bezárás

Filmelemzés

Kód:

IMAMT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Általános médiatörténet II. / Filmelemzés
A tantárgy rövidített címe: Filmelemzés
Tantárgykódja: IMAMT
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Horváth György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: heti 2 óra filmvetítés, előadás
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: óralátogatás
Az ismeretek ellenőrzésének módja: kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 0
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a technikai média történetével általában, illetve az egyes médiumok történeti képével konkrétan, úgy a technikatörténet, illetve a társadalmi jelenlét, lehetséges használati módok felől (beleértve a művészetit is), mind a hazai és nemzetközi szakirodalom tekintetében. Az elmúlt szemeszterekben indított kurzusok a filmtörténet / filmelemzés témakörhöz kapcsolódtak.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Buster Keaton, a burleszk korszerű?
- "A burlesz tiszta és teljes korszerűsége" 1
- Egy Buster Keaton nevű komikus filmbe kerülése, az elődök és Roscoe "Fatty" Arbuckle
- Az esztétikai hajszál, egy balga szentnél
- A tekintet gyönyörűsége - Keaton fotogenitása
- Burleszk és az élet
- némafilm és az etikai hatások - Hollywood a 20-as években
- " Az emberek bele vannak hajítva a világba." 2
- "Keaton filmjeivel - a művészet tudva-tudatlanul belép a halál közegébe." 3
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Hevesy, Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Budapest: Athenaeum, 1925. (reprint 1985.)
Matuska, Ágnes: Buster Keaton és a mutatvány ars poeticája, in: http://apertura.hu/2009/nyar/matuska
Benayoun, Robert: The Look of Buster Keaton. New York, St. Martin's Press 1983.
Novwell-Smitt, Geoffrey (ed.) Oxford Film Enciklopédia. Budapest: Glória, 1998.
Lever, Maurice: Korona és csörgősipka. - Az udvari bolondok története- Budapest: Európa, 1989.
Kömlődi Ferenc: Az amerikai némafilm. Budapest: Filmintézet, 1999.
Karátson, Gábor: Buster Keaton még csak százéves 1996/04 in: http://www.filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=249
Heller, Ágnes: A komédia halhatatlansága - A nevetés 2004. március, in: http://corleone.romapage.hu/hireink/article/102095/1342/
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: vetítés