bezárás

Színtan

Kód:

FESZIN

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Festő Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2
A tantárgy címe: A színekről (elmélet és gyakorlat)
A tantárgy rövidített címe: Színtan
Tantárgykódja: FESZIN
Felelős tanszéke: Festő Tanszék
Oktatója: Erdődy József, Kiss Péter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelező
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 50 ( 25 hét, heti két óra)
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): feladatmegoldások bemutatása, válaszok a tanár és a diákok által feltett tematikus kérdésekre, tesztek megoldása írásban
Tanulmányi követelmények: A megismert törvényszerűségek tudatos és szabad alkalmazása az egyéni festészeti program kifejlesztésében.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A feladatokra adott válaszok bemutatása, a tanórák alatti aktivitás regisztrálása.
Az osztályzat kialakításának módja: A tantárgy által megvilágított alapvető festészeti ismeretek iránt mutatott értő érdeklődés és a feladatok megoldásának megítélése.
Vizsgakövetelmények: Azonos a félév/évvégi számonkérés követelményeivel. Gyakorlati jeggyel záruló tantárgy.
Oktatási módszerek: csoportos foglalkozások: Szemléltetés, kísérlet, megfigyelési gyakorlatok kreatív részvétellel, egyéni feladatvariációk megvalósítása, a feladatmegoldások közös elemzése, elméleti- történeti előadások
Javasolt tanulási módszerek: Aktív részvétel, a tapasztalatok azonnali kipróbálása, értékesítése az individuális festészeti gyakorlatban.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: szemeszterenként 4-5
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 1. Variációk keresése a foglalkozásokon felvetett, bemutatott, megtapasztalt színjelenségekre,
2. ezeknek egyes esetekben megoldásként való felhasználása az individuális képalkotásban
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Tanulmányi követelmények: a tanultak érvényesítése, az egyéni festészeti program kialakítása, a szabad kutatás területén
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. Fény és szín, színérzékelés, a színek viszonylagossága, utóképjelenségek. Színrendszerek mint az egységes világképelméletek részei, tudományos színelméletek. Alapszínek, komplementaritás, kontrasztok és harmóniák. Additív és szuntraktív színkeverés ?pigmentek és színes fény, tér és szín.
2. Színszimbolika, a színek nyelve, hatása az emberi pszichére. A színviszonylatok képi logikája, kompozícióanalízis a festészet történetéből vett példák alapján. Színesztézia. Színes film, színes fotó, fotogram.
Az oktatás J.W.Goethe, Johannes Itten, Josef Albers, Harald Küppers elméleti írásainak, műveinek, oktatási gyakorlatának ismeretére, valamint az oktató tanárok személyes festészeti tapasztalataira és elveire épül.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Révész Emil: Színérzeteink rendezettsége, 1916
Gulyás Dénes: A színek rendje, 1976
J.W.Goethe: Színtan, didaktikai rész, Corvina, Művészet és elmélet sorozat. 1983
Johannes Itten: A színek művészete, tanulmányi kiadás, Corvina. 1978.
Johannes Itten: Kunst der farbe, subjektives Erleben iund objektives Erkennen als Wege zur Kunst, teljes illusztrált szöveg,
Otto Maier Verlag Ravensburg, 1961
Paul Signac: Delacroix-tól a neoimpresszionizmusig - Corvina.
Művészet és elmélet sorozat 1987.
Harald Küppers: Handbuch der Farbe. 1988
Harald Küppers: Die Logik der farbe. 1976
Michael Wilcox: Blue and Yellow Don1t make green, 1987
Walter Hess: Das Problem der Farbe in den Selbstzeugnissen der Maler von Cezanne bis Mondrian, München, 1993
John Gage: Kulturgeschichte der farbe, Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1994
Dr Lázár László: Szín, zene, színes hallás, 1991
Joseph Albers: Interaction of Color, Grundlegung einer Didaktik des Sehens,
DuMont Buchverlag, Köld 1997 ? magyar fordítása folyamatban
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: diavetítő, diapozitívek készítése,
színes égők (sárga, kék, zöld, vörös spot)
videokamera, recorder, képernyő, VHS kazetták színes papírok
előadóterem (műterem), melyben természetes a fény, de alkalmanként elsötétíthető