bezárás

Festészet műtermi munka

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
20GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820GY 1020GY + DM 10
A tantárgy címe: Festészet műtermi munka
A tantárgy rövidített címe: Műteremi munka
Tantárgykódja: FEFEMŰM
Felelős tanszéke: Festő
Oktatója: Bukta Imre, Chilf Mária, Gaál József, Károlyi Zsigmond, Kósa János, Kiss Péter, Kósa János, Nemere Réka, Radák Eszter, Révész László László, Filp Csaba Zoltán, Ötvös Zoltán, Wachter Ákos
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben:

10

Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 20 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul, diplomafeltétel.
Tanórák száma összesen: 2700  óra
A tantárgy kredit értéke: 1-8. félévben 8/félév,
9-10. félévben 10/félév.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): (szakmai bemutató =) kiállítás >gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A munka során felmerülő festészeti problémák folyamatos feldolgozása és kiértékelése– úgy agyakorlati,mintaz elméleti kérdések vonatkozásában. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti tájékozottság mellett, a hallgató munkáival párhuzamba hozható magyar és nemzetközi képzőművészeti stratégiák alapos ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során készített alkotások elemzése és a konzultációkon felvetett kérdések megválaszolásának értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A mester irányításával taglalt festészeti ismeretek iránt mutatott értő érdeklődés és a kiadott feladatok  megoldásainak közös megvitatása, komplex megítélése.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Csoportos foglalkozás, egyéni korrektúrák. Megfigyelési, képalkotási gyakorlatok kreatív részvétellel, egyéni ötletek, feladatvariációk megvalósításának segítése, a feladatmegoldások közös elemzése, – továbbá elméleti előadások műtörténeti példákra építve.
Javasolt tanulási módszerek: A konzultációkon való aktív részvétel, az új információk azonnali átgondolása, felhasználása. A cél: ezek alapján tenni kisérletet egy önálló festészeti nyelv megteremtésére.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 10-25 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Az egyéni érdeklődésnek megfelelő téma és ennek megvalósításához használható eszköz megkeresése, a keresgélések folyamán összegyűjtött tapasztalatok rögzítése, és a konzultációk során elhangzott ismeretek segítségével individuális festészeti munkák elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képzés alatt a hallgató ismereteket sajátít el a kortárs hazai és nemzetközi művészeti szcénáról. Megismeri az alapvető elméleti és gyakorlati problémákat, műveket hoz létre. A tanulmányok ideje alatt munkakapcsolat jön létre a hallgatók és a mesterek között.
Az első évben történő felzárkóztató stúdiumok után a hallgatók az osztályokon folyó művészeti programok ismeretében szabadon választhatnak mestert. Az osztályokon személyes konzultációk során a mesterek egyénre szabott feladatokat jelölnek ki, melynek segítségével a hallgatók képesek lesznek egy önálló vizuális nyelv kialakítására. Az osztályvezető tanár, ismerve a hallgató érdeklődését, teljesítőképességét, eddigi munkáit elemezve határozza meg a következő feladatot.
A diplomaév feladata a diplomamunka elkészítése és a szakdolgozat megírása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Lásd.: az osztályvezető mesterek oktatási programját!

Oktatatási programok:
Bukta Imre
Chilf Mária
Filp Csaba Zoltán
Gaál József
Károlyi Zsigmond
Kósa János
Radák Eszter
Révész László László
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak
Rudolf Arnheim: A látás élménye
Leonardo Da Vinci: Tractato della pictura
Kazimir Malevics: Tárgy nélküli világ
Salvator Dali: Egy zseni naplója
Karátson Gábor: Miért fest az ember?
Erdély Miklós: Művészeti írások
Molnár Sándor: A festészet tanítása
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Műtermek a megfelelő felszereltséggel (festőállványok, rajzbakok, székek, asztalok, rajztáblák, lámpák, modellek és a festéshez szükséges anyagok).
A tanszék digitális stúdiójának továbbfejlesztése. Ennek felelőse Erdődy József Attila.