bezárás

Fotótechnikai gyakorlat I.

Kód:

IMFGYI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: A fény és az optika által létrehozott kép rögzítésének története - Fotó mesterség
A tantárgy rövidített címe: Fototechnikai gyakorlat I.
Tantárgykódja: IMFGY
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Gadányi György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3-4
Képzési idő hetente: 2 óra előadás
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Alapfokú fotó és laborgyakorlat
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az előadásokon bemutatott speciális felvételi technológiák ismerete, használata.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészült egyéni munkák bemutatása, illetve beszámoló az elsajátított ismeretekről.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény színvonala alapján.
Vizsgakövetelmények: Az előadásokon bemutatott speciális technológiák elméleti és gyakorlati ismerete.
Oktatási módszerek: Az előadásokon a klasszikus technikai médiumok speciális eszközei, felvételkészítési módszerei kerülnek bemutatásra, melyek egy részét a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatják. Vetítéssel kísért előadás (történet), közös fotógyakorlatok (mesterség).
Javasolt tanulási módszerek: Aktív részvétel a bemutatókon, a tanult módszerekkel való egyéni kísérletezés, gyakori konzultációk a szaktanárral.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A fotómesterség gyakorlatok speciális eszközöket igényelnek, így csak a közös foglalkozásokon gyakorolhatóak.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Speciális felvételkészítési technikák megismerése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A klasszikus fotográfia, filmezés speciális felvételkészítési technikáinak elsajátításával a hallgatók olyan tudás birtokába kerülnek, melyet a digitális technológiát használva is kamatoztatnak. A klasszikus felvételkészítési módszerek, speciális objektívek, nyersanyagok használata olyan látásmódot, gondos tervezést igényel, mely a digitális trükkök, szimulációk készítéséhez is nélkülözhetetlen. A kurzus tehát olyan gyakorlati tapasztalatok elsajátítását szolgálja, melyek a médiaművészet gyakorlati műveléséhez nélkülözhetetlenek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A gyakorolt technológiák függvényében a kurzusvezető által biztosított, félévente változó aktuális háttéranyag.
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Barabás - Gróh: A fényképezés kézikönyve
Escher Károly: Riportfényképezés
Fotóművészet című folyóirat 1979-1980-1981-1982-es évfolyamai
Gadányi György fotótörténeti írásai
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A foglalkozások eszközeit az Egyetem nem tudja biztosítani, az oktató biztosítja használatukat.