bezárás

Bevezetés a kortárs művészetbe

Kód:

ELBKM

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Festő Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3
A tantárgy címe: Bevezetés a kortárs művészetbe
A tantárgy rövidített címe: Bevezetés a kortárs művészetbe
Tantárgykódja: ELBKM
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Dr Beke László
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2 (a szemeszterek egymásra épülnek.)
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5-6
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2/5 mintatanterv szerint. Tanszékenként változó.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Bevezetésként a főbb problémakörök áttekintése
? a 20. század főbb avantgrade irányzatai, különösen az 1960-as évektől kezdve
? Marcel Duchamp és Joseph Beuys jelentősége
? konceptuális művészet és a művészet újradefiniálásának kérdése
- realizmus és újfestészeti irányzatok
? a szobrászat fogalmának változása, a ready made, az environment és az installáció
? happening, akció, body art, performance
? appropriation
- media és intermedi
- modern és posztmodern elméleti irányzatok, dekonstrukció, posztstrukturalizmus
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Szakirodalom
(Nem kötelező irodalom, csupán segédanyag, mely egyes részletkérdésekben orientálhat. Az említett szerzők közül soknak magyarul is jelentek meg művei. Tanulmányozhatók továbbá külföldi és magyar folyóiratok: Flash Art, Art Press, Visual Culture, Left Curve, Third Text, Balkon, Új Művészet, Helikon stb.)
- Jean-François Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoire, Les Éditions de Minuit, Paris 1979
- Charles Jencks, What is Post-Modernism? Academy Editions, London ? St. Martin?s Press, New York 1986
- Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison and Paul Wood, Blackwell, Oxford, Malden, Mass. 1992 (új kiadás: 2000)
- Achille Bonito Oliva, Die italienische Trans-Avantgarde, in Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, hrsg. von Wolfgang Welsch, VCH Acta Humaniora, Weinheim 1988
- Géza Perneczky: Kapituláció a szabadság előtt [Kapitulieren vor der Freiheit], Jelenkor, Pécs 1995
- Michael Podro, The Critical Historians of Art, Yale University Press, New Haven and London (1982) 1983
- Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992
- Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren. Verlag C. H. Beck, München 1995.
- Kunst ohne Geschichte? Ansichten zu Kunst und Kunstgeschichte heute, hrsg. von Anne-Marie Bonnet und Gabriele Kopp-Schmidt, Verlag C. H. Beck, München 1995
? Artur C. Danto: After the End of Art. Contemporary art and the pale of history. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997
- Rosalind Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge, Mass. and London 1986, S. 151-170
- Jacques Derrida, De la Grammatologie, Les Éditions de Minuit, Paris 1967
- Jacques Derrida, La Vérité en peinture, Flammarion, Paris 1978
- Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano, 1962
- Umberto Eco, Struttura assente, Bompiani, Milano 1968
- Hans Robert Jauss: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1982
- Oskar Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992 (Vierte Auflage)
- Keith Moxey: Art History Today. Problems and Possibilities. Paper on the Symposium History and Theory After the Cultural Turn, Central European University, Budapest, 2001. Magyarul in Balkon, Budapest, 2002/1-2. S. 4
- Eric Fernie, art history and its methods. a critical anthology, selection and commentary by eric fernie, Phaidon, London 1995 (1999)
- Jean Baudrillard: Simulacres et simulation, Paris 1981
- Helikon (Posztkolonializmus-különszám), Budapest 1996. Nr. 4
- Edward Said: Orientalism. Penguin Books, London 1991
- Homi K. Bhabha: The Location of Culture, Routledge, London and New York 1994
- Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, Queens Museum of Art, New York
- Walker Art Center, Minneapolis - Miami Art Museum, Miami 1999-2000 (Ausstellungskatalog, hrsg. von Philomena Mariani)
- Europa, Europa - Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1994
- Beyond Belief, Contemporary Art from East Central Europe, organized by Laura J. Hoptman, Museum of Contemporary Art, Chicago, 1995
- After the Wall. Art and Culture in post-Communist Europe. Chief Curator Bojana Peji?. Moderna Museet, Stockholm, Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest, 1999-2000. Catalogue edited by Bojana Peji? and David Elliott
- Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999. Kurator: Loránd Hegyi. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien 2000
- Les Magiciens de la terre, Commissaier: Jean-Hubert Martin, Centre National Georges Pompidou, Paris, 1989
- Peter Weibel (Hg.): Inklusion : Exklusion Versuch einer neuen Kartografie der Kunst im Zeitalter von Postkolonialismus und globaler Migration. Eine Ausstellung der steirischen herbst 96, Graz 1996, DuMont, Köln 1997
- Partage d?exotismes. 5e Biennale d?art contemporain de Lyon. Commissaire: Jean-Hubert Martin, 2000
- Joseph Kosuth, The Artist as Anthropologist, in The Fox, No. 1. 1975
- A. L. Rees and F. Borzello, eds.: The New Art History. London 1986
- Jonathan Harris: The New Art History. A critical introduction. Routledge, London and New York 2001
- Gilles Deleuze: Le Plie. Leibniz et le baroque, Les Éditions de Minuit, Paris 1988
- Boris Nieslony ? Gerhard Diermosel: Performance-Art Kontext. Performative Ansätze in Kunst und Wissenschaft am Beispiel der ?performance art?, E.P.I. Zentrum, Linz/Küln 2001
- Hal Foster (Hg.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture. Port Townsend 1983;
- Peter Bürger, Postmoderne. In: Christa und Peter Bürger (Hg.), Alltag, Allegorie und Avantgarde, Frankfurt am Main , 1987
- Nagy Pál, ?posztmodern? háromszögelési pontok: lyotard, habermas, derrida.[Postmoderne Triangulationspunkte] magyar műhely, párizs, bécs, budapest 1993
- Donald Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science, New Haven, 1989
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: