember 25. http://www.centrart.hu/letolt/programfuzet_matt.pdf

http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/

2013

Kulturális emlékezet a szemétből in Az idő rétegei Petőfi Irodalmi Múzeum, November 28, 2013. https://pim.hu/hu/konferencia/az-ido-retegei

2008

„Csodás jelenségek tára: művészeti és gyűjteményi metamorfózisok”, in „Metamorfózisok – a transzfiguráció alakzatai” című, a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett konferencia, 2008 október 10.

2004

A lebegés romantikus ábrándja. „A magyar individualitás és önértés irodalmi alakzatainak vizsgálata“ címmel megrendezésre kerülő kollokvium “Az „Irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón“ NKFP- kutatócsoport keretein belül.

Recenziók

2019

Közös jövőnk? The Great Globe and Other Stories, in Új művészet, 2019/ pp.

2015

Szegmens 8: Kortárs alkotók Mexikóból in: Balkon, 2015/9. 38-40.

2005

Lehet-e szellem a gépben? In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint, Kékesi Zoltán. 136. sz., 2005/3. 49.

2004

Olvasás vagy szövegszerkesztés? András Sándor: „nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot” In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint Kékesi Zoltán. 2004/1 130. 89-92.

2003

Kultúrával lázadó. “Klaniczay Gábor, Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években. Noran Könyvkiadó, 2003. In Magyar Műhely, szerk L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint in 2003/2 126. szám. 73-76.

Online publikációk.

2011

John Latham: Az APG, a Flat Time Ho és az Anarchívum, http://tranzit.blog.hu/2011/10/26/john_latham_az_apg_a_flat_time_ho_es_az_anarchivum?token=5d706b0187cb04fab1034dafb600f857

Folkestone-i triennálé: városi regeneráció, avagy a művészet a gazdaság szolgálatában
http://tranzit.blog.hu/2011/11/03/folkestone_i_triennale_varosi_regeneracio_avagy_a_muveszet_a_gazdasag_szolgalataban_elso_resz?token=149ba974cb9bdcb7d33df9dd89ccd615

Az yBa utóélete?: értékítéletek és előítéletek?

http://tranzit.blog.hu/2011/11/18/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek?token=7c24246395888b2b5661603b7bc6acfb
http://tranzit.blog.hu/2011/11/21/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek_masodik_resz?token=ae235072b3127c34ff37c90bb5336c41

Szöveggyűjtemények, szerkesztések:

2012

Kortárs képzőművészet-elméleti szöveggyűjtemény, (szövegek válogatása, társszerkesztő)
http://www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf

2007

Nemzeti kultúra- Globális kultúra: szöveggyűjtemény, Budapest, Ráció Kiadó, 2007. (művészeti szövegeket válogatta,)

kurátori munka:

2018

Add tovább (Koller Margit, Manuel F Contreras). 03. 26
http://www.2b-org.hu/addtovabb/archiv270.html

In the Navel of the Moon, International symposium, Mexico City. 2018. május
https://gilah.com/wp-content/uploads/2018/05/NAUM-Events-Schedule-5-2018.pdf

2016

Madona Negra, Daniela Jauregui (Mexikó), Pozsonyi Nemzeti Színház, Szolvákia. kurátor és katalógus szöveg,
http://www.mke.hu/node/36567

2015

Zárt karokkal, „B galéria 2B Gallery, Budapest, with the support of Alma on Dobbin Foundation.
https://www.facebook.com/events/218465258484558/,
https://hu-hu.facebook.com/events/1656396214592904/