bezárás

Szellemi alkotások joga

Kód:

ELJOG

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

 

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

Témakörök:
- A szellemi alkotások fogalma (alapvetés)
Diszciplináris történeti áttekintés a szellemi (művészi, tudományos, irodalmi) alkotótevékenység formáiról, fajtáiról, határairól (interdiszciplináris viszonyukról). Az alkotótevékenység a szociológia, a filozófia, az axiológia, az esztétika, az etika, a művészettörténeti és a jogi tudományos diszciplínák (kutatás) tárgya.
- Kulturális örökségvédelem a nemzetközi joggyakorlatban
Védettség fogalma, elhatárolása a szerzői jogi (szabadalmi, stb.) védettségtől. A kettős tulajdon (property, cultural property) - műtárgyvédelem, műemlékvédelem.
- A szellemi alkotások jogi oltalma
Védett szellemi alkotások típusai a jelenlegi európai jogban. Az,,~intellectual property`
- Az irodalom a művészet, a tudomány, a szoftver és rokon teljesítmények polgári jogi, szerzői jogi és közjogi védelmének eszközei.
- szerzők személyiségi joga
- vagyoni jogok: szerzői tulajdon / versus tulajdon - szerzői jog korlátai (licence legale)
- képzőművészeti, építészeti, műszaki és iparművészeti alkotások és művészi fényképek szerzői joga a gyakorlatban
- Felhasználási és egyébszerződések joga
- A szerzői jog megsértésének következményei, szankciói
Iparjogvédelem eszközei: ipari és használati mintaoltalom, védjegy, földrajzi árujelzők oltalma, know how. Védelmi eljárások, Licencia-szerződések.
Öröklési jogi, adójogi, biztosítási jogi, pénzügyi jogi, TB jogi, államigazgatási és büntetőjogi kitekintés, mint komplex jogvédelem eszközei.
- Intézmények
Az iparművészeti tervezés, kivitelezés, sokszorosítás szociológiája: szerző, mint alkalmazott, mint szerzőtárs, mint vállalkozó, stb.
Műtárgyak külföldre vitele, külföldi megrendelés, munkavállalás ipárművészeti alkotás létrehozására
- Nemzetközi megállapodások: - Berni Uniós Egyezmény
- Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Szakmai követelményrendszer
- Az Európai Unió ajánlásai a szerzői jog területén.
A szerzői jogi törvény, a végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapvető normáinak ismerete, felhasználási szerződések kötése, a szakmai tervezési gyakorlatban a jogi feltételek alkalmazása.