bezárás

Alakrajz

Kód:

ASZAL

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 24Gy 24Gy 2
A tantárgy címe: Ábrázoló geometria
A tantárgy rövidített címe: Rajz
Tantárgykódja: ASZAL
Felelős tanszéke: Művészeti Anatómia, Geometria és Rajzi tanszék
Oktatója: Funták Gyula, Kéri Ádám, Kőnig Frigyes, Véssey Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt, /Kötelező: Szobrász, Képgrafika, Tervezőgrafika, Restaurátor, Festő, Látványtervező. Intermédia tanszéken fakultatív/
Képzési idő szemeszterekben: folyamatosan lesz meghirdetve
Képzési idő hetente: heti 4 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 108 óra / 2 szemeszter
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: órák látogatása és a foglalkozások rajzi feladatainak megoldása kötelező
Az ismeretek ellenőrzésének módja: évközi rajzok folyamatos értékelése, korrektúra, konzultáció
Az osztályzat kialakításának módja: évközi rajzok értékelése
Vizsgakövetelmények: órák látogatása, megfelelő mennyiségű rajz megléte.
Oktatási módszerek: Előadás, rajzi feladatok órán való megoldása (segédeszközök: modellek, preparátumok, csendéleti tárgyak, geometriai testek), konzultációk
Javasolt tanulási módszerek: tudatos, analitikus, szerkesztő jellegű tanulmányrajzok segítségével a megfelelő anatómiai és térábrázolási ismeretek megszerzése A gyakorlati munkával párhuzamosan az elméleti tudás folyamatos fejlesztése az elhangzott előadások valamint a megadott szakirodalom segítségével. Egyéni kutatás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: heti 5-6 tanulmányrajz, vázlatok
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: tanulmányrajzok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az analitikus jellegű rajzi gyakorlatok a térben való eligazodást és a művészeti alkotások tervezését segíti elő. Mivel a felvett hallgatók szakmai felkészültsége változó a délelőtti rajzi foglakozások lehetőséget adnak a hiányok pótlására, felzárkózásra. A tanszék szertára, lehetőségei módot adnak különleges rajzi feladatok elkészítéséhez, amelyekre az egyetem egyéb műtermei nem alkalmasak.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A műtermi foglakozásokon racionális jellegű rajztanulmányokat folytatnak a hallgatók, amely összefüggésben van a művészeti anatómia, térábrázolás és geometria órák feladataival.. Hetente más és más beállítások adnak lehetőséget a fenti tantárgyakhoz kapcsolódó rajzi feladatok átismétlésére. A felkészületlenebb hallgatók számára hiánypótló feladatok elkészítésére van mód, emellett állandó alakrajzi lehetőségek (modellek) állnak rendelkezésre.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Barcsay J.: Művészeti Anatómia, Ember és Drapéria, Forma és Tér
G. Bammes: Der nackte Mensch
A Szépművészeti Múzeum Grafikai gyűjteménye
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Múzeuma, esetenként boncoláson való részvétel
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tanszék szertárában található segédeszközök.