bezárás

Munka-, tűz- és polgári védelem

Kód:

ELMTP

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Ai
A tantárgy címe: Munka-, tűz- és és polgári védelmi ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Munka-, tűz, polgári védelem
Tantárgykódja: ELMTP
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Nagy Péterné, Szilágyi Imre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kritérium követelmény
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: -
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): aláírás feltétele irásbeli dolgozat
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: irásbeli dolgozat
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Órai előadás
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1) Alapismeretek
Az egyetem alapképzési programjának figyelembevételével, a művészi és szakmai képzéssel összefüggő munkabiztonsági (munka- és tűzvédelem), valamint rendészeti és vagyonvédelmi alapismeretek oktatása. E témakörbe tartozik a figyelemre és a munkafegyelemre való nevelés is.
2) A képzéssel összefüggő elméleti munkabiztonsági ismeretek
Az alapképzéssel összefüggő elméleti munkabiztonsági ismeretek alaprendszere:
A törvényekben, miniszteri rendeletekben és országos hatáskörű szervezetek által, a szabványokban, műszaki irányelvekben, EU által megfogalmazott ajánlásokban meghatározott munkabiztonsági feladatok alkalmazása az egyetemre.
Az egyetem belső szabályzataiban meghatározott munkabiztonsági ismeretekből áll.
3) A képzéssel összefüggő gyakorlati munkabiztonsági és tűzvédelmi ismeretek.
Az alapképzéssel összefüggő gyakorlati munkabiztonsági ismeretek rendszere két részből áll.
a) Minden tanszék vonatkozásában az általános ismeretek:
Az épületek, műtermek létesítésének és használatának munkabiztonsági követelményei;
az elektromos berendezések alkalmazásának és használatának munkabiztonsági rendszere;
a technológiai gépek, műszaki berendezések, kéziszerszámok munkavédelmi követelménye;
a felhasználásra kerülő anyagok és eszközök munkabiztonsági követelménye;
a munkafázisokban történő munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzések.
A rendkívüli események kapcsán tanúsítandó magatartás.
b)Az egyes tanszékek speciális tevékenységére vonatkozó munkavédelmi követelmények:
a szobrászattal kapcsolatos anyagok, eszközök és szerszámok,
a festészetre vonatkozó anyagok, eszközök és szerszámok,
a restaurálás anyagai, eszközei és szerszámai,
a grafikai munkákkal kapcsolatos anyagok, eszközök és szerszámok,
a látványtervezés gyakorlati munkabiztonsági követelménye,
az intermédia gyakorlati munkabiztonsági követelménye.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Munkavédelmi kiskönyvtár, Munkavédelem az államigazgatásban
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: