bezárás

Dr. habil. Révész László László DLA

egyetemi docens
Website: https://laszlorevesz.com/
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

Részletek az osztályomon folyó munkáról

Oktatási rendszeremben az 'individuális' művészeti képzés van a központban, minden hallgatónak egyéni tanmenet alapján létre kell hoznia saját, önmagára jellemző , egyéni alkotói praxisát.

Ezen felül segítenie kell a hallgatóknak 'láthatóságóságuk' elérésében. Jelenleg ez a láthatóság elsősorban úgy érhető el, hogy ha a hallgatók csoportokká, csapatokká, team-ekké alakulnak.
A mi hallgatóink eleve vizuális szakértőnek számítanak 'más' csoport munkákban résztvevő hallgatókhoz, ifjú szakemberekhez képest, akkor is ha azok társművészetben alkotnak , és akkor is így van ez, ha gazdasági, tudományos területeken alkotnak.
Ezeken a 'más' területeken minden fejlesztés csapat munkában történik. Az itt aktívan dolgozók akkor tudnak találkozni képi alkotókkal, ha észreveszik ezt a képességet, hajlandóságot a vizualitásban gondolkodó, létező csoportokban.
Úgy gondolom, hogy bármifajta új mecenatúra, közvetlen kapcsolat csak ilyen esetben valósulhat meg.
A csapatok könnyebb észrevehetősége nem újdonság a művészetben. Mostanság fontossá vált az hogy, a team-en belüli kommunikáció önmagában szerepet kapjon és ez által a képzőművészek képessé válnak újfajta struktúrákat, túlélési stratégiákat létrehozni. Ezen felül az ilyen csoportos megjelenés nem veszti el az egyén karakterét, ellenkezőleg a csoportban megtalált pozíció segíti őt ebben.

néhány példa a kollektíva fejlesztésére:

1. animációs és videó gyakorlatok (minden évben minimum egy):

A legutolsó ilyen, egy alkalmazott gif-animáció volt. A Trafó egy-egy programjához kellett a csinálniuk rövid, alkalmazott gifeket. A Trafó véleményezte a munkákat és a kiértékelések során változhattak a filmek. bele kellett építeniük a társalkotók,
(az el adásokat létrehozók, producerek, kommunikációs szakemberek, stb.) szempontjait, illetve meg kellet győzniük őket, hogy ha nem akartak változtatni, miért teszik ezt. Ez a munka els re alkalmazott munkának t nhetne, valójában és
lényegében arra használtuk ezt munkát, hogy az apró mozgás fázisok 'kiterjesszék' az alkotó vízióját a kiállító téren túlra is

Ezt megelőzően egy általam megadott olvasmány, festmény stb. volt az animáció, videó alapja. A legsikeresebbnek az a gyakorlat bizonyult, amikor egy Böhringer idézetet változtattak mozgó képpé. E munka során ki kellett elemezzék a
szöveget és indokolniuk kellet ezeket az egyéni elképzeléseket.

Kiemelném, hogy alapvetően szorgalmazom az egyszer , nem komputeres technikákat: a papírkivágásos és pixillációs animációt, valamint a kamerában vágást. Hiszen ezek mind a kreativitást és nem valamiféle technokrata hozzáállást fejlesztenek.

2. közös festés - videó installáció

Leírok egy példát:
a PIM ben egy eseményhez, a magyar nyelvű Shakespeare wiki oldalt bemutató esthez készítettek egy kollektív munkát.
Ezt az installációt a kollektíva egésze készítette. A lényegi rész a kitalálás és a közönség előtti interpretáció voltak és valójában nem az eredmény. Az elvárás a wiki csapat részéről is az volt, hogy ne egy 'bezárt', monolit jellegű mű szülessen, hanem a folyamat és a folyamatot kialakító szempontok is érezhetővé, tetten érthetővé váljanak. Egy vetített képet festettek meg többféle időrendben, párhuzamosságban a hallgatók. Ez úgy vált lehetségessé, hogy kiválasztódott egy Shakespeare filmrészlet és ezt a részt többször egymás után rávetítették egy farost lemezre és igyekeztek követni a
filmben mozgó szereplők mozgását, amelyet rögzítettek erre a felületre, festékkel és ecsettel. A művet, amikor kiállították visszavetítették a kiindulópontul vett filmrészletet. Érdekes volt a három oldalú diskurzus a hallgatók, a wiki oldalt készítő
kollektíva és a nézők között, hiszen sok mindenről lehetett beszélni a különböző kollektív munkamódszerek összehasonlításáról.

3. intézmény kritika projekt

jelenleg is folyamatban van egy kollektív feladatuk. Ennek lényege egy valós funkciójú tér 'birtokba vétele'. A cél az, hogy kielemezzenek egy kiállítási teret (annak háttér információjával együtt) és fiktív vagy valós munkát, pl. egy kiállítást
hozzanak abban a térben létre, akár virtuálisan is.