bezárás

Kínai filozófia

Kód:

ELKIF

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2
A tantárgy címe: A kínai filozófia európai párhuzamai
A tantárgy rövidített címe: Kínai filozófia
Tantárgykódja: ELKIF
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Karátson Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2 (a szemeszterek egymásra épülnek.)
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7-8
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):  
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tág értelemben vett kínai filozófia (filozófia, költészet, divinációs módszerek és szövegek), szűkebb értelemben a ji king (A változások könyve) és a tao te king számos meglepő párhuzama található meg az európai irodalomban és filozófiában, Jacob Böhme Aurórájától és Shakespeare Szentivánéji álomjától Franz von Baaderig és Goethéig; Nem hatástörténetről, hanem archetipikus struktúrákról van szó. Vizsgálatuk pontosan megadható rajzi, nyelvi és költői struktúrákon keresztül, egyrészt eloszlathatja azt a tévhitet, amely egy kimerített "Kelet" és "Nyugat" közt áthidalhatatlan ellentéteket vél látni, másrészt rávilágíthat emberi helyzetünkre, s ezen át az ökológiai és művészeti problemetikára. (A tao te king és az evangéliumok közt szószerinti egyezések csak, úgymond, "véletlenek" lehetnek - de hát mit jelent ez?) A módszer, esetünkben, a párhuzam maga, az a hely, ahová a párhuzam feltárása által kerülünk; nem ami "a kettőben közös" s nem is "a hasonlóságon belüli különbözés", hanem az ezek által feltáruló szellemi és formai ragyogás. Egzisztenciális morfológia - az egyes szövegeket, párhuzam állításukkor is, önmagukon belül vizsgáljuk, nem kívánva eldönteni, melyikük mennyire igaz vagy igazabb; az egyes gondolatok nagysága önmagától világlik ki, a fentiek ellenére (vagy épp a fentiekből következően) mint közvetlenül életünkre vonatkozó jelenik meg.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: